Verejné obstarávanie a dotácie

Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka

V oblasti verejného obstarávania sa venujeme témam ako sú správne postupy verejných súťaží, náležitosti dokumentácie, revízne a kontrolné postupy či návody na získanie zákaziek prostredníctvom elektronických systémov.