4-hod. Seminár: Riziká nelegálneho zamestnávania od 1.1.2018 pre stavebné a výrobné firmy

4-hod. Seminár: Riziká nelegálneho zamestnávania od 1.1.2018 pre stavebné a výrobné firmy

Ako sa vyhnúť pokute za nelegálne zamestnávanie a možnosti „zamestnávania“ živnostníkov

Termín: 8. 12. 2017
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Stavebný a výrobný sektor v súčasnosti zažíva rozmach, je badať nedostatok pracovných síl. Fenoménom dnešných dní sa stáva, že stavební robotníci nechcú pracovať na pracovný pomer ale „na faktúru“. Je možné zamestnať namiesto zamestnanca živnostníka? Aké sú ale pravidlá a možnosti uzatvárania obchodnoprávnych zmlúv s poskytovateľmi rôznych služieb a činností (SZČO) a kedy už je potrebné uzatvoriť pracovný pomer na tieto činnosti? Ako túto situáciu v súvislosti so Zákonníkom práce riešia inšpektoráty práce?
 

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Cieľom 4-hodinového seminára je dať odpovede na kľúčové otázky pre Vašu prax – dozviete sa, čo je nelegálne zamestnávanie, kde leží hranica medzi legálnym a nelegálnym využívaním obchodnoprávnych vzťahov, aké sankcie hrozia v prípade nelegálneho využívania obchodnoprávnych vzťahov.  

 

Vysvetlíme Vám vzťah zamestnávateľa a zamestnanca, ktorý pre zamestnávateľa vykonáva prácu na základe živnosti namiesto pracovnej zmluvy. Dozviete sa, či musí zamestnávateľ zveriť výkon práce zamestnanca výlučne na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo je možné uskutočňovať jednotlivé poskytované činnosti na základe obchodnoprávnych vzťahov.

 

Získate priestor na konzultáciu právnych otázok týkajúcich sa povinností zamestnávateľa voči zamestnancovi a ich súladu so Zákonníkom práce, ako aj ďalšími právnymi predpismi.

 

Kliknite sem pre detailný Program seminára.

Komu je seminár určený:

4-hodinový seminár Riziká nelegálneho zamestnávania od 1.1.2018 pre stavebné a výrobné firmy je určený ako podnikateľom, zamestnávateľom, tak aj fyzickým osobám, ktorí už uzatvorili zmluvy o poskytovaní služieb na základe obchodnoprávnej zmluvy a chceli by si skontrolovať legálnosť takého postupu resp. poznať súvisiace riziká.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály a občerstvenie v priebehu kurzu. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Program celodenného seminára (9,00 - 13,30 hod.):

 

1.         Nelegálne zamestnávanie a švarcsystém

·      definícia a vymedzenie nelegálneho zamestnávania

·      pracovnoprávny vzťah verzus obchodnoprávny vzťah  

·      dopady švarcsystému pre zamestnávateľa a zamestnanca

2.         Právna úprava zakazujúca švarcsystém

·      platná právna úprava v praxi

·      definícia a vymedzenie znakov závislej práce v zmysle platného Zákonníka práce

·      definícia a vymedzenie znakov podnikania

3.         Sankcie

·      rozlíšenie sankcií a orgánov, ktoré ich môžu ukladať

·      trestnoprávna rovina využívania švarcsystému

·      podanie civilnej žaloby

4.         Vymedzenie hranice legálnej obchodnej spolupráce a nelegálneho švarcsystému

·      vysvetlenie pojmu „závislá práca“

·      detailné vymedzenie jednotlivých charakteristík závislej práce

5.         Určenie najrizikovejších aspektov využívania švarcsystému a opatrenia znižujúce riziká

·      najčastejšie znaky využívania švarcsystému

·      opatrenia znižujúce riziká

6.         Príklady z praxe a judikatúra

·      príklady z praxe, prax inšpektorátov práce

·      prehľad judikatúry  

JUDr. Lucia Sabová Danková

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
Profesijná prax:
Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016.

Bratislava, Apollo Hotel ****

Bratislava, Apollo Hotel ****

Dulovo námestie 1, Bratislava 82108

Apollo Hotel **** Bratislava

je známy tradične kvalitnými službami na vysokej úrovni, priateľským personálom a príjemnou atmosférou. Nachádza sa v blízkosti novej business zóny. Je dobre dostupný zo všetkých hlavných a diaľničných príjazdových smerov, priamo k hotelu Vás privedie najnovší most cez rieku Dunaj - Apollo.

Apollo Hotel má vychýrenú a mnohokrát oceňovanú Reštauráciu sv. Huberta.

  

Adresa:

Dulovo nám. 1

821 08 Bratislava

tel.: +421 2 55 968 922

www.apollohotel.sk 

 

MHD:

50, 68 – zastávka Dulovo námestie

 

Parkovanie:

Parkovanie je možné pred hotelom na hotelovom parkovisku za poplatok alebo zdarma v priľahlých uliciach.