Pohotový spoločník personalistu Pohotový spoločník personalistu

Pohotový spoločník personalistu

Editovateľné vzory pre HR manažment a ich výklad s príkladmi

Zmluvy, smernice, dohody, žiadosti, interné predpisy a ďalšie dokumenty v elektronickej podobe pre personalistov a zamestnávateľov. Podklady sú spracované tak, aby ich bolo možné ľahko editovať podľa konkrétnych potrieb zamestnávateľov a okamžite využiť v praxi. Publikácia tiež približuje aktuálne legislatívne zmeny v oblastiach týkajúcich sa práce personalistu.

 

Zmluvy, smernice, dohody, žiadosti, interné predpisy a ďalšie dokumenty v elektronickej podobe pre personalistov a zamestnávateľov. Podklady sú spracované tak, aby ich bolo možné ľahko editovať podľa konkrétnych potrieb zamestnávateľov a okamžite využiť v praxi. Publikácia tiež približuje aktuálne legislatívne zmeny v oblastiach týkajúcich sa práce personalistu.
PRÉMIOVÁ VERZIA produktu v sebe kombinuje výhody tlačenej príručky a CD s online prístupom.

Autor:

Výhody prémiovej verzie

`

129 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

195 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Vďaka publikácii získate:

   • vždy aktuálnu legislatívu – všetky legislatívne novinky nájdete načas zapracované vo svojej publikácii, nemusíte surfovať po internete a sledovať, čo je nové,
   • odborné a overené informácie – povinnosti vyplývajúce z legislatívy nájdete zapracované do príkladov, odborných komentárov a vzorových písomností.
   • objasnenie povinností pri zavedení novej sociálnej dávky – tehotenské pre študentky, policajtky a profesionálne vojačky,
   • prehľad v podstatných náležitostiach pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, príplatky pre dohodárov za prácu o víkendu, v noci či vo sviatok - aktualizovanie a rozšírenie témy,
   • zadefinovanie spôsobov uplatnenia práva zamestnávateľa na kontrolu zamestnancov a ochranu firemného majetku, postupy ako uplatniť náhradu škody od zamestnanca v prípade preukázania zavinenia,
   • informácie o aktuálnych limitoch pracovného času a jeho evidencia u zamestnávateľa,
   • rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času,
   • a ďalšie témy – všetko k okamžitému použitiu!

 

Popis produktu:

Cieľom multimediálnej príručky Pohotový spoločník personalistu je uľahčiť HR manažérom, personalistom a zamestnávateľom praktickú aplikáciu právnych noriem do každodennej praxe. Všetky dokumenty pracovnoprávneho charakteru sú v elektronickej podobe, čo umožňuje ich editáciu podľa konkrétnych podmienok jednotlivých organizácií a firiem.

 

V tlačenej časti publikácie nájdete prehľadne spracované predzmluvné vzťahy a povinnosti zamestnávateľa pri vzniku pracovného pomeru. Dozviete sa, ako postupovať pri zmene pracovných podmienok, napríklad pri preradení zamestnanca na iný druh práce. Oboznámite sa so zásadami odmeňovania zamestnancov a povinnosťami pri spracovaní a výplate mzdy. Prečítate si, aké povinnosti vyplývajú zamestnávateľovi počas trvania pracovnoprávneho vzťahu a aké pri jeho skončení.

 

V príručke nájdete praktické vzory pracovnoprávnej dokumentácie, ako sú pracovné zmluvy, interné predpisy zamestnávateľa, dohodu o zmene pracovných podmienok, dohodu o preradení na inú prácu, dohodu o zrážkach zo mzdy či o zavedení konta pracovného času, ale aj dohody o ručení, dohodu o poskytovaní naturálnej mzdy či o výkone práce nadčas. Nájdete tu aj rôzne druhy oznámení, napríklad o čerpaní materskej dovolenky, o zmene pracovného pomeru z doby určitej na dobu neurčitú, ale aj oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe alebo oznámenie o preradení na iný druh práce. Ďalšou oblasťou sú dokumenty súvisiace so skončením pracovného pomeru z rôznych dôvodov vrátane prechodu práv a povinností a veľa ďalších potrebných písomností.

 

Jednotlivé oblasti sú spracované podľa požiadaviek praxe a v súlade s platnou legislatívou. Dokumentácia a vzory tlačív sú vypracované tak, aby ich bolo možné ľahko upravovať a dopĺňať podľa konkrétnych potrieb a okamžite využiť na Vaše potreby.

 

Všetky dokumenty a vzory sú spracované na podklade Zákonníka práce a súvisiacich právnych predpisov. Súčasťou produktu je aktualizačný servis, ktorý 4x ročne zabezpečuje aktuálnosť zmlúv a ostatných dokumentov v súlade s platnou legislatívou.

 

Ukážku publikácie si môžete pozrieť po kliknutí na link tu.

 

Podrobný obsah multimediálnej publikácie Pohotový spoločník personalistu nájdete v záložke s označením Obsah.

 

Výhody produktu:

  • Na jednom mieste nájdete všetky zmluvy, predpisy a ďalšie dokumenty pracovnoprávneho charakteru, ktoré potrebujete vo svojej každodennej praxi.
  • Vašu prácu uľahčia profesionálne spracované vzory v elektronickej podobe, ktoré jednoducho zeditujete podľa konkrétnych potrieb Vašej organizácie.
  • Získate istotu, že pracovnoprávna dokumentácia je vo Vašej organizácii spracovaná v súlade s platnou legislatívou.
  • Budete vždy informovaní o aktuálnych zmenách, ktoré sú odborne komentované a doplnené príkladmi z praxe.
  • Súčasťou predplatného je ZDARMA WEBINÁR na tému: AKO RIEŠIŤ ŠKODY SPÔSOBENÉ ZAMESTNANCOM - lektorkou je odborníčka Inšpektorátu práce: JUDr. Lucia Sabová Danková.

Komu je produkt určený:

Multimediálna príručka Pohotový spoločník personalistu je určený predovšetkým zamestnávateľom, personalistom, mzdovým účtovníkom a vedúcim zamestnancom.

 

Špecifikácia produktu:

Multimediálna publikácia obsahuje editovateľné vzory zmlúv, písomností a ostatných dokumentov, ktoré sú praktickou pomôckou pre HR manažment. V jednotlivých dokumentoch nájdete odkaz na príslušnú aktuálnu legislatívu, ako aj plné znenie súvisiacich zákonov. Publikácia obsahuje on-line prístup pomocou aplikácie FlippingBook, CD a sprievodnú textovú časť (formát A5).

 

PRÉMIOVÁ VERZIA produktu v sebe kombinuje výhody tlačenej príručky s online prístupom. Vďaka online aplikácii dokážete pohodlne využívať fulltextové vyhľadávanie a interaktívne odkazy. Aplikácia je dostupná z mobilu, tabletu, ako aj z počítača.

 

Vďaka publikácii získate:

   • vždy aktuálnu legislatívu – všetky legislatívne novinky nájdete načas zapracované vo svojej publikácii, nemusíte surfovať po internete a sledovať, čo je nové,
   • odborné a overené informácie – povinnosti vyplývajúce z legislatívy nájdete zapracované do príkladov, odborných komentárov a vzorových písomností.
   • objasnenie povinností pri zavedení novej sociálnej dávky – tehotenské pre študentky, policajtky a profesionálne vojačky,
   • prehľad v podstatných náležitostiach pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, príplatky pre dohodárov za prácu o víkendu, v noci či vo sviatok - aktualizovanie a rozšírenie témy,
   • zadefinovanie spôsobov uplatnenia práva zamestnávateľa na kontrolu zamestnancov a ochranu firemného majetku, postupy ako uplatniť náhradu škody od zamestnanca v prípade preukázania zavinenia,
   • informácie o aktuálnych limitoch pracovného času a jeho evidencia u zamestnávateľa,
   • rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času,
   • a ďalšie témy – všetko k okamžitému použitiu.

 

Popis produktu:

Cieľom multimediálnej príručky Pohotový spoločník personalistu je uľahčiť HR manažérom, personalistom a zamestnávateľom praktickú aplikáciu právnych noriem do každodennej praxe. Všetky dokumenty pracovnoprávneho charakteru sú v elektronickej podobe, čo umožňuje ich editáciu podľa konkrétnych podmienok jednotlivých organizácií a firiem.

 

V tlačenej časti publikácie nájdete prehľadne spracované predzmluvné vzťahy a povinnosti zamestnávateľa pri vzniku pracovného pomeru. Dozviete sa, ako postupovať pri zmene pracovných podmienok, napríklad pri preradení zamestnanca na iný druh práce. Oboznámite sa so zásadami odmeňovania zamestnancov a povinnosťami pri spracovaní a výplate mzdy. Prečítate si, aké povinnosti vyplývajú zamestnávateľovi počas trvania pracovnoprávneho vzťahu a aké pri jeho skončení.

 

V príručke nájdete praktické vzory pracovnoprávnej dokumentácie, ako sú pracovné zmluvy, interné predpisy zamestnávateľa, dohodu o zmene pracovných podmienok, dohodu o preradení na inú prácu, dohodu o zrážkach zo mzdy či o zavedení konta pracovného času, ale aj dohody o ručení, dohodu o poskytovaní naturálnej mzdy či o výkone práce nadčas. Nájdete tu aj rôzne druhy oznámení, napríklad o čerpaní materskej dovolenky, o zmene pracovného pomeru z doby určitej na dobu neurčitú, ale aj oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe alebo oznámenie o preradení na iný druh práce. Ďalšou oblasťou sú dokumenty súvisiace so skončením pracovného pomeru z rôznych dôvodov vrátane prechodu práv a povinností a veľa ďalších potrebných písomností.

 

Jednotlivé oblasti sú spracované podľa požiadaviek praxe a v súlade s platnou legislatívou. Dokumentácia a vzory tlačív sú vypracované tak, aby ich bolo možné ľahko upravovať a dopĺňať podľa konkrétnych potrieb a okamžite využiť na Vaše potreby.

 

Všetky dokumenty a vzory sú spracované na podklade Zákonníka práce a súvisiacich právnych predpisov. Súčasťou produktu je aktualizačný servis, ktorý 4x ročne zabezpečuje aktuálnosť zmlúv a ostatných dokumentov v súlade s platnou legislatívou.

 

Ukážku publikácie si môžete pozrieť po kliknutí na link tu.

 

Podrobný obsah multimediálnej príručky Pohotový spoločník personalistu nájdete v záložke s označením Obsah.

 

Výhody produktu:

  • Na jednom mieste nájdete všetky zmluvy, predpisy a ďalšie dokumenty pracovnoprávneho charakteru, ktoré potrebujete vo svojej každodennej praxi.
  • Vašu prácu uľahčia profesionálne spracované vzory v elektronickej podobe, ktoré jednoducho zeditujete podľa konkrétnych potrieb Vašej organizácie.
  • Získate istotu, že pracovnoprávna dokumentácia je vo Vašej organizácii spracovaná v súlade s platnou legislatívou.
  • Budete vždy informovaní o aktuálnych zmenách, ktoré sú odborne komentované a doplnené príkladmi z praxe.
  • Súčasťou predplatného je ZDARMA WEBINÁR na tému: AKO RIEŠIŤ ŠKODY SPÔSOBENÉ ZAMESTNANCOM - lektorkou je odborníčka Inšpektorátu práce: JUDr. Lucia Sabová Danková.

 

Výhody prémiovej verzie:

   • online prístup k informáciám z mobilu, tabletu či počítača
   • fultextové vyhľadávanie a využívanie interaktívnych odkazov
   • pre užívateľa jednoducho ovládateľná a prehľadná aplikácia
   • vždy aktuálna a komplexná publikácia, z ktorej si vytlačíte iba to čo práve potrebujete

 

Komu je produkt určený:

Multimediálna príručka Pohotový spoločník personalistu je určený predovšetkým zamestnávateľom, personalistom, mzdovým účtovníkom a vedúcim zamestnancom.

 

Špecifikácia produktu:

Multimediálna publikácia obsahuje editovateľné vzory zmlúv, písomností a ostatných dokumentov, ktoré sú praktickou pomôckou pre HR manažment. V jednotlivých dokumentoch nájdete odkaz na príslušnú aktuálnu legislatívu, ako aj plné znenie súvisiacich zákonov. Publikácia obsahuje on-line prístup pomocou aplikácie FlippingBook a sprievodnú textovú časť (formát A5).

 

Multimediálna publikácia: Pohotový spoločník personalistu

 

Rámcový obsah tlačenej publikácie:

 

Úvodné informácie

A 1    Obsah tlačenej publikácie

A 2    Obsah online zložky

A 3    O autorke

A 4    Kľúč k tlačenej publikácii

A 5    Komentár k aktuálnym zmenám v legislatíve - marec 2021

A 6    Komentár k aktuálnym zmenám v legislatíve - máj 2021

A 7    Checklisty - prehľad  povinností personalistu

        

B       Pracovnoprávne vzťahy a ich charakteristika

B1     Predzmluvné vzťahy

 

B2     Vznik pracovného pomeru

         

B3     Osobitné spôsoby výkonu práce

         

B4     Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 

C       Zmeny pracovného pomeru a ochrana práv účastníkov pracovnoprávneho vzťahu

C1     Zmeny pracovného pomeru

           

C2     Zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov

         

C3     Ochrana súkromia zamestnanca a oprávnené záujmy zamestnávateľa pri zavádzaní kontrolných mechanizmov

           

D       Pracovný čas a odmeňovanie

D1     Odmeňovanie

           

D2     Mzdové zložky a príplatky

         

D3     Prekážky v práci

         

D4     Pracovný čas a dovolenka

           

E       Skončenie pracovného pomeru, nároky účastníkov za trvania pracovnoprávneho vzťahu a pri jeho skončení, prechod práv a povinností

E1     Skončenie pracovného pomeru

         

E2     Nároky vyplývajúce z pracovného pomeru

         

F       Pracovné podmienky a kontrola účastníkov pracovnoprávneho vzťahu

F1     Pracovné podmienky osobitných kategórií zamestnancov

 

 

 

Mgr. Beáta Kartíková

Beáta Kartíková je advokátkou a konzultantom, pričom poskytuje poradenstvo s primárnou špecializáciou na oblasť pracovného práva a s ním súvisiacich pracovnoprávnych vzťahov a oblasť ľudských zdrojov.

Získajte z produktu maximálny úžitok

Prémiový variant kombinuje výhody elektronickej a papierovej formy tak, aby Vám priniesol maximálny možný úžitok z daného produktu. S prémiovým predplatným získate okrem iného tieto výhody:

 

  prémiová štandardná
tlačená publikácia R R
online zložka so vzormi a legislatívou R R
on-line prístup z akéhokoľvek zariadenia R S
fulltextové vyhľadávanie R S
lupa a interaktívne odkazy R S
cena 195 EUR
129 EUR
 • okamžitý prístup z akéhokoľvek počítača alebo mobilného zariadenia so systémom iOS či Android
 • vždy najaktuálnejší produkt, pohotové aktualizácie bez nutnosti čakať na ich fyzické dodanie
 • rýchle fulltextové vyhľadávanie v celej publikácii
 • interaktívne odkazy na iné miesta v publikácii či na webe
 • ľahkú orientáciu a možnosť lupy v prostredí optimalizovanom na danú platformu

 

Prémiové predplatné si môžete bezplatne vyskúšať tu: www.forum-media.sk/premium/sl2s-demo 

129 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

195 EUR
bez DPH a expedičných nákladov