GDPR: Praktický sprievodca ochranou osobných údajov GDPR: Praktický sprievodca ochranou osobných údajov

GDPR: Praktický sprievodca ochranou osobných údajov

Zásady a spôsoby spracúvania osobných údajov po novom – kontrola a sankcie – vzory dokumentácie

Prichádzate do kontaktu s osobnými údajmi svojich klientov, zákazníkov, zamestnancov či iných fyzických osôb? Ak áno, podliehate právnemu režimu GDPR a k nemu vydanému zákonu o ochrane osobných údajov. Keďže ide o širokú problematiku, ktorá vyžaduje precízne naštudovanie potrebnej legislatívy, pripravili sme pre Vás produkt GDPR: Praktický sprievodca ochranou osobných údajov, ktorý Vás oboznámi so všetkými povinnosťami, aby ste sa vyhli prípadným sankciám a postihom.

Prichádzate do kontaktu s osobnými údajmi svojich klientov, zákazníkov, zamestnancov či iných fyzických osôb? Ak áno, podliehate právnemu režimu GDPR a k nemu vydanému zákonu o ochrane osobných údajov. Keďže ide o širokú problematiku, ktorá vyžaduje precízne naštudovanie potrebnej legislatívy, pripravili sme pre Vás produkt GDPR: Praktický sprievodca ochranou osobných údajov v prémiovej verzii. Publikácia Vás oboznámi so všetkými povinnosťami, aby ste sa vyhli prípadným sankciám a postihom.

 

Výhody prémiovej verzie

`

169 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

225 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Viete, ako zákonne postupovať pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb? Za akých podmienok môže spracúvať osobné údaje vašich zamestnancov či klientov sprostredkovateľ? Kto je zodpovedná osoba a kedy ju potrebujete? Ste pripravený/á odborne zdôvodňovať, vysvetľovať a namietať počas kontroly zo strany úradu? Ako ďalej v konaniach, ktoré prídu po ukončení kontroly?

Všetko potrebné sa dozviete v našej publikácii.

Popis produktu:

Cieľom publikácie je poskytnúť Vám potrebné informácie o pôsobnosti GDPR a k nemu vydaného nového zákona o ochrane osobných údajov. Toto európske nariadenie upravuje a špecifikuje nové povinnosti všetkých firiem – prevádzkovateľov osobných údajov a taktiež aj práva fyzických osôb, ktorých sa osobné údaje týkajú.

 

Poskytneme užitočné a praktické informácie pre všetky osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi a spracúvajú ich.

Dozviete sa:

 • ako správne manipulovať s osobnými údajmi a ako ich zákonne spracúvať,

 • aké sú Vaše povinnosti ako prevádzkovateľa či sprostredkovateľa,

 • kto je zodpovedná osoba a aké sú jej povinnosti,

 • čo konkrétne znamená plnenie informačnej povinnosti,

 • aké právomoci má Úrad na ochranu osobných údajov SR a ako sa brániť v prípade kontroly,

 • aké práva majú dotknuté osoby a ako riešiť výkon ich práv,

 • na čo si musíte dávať pozor, aby ste sa vyhli sankciám.

 

Publikácia ponúka:

Vďaka odbornému a jasnému výkladu legislatívy, radám a riešeným príkladom z praxe táto publikácia umožní:

 • dôsledne uplatňovať povinnosti prevádzkovateľa/sprostredkovateľa v súlade s legislatívou platnou pre celú EÚ,
 • dodržiavať práva fyzických osôb, ktorých sa osobné údaje týkajú,
 • vyhnúť sa pokutám z Úradu na ochranu osobných údajov SR.

 

Publikácia Vám poskytne všeobecný komplexný prehľad o celej novej legislatíve a Vašich povinnostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Pridanou hodnotou publikácie je praktická aplikácia pravidiel ochrany osobných údajov na vybrané spracovateľské operácie (napr. spracúvanie osobných údajov zamestnávateľov, e-shopy, priamy marketing), rady k IT zabezpečeniu dát a rovnako tak vzory novej dokumentácie, formulárov, tlačív a pod. „Začínajúci“ prevádzkovatelia získajú ucelené informácie ako krok po kroku postupovať pri ochrane osobných údajov. „Skúsení“ prevádzkovatelia sa na základe publikácie môžu uistiť, že osobné údaje spracúvajú v súlade s platnou legislatívou.

 

V online zložke k publikácii nájdete všetky potrebné formuláre, vzory tlačív a dokumentov, ktoré pri svojej práci budete potrebovať. Tieto sú spracované tak, aby ich bolo možné ľahko editovať podľa konkrétnych potrieb firmy či organizácie a okamžite využiť v praxi.

  

Aktuálny obsah príručky pod týmto odkazom tu.

 

Výhody produktu:

Budete informovaní o povinnostiach, ktoré sú GDPR a zákonom vyžadované pri spracúvaní osobných údajov, ako sú napríklad:

 • zásady spracúvania osobných údajov,

 • spracúvanie osobných údajov bez súhlasu/so súhlasom dotknutej osoby,

 • získavanie osobných údajov a ich likvidácia,

 • zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov,

 • poskytnutie informácií dotknutej osobe,

 • cezhraničný prenos osobných údajov,

 • informačná povinnosť,

 • kontroly z Úradu na OOÚ SR – práva a povinnosti,

 • konanie o ochrane osobných údajov,

 • najčastejšie pochybenia prevádzkovateľov v aplikačnej praxi.

  

Komu je produkt určený:

Multimediálna publikácia GDPR: Praktický sprievodca ochranou osobných údajov je určená všetkým prevádzkovateľom, t. j. všetkým osobám, ktoré manipulujú s osobnými údajmi fyzických osôb, či už v dôsledku vlastnej prevádzkovej činnosti, alebo v dôsledku, že im niektoré spracovateľské operácie prikazujú právne predpisy. Cenné rady o svojich právach a ich uplatňovaní nájdu aj fyzické osoby, ktorých sa osobné údaje týkajú.

Špecifikácia produktu:

Multimediálna publikácia obsahuje online zložku a sprievodnú textovú časť (formát A5). Publikácia je aktualizovaná na základe legislatívnych zmien a nových povinností. Výhody aktualizačného servisu si prečítajte tu.

 

PRÉMIOVÁ VERZIA produktu v sebe kombinuje výhody tlačenej príručky s online prístupom. Vďaka online aplikácii dokážete pohodlne využívať fultextové vyhľadávanie a interaktívne odkazy. Aplikácia je dostupná z mobilu, tabletu, ako aj z počítača.

Viete, ako zákonne postupovať pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb? Za akých podmienok môže spracúvať osobné údaje vašich zamestnancov či klientov sprostredkovateľ? Kto je zodpovedná osoba a kedy ju potrebujete? Ste pripravený/á odborne zdôvodňovať, vysvetľovať a namietať počas kontroly zo strany úradu? Ako ďalej v konaniach, ktoré prídu po ukončení kontroly?

Všetko potrebné sa dozviete v našej publikácii.

 

Popis produktu:

Cieľom publikácie je poskytnúť Vám potrebné informácie o pôsobnosti GDPR a k nemu vydaného nového zákona o ochrane osobných údajov. Toto európske nariadenie upravuje a špecifikuje nové povinnosti všetkých firiem – prevádzkovateľov osobných údajov a taktiež aj práva fyzických osôb, ktorých sa osobné údaje týkajú.

Poskytneme užitočné a praktické informácie pre všetky osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi a spracúvajú ich.

Dozviete sa:

 • ako správne manipulovať s osobnými údajmi a ako ich zákonne spracúvať,

 • aké sú Vaše povinnosti ako prevádzkovateľa či sprostredkovateľa,

 • kto je zodpovedná osoba a aké sú jej povinnosti,

 • čo konkrétne znamená plnenie informačnej povinnosti,

 • aké právomoci má Úrad na ochranu osobných údajov SR a ako sa brániť v prípade kontroly,

 • aké práva majú dotknuté osoby a ako riešiť výkon ich práv,

 • na čo si musíte dávať pozor, aby ste sa vyhli sankciám.

 

Publikácia ponúka:

Vďaka odbornému a jasnému výkladu legislatívy, radám a riešeným príkladom z praxe táto publikácia umožní:

 • dôsledne uplatňovať povinnosti prevádzkovateľa/sprostredkovateľa v súlade s legislatívou platnou pre celú EÚ,
 • dodržiavať práva fyzických osôb, ktorých sa osobné údaje týkajú,
 • vyhnúť sa pokutám z Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Publikácia Vám poskytne všeobecný komplexný prehľad o celej novej legislatíve a Vašich povinnostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Pridanou hodnotou publikácie je praktická aplikácia pravidiel ochrany osobných údajov na vybrané spracovateľské operácie (napr. spracúvanie osobných údajov zamestnávateľov, e-shopy, priamy marketing), rady k IT zabezpečeniu dát a rovnako tak vzory novej dokumentácie, formulárov, tlačív a pod. „Začínajúci“ prevádzkovatelia získajú ucelené informácie ako krok po kroku postupovať pri ochrane osobných údajov. „Skúsení“ prevádzkovatelia sa na základe publikácie môžu uistiť, že osobné údaje spracúvajú v súlade s platnou legislatívou.

V online zložke k publikácii nájdete všetky potrebné formuláre, vzory tlačív a dokumentov, ktoré pri svojej práci budete potrebovať. Tieto sú spracované tak, aby ich bolo možné ľahko editovať podľa konkrétnych potrieb firmy či organizácie a okamžite využiť v praxi.

Aktuálny obsah príručky pod týmto odkazom tu.

 

Výhody produktu:

Budete informovaní o povinnostiach, ktoré sú GDPR a zákonom vyžadované pri spracúvaní osobných údajov, ako sú napríklad:

 • zásady spracúvania osobných údajov,

 • spracúvanie osobných údajov bez súhlasu/so súhlasom dotknutej osoby,

 • získavanie osobných údajov a ich likvidácia,

 • zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov,

 • poskytnutie informácií dotknutej osobe,

 • cezhraničný prenos osobných údajov,

 • informačná povinnosť,

 • kontroly z Úradu na OOÚ SR – práva a povinnosti,

 • konanie o ochrane osobných údajov,

 • najčastejšie pochybenia prevádzkovateľov v aplikačnej praxi.

  

Komu je produkt určený:

Multimediálna publikácia GDPR: Praktický sprievodca ochranou osobných údajov je určená všetkým prevádzkovateľom, t. j. všetkým osobám, ktoré manipulujú s osobnými údajmi fyzických osôb, či už v dôsledku vlastnej prevádzkovej činnosti, alebo v dôsledku, že im niektoré spracovateľské operácie prikazujú právne predpisy. Cenné rady o svojich právach a ich uplatňovaní nájdu aj fyzické osoby, ktorých sa osobné údaje týkajú.

Špecifikácia produktu:

Multimediálna publikácia obsahuje online zložku a sprievodnú textovú časť (formát A5). Publikácia je aktualizovaná na základe legislatívnych zmien a nových povinností. Výhody aktualizačného servisu si prečítajte tu.

Obsah produktu:

A         Vzťah GDPR a vnútroštátnych predpisov – orientácia v základných pojmoch

 • Druhy osobných údajov
 • Subjekty pri spracúvaní osobných údajov

B         Spracúvanie osobných údajov

 • Čo je spracúvanie osobných údajov
 • Základné zásady spracúvania osobných údajov
 • Kedy je možné osobné údaje spracúvať definovanie dôvodov zákonného spracúvania osobných údajov s praktickými príkladmi

C         Povinnosti prevádzkovateľa a bezpečnostné opatrenia

 • Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči dotknutej osobe
 • Vedenie záznamov o spracovateľských činnostiach
 • Bezpečnosť spracúvania osobných údajov
 • Postup pri identifikácii, oznamovaní a riešení bezpečnostných incidentov
 • Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov v otázkach a odpovediach

D         Práva dotknutej osoby

 • Výkon práv dotknutých osôb
 • Postupy pri výkone práv dotknutej osoby

E         Praktické príklady a riešenia spracúvania osobných údajov

 • Monitorovanie zamestnancov
 • Ochrana osobných údajov spotrebiteľa
 • Spracúvanie a ochrana osobných údajov zamestnancov
 • Zákonné používanie marketingových nástrojov
 • BOZP a ochrana pred požiarmi
 • Organizácia podujatí z pohľadu GDPR
 • Najčastejšie chyby prevádzkovateľov pri uplatňovaní GDPR a ukladanie pokút
 • Objektová bezpečnosť z pohľadu ochrany osobných údajov
 • Praktické príklady personálnych opatrení na ochranu osobných údajov

 

Obsah online zložky:

A Vzorová dokumentácia

 • Základné povinnosti prevádzkovateľa
 • Základné zmluvy
 • Žiadosť dotknutej osoby na prístup k údajom/opravu/vymazanie/obmedzenie/prenos
 • Záznamy spracovateľských činností
 • Pracovnoprávne vzťahy
 • Marketing
 • Posúdenie vplyvu
 • Kamery

B Aktuálna legislatíva 

C Usmernenia skupiny WP29 / EDPB

Doplňujúci informačný materiál

 • Úrad na ochranu osobných údajov
 • Európska únia
 • Slovenská advokátska komora

 

Ukážku publikácie nájdete pod týmto odkazom TU!

 

Získajte z produktu maximálny úžitok

Prémiový variant kombinuje výhody elektronickej a papierovej formy tak, aby Vám priniesol maximálny možný úžitok z daného produktu. S prémiovým predplatným získate okrem iného tieto výhody:

 

  prémiová štandardná
tlačená publikácia R R
online zložka so vzormi a legislatívou R R
on-line prístup z akéhokoľvek zariadenia R S
fulltextové vyhľadávanie R S
lupa a interaktívne odkazy R S
cena 219 EUR
149 EUR
 
 • okamžitý prístup z akéhokoľvek počítača alebo mobilného zariadenia so systémom iOS či Android
 • vždy najaktuálnejší produkt, pohotové aktualizácie bez nutnosti čakať na ich fyzické dodanie
 • rýchle fulltextové vyhľadávanie v celej publikácii
 • interaktívne odkazy na iné miesta v publikácii či na webe
 • ľahkú orientáciu a možnosť lupy v prostredí optimalizovanom na danú platformu

Prémiové predplatné si môžete bezplatne vyskúšať tu: https://www.forum-media.sk/premium/ings-demo/

 

169 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

225 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout