Príručka odpadového hospodárstva Príručka odpadového hospodárstva

Príručka odpadového hospodárstva

Aktuálne problémy a praktické riešenia pri nakladaní s odpadmi

Poznáte skutočne všetky vaše povinnosti v rámci odpadového hospodárstva? Vediete a uchovávate evidenciu o druhoch a množstve odpadov? Viete, ako tieto údaje správne doplniť do povinných tlačív, hlásení a evidenčných listov? Majte všetky povinnosti, týkajúce sa evidencie, zhromažďovania a nakladania s odpadmi a obalmi v súlade s platnou legislatívou a na jednom mieste. Riskovať sa v súčasnej situácii naozaj neoplatí! Kontrol pribúda a padajú obrovské pokuty! 

Vediete a uchovávate evidenciu o druhoch a množstve odpadov? Viete, ako tieto údaje správne doplniť do povinných tlačív, hlásení a evidenčných listov? Majte všetky povinnosti, týkajúce sa evidencie, zhromažďovania a nakladania s odpadmi a obalmi v súlade s platnou legislatívou a na jednom mieste. Riskovať sa v súčasnej situácii naozaj neoplatí!

S prémiovou verziou máte informácie kdekoľvek a kedykoľvek (v mobilu, tabletu či počítači), s fulltextovým vyhľadávaním, lupou a interaktívnymi odkazmi.

Autor:

Výhody prémiovej verzie

`

169 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

225 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Popis produktu:

Odpadové hospodárstvo patrí medzi najproblematickejšie a najkomplexnejšie oblasti, kde je jednoduché dostať pokutu aj kvôli malej nepozornosti či nevedomosti. Nakoľko ide o širokú problematiku, ktorá vyžaduje precízne naštudovanie potrebnej legislatívy, pripravili sme pre vás Príručku odpadového hospodárstva, ktorá vás upozorní na všetky aktuálne povinnosti a poskytne praktické riešenia pri nakladaní s odpadmi.

V čom vám naša publikácia pomôže?

 • Upozorníme vás na všetky povinnosti, týkajúce sa evidencie, zhromažďovania a nakladania s odpadmi a obalmi, ktoré produkujete na vašom pracovisku.
 • Naučíte sa ako správne zaradiť a triediť odpad podľa Katalógu odpadov.
 • Budete mať k dispozícii úplné znenie zákona o odpadoch a súvisiace vyhlášky, doplnené zrozumiteľným výkladom a odborným komentárom autora s ich využitím v praxi.
 • Získate komplexný prehľad o vašich povinnostiach a naučíte sa viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a ako tieto údaje správne doplniť do povinných tlačív, hlásení a evidenčných listov.
 • Dozviete sa aké termíny sú pre vás dôležité v rámci odpadového hospodárstva a na čo si musíte dávať pozor a pri správnom vypĺňaní evidencie o odpadoch.
 • Dostanete veľa praktických vzorov záväznej dokumentácie, evidencie a hlásení, ktoré využijete pri nakladaní s odpadmi.

 

Ukážku publikácie si môžete pozrieť po kliknutí na link tu.

 

Ďalšie výhody produktu:

 • Katalóg odpadov ako správne triediť odpady a kde získať potrebné informácie
 • NOVINKA! – praktické check listyktoré obsahujú tabuľkovo spracovaný prehľad povinností držiteľa odpadov podľa predmetu činnosti

 

Komu je produkt určený:

Multimediálna publikácia Príručka odpadového hospodárstva je určená všetkým ktorí produkujú odpady, balia výrobky, dovážajú výrobky v obaloch. Firmám, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti nakladajú s odpadmi a odpadmi z obalov, obciam a mestám, ako aj širokej odbornej verejnosti.

 

Špecifikácia produktu:

Multimediálna publikácia obsahuje online zložku a sprievodnú textovú časť (formát A5). Publikácia je aktualizovaná na základe legislatívnych zmien a nových povinností. Výhody aktualizačného servisu si prečítajte tu.

Popis produktu:

Odpadové hospodárstvo patrí medzi najproblematickejšie a najkomplexnejšie oblasti, kde je jednoduché dostať pokutu aj kvôli malej nepozornosti či nevedomosti. Nakoľko ide o širokú problematiku, ktorá vyžaduje precízne naštudovanie potrebnej legislatívy, pripravili sme pre vás Príručku odpadového hospodárstva, ktorá vás upozorní na všetky aktuálne povinnosti a poskytne praktické riešenia pri nakladaní s odpadmi.

V čom vám naša publikácia pomôže?

 • Upozorníme vás na všetky povinnosti, týkajúce sa evidencie, zhromažďovania a nakladania s odpadmi a obalmi, ktoré produkujete na vašom pracovisku.
 • Naučíte sa ako správne zaradiť a triediť odpad podľa Katalógu odpadov.
 • Budete mať k dispozícii úplné znenie zákona o odpadoch a súvisiace vyhlášky, doplnené zrozumiteľným výkladom a odborným komentárom autora s ich využitím v praxi.
 • Získate komplexný prehľad o vašich povinnostiach a naučíte sa viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a ako tieto údaje správne doplniť do povinných tlačív, hlásení a evidenčných listov.
 • Dozviete sa aké termíny sú pre vás dôležité v rámci odpadového hospodárstva a na čo si musíte dávať pozor a pri správnom vypĺňaní evidencie o odpadoch.
 • Dostanete veľa praktických vzorov záväznej dokumentácie, evidencie a hlásení, ktoré využijete pri nakladaní s odpadmi.

Ďalšie výhody produktu:

 • Katalóg odpadov – ako správne triediť odpady a kde získať potrebné informácie
 • NOVINKA! – praktické check listyktoré obsahujú tabuľkovo spracovaný prehľad povinností držiteľa odpadov podľa predmetu činnosti

 

Výhody Prémiovej verzie

   • Online prístup k informáciám z mobilu, tabletu či počítača
   • Fultextové vyhľadávanie a využívanie interaktívnych odkazov
   • Pre užívateľa jednoducho ovládateľná a prehľadná aplikácia

Ukážku publikácie si môžete pozrieť po kliknutí na link tu.

 

Komu je produkt určený:

Multimediálna publikácia Príručka odpadového hospodárstva je určená všetkým ktorí produkujú odpady, balia výrobky, dovážajú výrobky v obaloch. Firmám, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti nakladajú s odpadmi a odpadmi z obalov, obciam a mestám, ako aj širokej odbornej verejnosti.

 

Špecifikácia produktu:

Multimediálna publikácia obsahuje Online zložku, sprievodnú textovú časť (formát A5) a online prístup prostredníctvom aplikácie FlippingBook. Publikácia je aktualizovaná na základe legislatívnych zmien a nových povinností. Výhody aktualizačného servisu si prečítajte tu.

Obsah produktu:

 

Obsah tlačenej publikácie

A       Úvodné informácie

 • Obsah tlačenej publikácie
 • Obsah CD ROMu
 • Kľúč k tlačenej publikácii
 • Check listy – prehľad  povinností držiteľa odpadov

B       Odpadové hospodárstvo

 • Prehľad platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve
 • Nakladanie s odpadmi – všeobecné povinnosti
 • Elektrozariadenia a elektroodpad
 • Batérie a akumulátory
 • Obaly a odpady z obalov
 • Vozidlá a staré vozidlá
 • Pneumatiky a odpadové pneumatiky
 • Neobalové výrobky a odpady z nich

C       Nakladanie s vodami

 • Nakladanie s vodami – všeobecné povinnosti

D       Ochrana ovzdušia

 • Ochrana ovzdušia – všeobecné povinnosti

 

Obsah Online zložky

Online zložka obsahuje navyše praktické formuláre a tlačivá záväznej dokumentácie, evidencie a hlásení, ktoré využijete pri nakladaní s odpadmi ako aj ďalšie dôležité informácie, napríklad:

 • Evidenčná povinnosť (evidenčný list odpadu, evidenčný list zariadenia, evidenčný list skládky odpadov )
 • Ohlasovacia povinnosť (ohlásenie údajov o vzniku odpadov a nakladaní s nimi, ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov, oznámenie o zbere a výkupe)
 • Žiadosti (žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, žiadosť o zápis do registra výrobcov batérií a akumulátorov a ďalšie)
 • ADR – dovoz, vývoz a tranzit odpadov
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcu (RZV) – registre, autorizácie, posudky – napr. register odborne spôsobilých osôb, register osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov)
 • Vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty – napr. zoznam zariadení na predbežné spracovanie a skladovanie vedľajších živočíšnych produktov, príručka pre nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom
 • Aktuálna legislatíva – zákon o odpadoch, vyhlášky a nariadenia a veľa ďalšieho

 

Ing. Peter Gallovič

Peter Gallovič je odborníkom v oblasti odpadového hospodárstva. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Pracoval ako banský geológ a od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva. Najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice - okolie, neskôr v súkromnej sfére.

V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracuje v poradensko-konzultačnej firme, pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácii z oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve. Je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.

Získajte z produktu maximálny úžitok

Prémiový variant kombinuje výhody elektronickej a papierovej formy tak, aby Vám priniesol maximálny možný úžitok z daného produktu. S prémiovým predplatným získate okrem iného tieto výhody:

 

  prémiová štandardná
tlačená publikácia R R
online zložka so vzormi a legislatívou R R
on-line prístup z akéhokoľvek zariadenia R S
fulltextové vyhľadávanie R S
lupa a interaktívne odkazy R S
cena 225 EUR
169 EUR
 
 • okamžitý prístup z akéhokoľvek počítača alebo mobilného zariadenia so systémom iOS či Android
 • vždy najaktuálnejší produkt, pohotové aktualizácie bez nutnosti čakať na ich fyzické dodanie
 • rýchle fulltextové vyhľadávanie v celej publikácii
 • interaktívne odkazy na iné miesta v publikácii či na webe
 • ľahkú orientáciu a možnosť lupy v prostredí optimalizovanom na danú platformu

Prémiové predplatné si môžete bezplatne vyskúšať tu: https://www.forum-media.sk/premium/ecos-demo/

169 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

225 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout