Mgr. Beáta Kartíková

Beáta Kartíková je advokátkou a konzultantom, pričom poskytuje poradenstvo s primárnou špecializáciou na oblasť pracovného práva a s ním súvisiacich pracovnoprávnych vzťahov a oblasť ľudských zdrojov.

Má široké skúsenosti a 14-ročnú prax s poskytovaním právneho poradenstva v pracovnoprávnej oblasti, venuje sa publikačnej a lektorskej činnosti.