4-hodinový seminár: Riziká zamestnávania živnostníkov v roku 2019

4-hodinový seminár: Riziká zamestnávania živnostníkov v roku 2019

Švarcsystém alebo Ako správne aplikovať možnosti „zamestnávania“ živnostníkov v praxi

Termín: 29. 10. 2018
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Fenoménom dneška sa stáva veta: „Ľudia u nás vo firme pracujú na faktúru.“ Aké sú však pravidlá a možnosti uzatvárania obchodnoprávnych zmlúv s poskytovateľmi rôznych služieb a činností (SZČO) a kedy už je potrebné uzatvoriť pracovný pomer na tieto činnosti? Ako túto situáciu v súvislosti so sprísneným Zákonníkom práce riešia inšpektoráty práce? Dozviete sa na našom 4-hodinovom seminári.
 

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ 4-hodinového seminára:

Cieľom seminára je dať odpovede na kľúčové otázky pre Vašu prax – dozviete sa, kde leží hranica medzi legálnym a nelegálnym využívaním obchodnoprávnych vzťahov, ako sa v praxi zmenili pravidlá a aké sankcie Vám hrozia v prípade nelegálneho využívania obchodnoprávnych vzťahov.  

 

Vysvetlíme Vám vzťah zamestnávateľa a zamestnanca, ktorý pre zamestnávateľa vykonáva prácu na základe živnosti namiesto pracovnej zmluvy. Dozviete sa, či musí zamestnávateľ zveriť výkon práce zamestnanca výlučne na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo je možné uskutočňovať jednotlivé poskytované činnosti na základe obchodnoprávnych vzťahov.

 

Získate priestor na konzultáciu právnych otázok týkajúcich sa povinností zamestnávateľa voči zamestnancovi a ich súladu so Zákonníkom práce, ako aj s ďalšími právnymi predpismi.

 

Kliknite sem na detailný Program seminára.

Komu je 4-hodinový seminár určený:

Seminár Riziká zamestnávania živnostníkov v roku 2019“ je určený tak podnikateľom, všetkým zamestnávateľom, personálnym manažérom, právnemu oddeleniu firiem, ako aj fyzickým osobám, ktoré už uzatvorili zmluvy o poskytovaní služieb na základe obchodnoprávnej zmluvy a chceli by si skontrolovať legálnosť takého postupu, resp. poznať súvisiace riziká.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu kurzu a teplý obed. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Program 4-hodinového seminára (9.00 – 13.00 hod.):

 

1.  Príklady problematiky využívania obchodnoprávnych zmlúv namiesto pracovnoprávnych (tzv. švarcsystému)

   • pracovnoprávny vzťah verzus obchodnoprávny vzťah  
   • dosah švarcsystému na zamestnávateľa a zamestnanca

 

2.  Právna úprava zakazujúca švarcsystém

   • platná právna úprava v praxi
   • definícia a vymedzenie znakov závislej práce v zmysle platného Zákonníka práce
   • definícia a vymedzenie znakov podnikania

 

3.  Sankcie

   • rozlíšenie sankcií a orgánov, ktoré ich môžu ukladať
   • trestnoprávna rovina využívania švarcsystému
   • podanie civilnej žaloby

 

4.  Vymedzenie hranice legálnej obchodnej spolupráce a nelegálneho švarcsystému

   • vysvetlenie pojmu „závislá práca“
   • detailné vymedzenie jednotlivých charakteristík závislej práce

 

5.  Určenie najrizikovejších aspektov využívania švarcsystému a opatrenia znižujúce riziká

   • najčastejšie znaky využívania švarcsystému
   • opatrenia znižujúce riziká

 

6.  Príklady z praxe a judikatúra

   • príklady z praxe, prax inšpektorátov práce
   • prehľad judikatúry  

 

Mgr. Beáta Kartíková

Beáta Kartíková je advokátkou a konzultantom, pričom poskytuje poradenstvo s primárnou špecializáciou na oblasť pracovného práva a s ním súvisiacich pracovnoprávnych vzťahov a oblasť ľudských zdrojov.

Bratislava, Premium business hotel

Bratislava, Premium business hotel

Priekopy 20/A, Bratislava 82108

Premium**** business hotel Bratislava

Moderný mestský typ hotela s výbornou polohou v Bratislave v mestskej časti Ružinov pri Bajkalskej ulici v blízkosti centra mesta.

Výborná dopravná dostupnosť, klimatizované priestory, rodinná atmosféra.

  

Adresa:

Priekopy 20/A 821 08 Bratislava

tel.: +421 4949-1055

www.hotel-premium.sk

 

MHD:

8,9,14,50,66 – zastávka SLOVANET – cca 150 m

č.74 zastávka Drieňová – cca 90 m

alebo zastávka Bajkalská – 250 m

 

Parkovisko:

Bezplatné parkovanie pre hotelových hostí pred

hotelom a na uzavretom hotelovom dvore.