e-Seminár: Mzdové výpočty – najčastejšie problémy a chyby

e-Seminár: Mzdové výpočty – najčastejšie problémy a chyby

Vzory, praktické rady, tipy a návody na spracovanie mzdovej problematiky

Termín: 5. 8. 2016
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Každý zamestnávateľ musí pri spracovaní a výplatách miezd, platov a odmien svojich zamestnancov dodržiavať povinnosti stanovené zákonníkom práce a ostatnými právnymi predpismi. Vyvarujte sa najčastejších problémov a chýb pomocou nášho prakticky zameraného e-Seminára, ktorý Vám priblíži povinnosti zamestnávateľov súvisiace so mzdovou agendou a zrozumiteľne a názorne objasní postupy pri konkrétnych výpočtoch.
 

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ e-Seminára:

Cieľom e-Seminára je v rámci jednotlivých tematických okruhov oboznámiť účastníkov zrozumiteľnou formou so štruktúrou odmeňovania zamestnancov,  ktorá je záväzná pre súkromný sektor aj verejnú správu.

E-Seminár sa bude skladať z názorného, praktického návodu na spracovanie miezd a platov na základe aktuálnej legislatívy. Problematiku vysvetlíme na praktických ukážkach a množstve príkladov výpočtu miezd, platov a odmien.

Dôkladne si predstavíme taktiež najzložitejšiu časť spracovania miezd a platov, t. j. zrážky zo mzdy alebo z platu. Budeme sa podrobne venovať nielen povinnostiam zamestnávateľov pri uskutočňovaní zrážok, ale predovšetkým si na praktických príkladoch vysvetlíme jednotlivé neobvyklé postupy. 

 

Kliknite sem pre detailný Program e-Seminára.

Komu je e-Seminár určený:

e-Seminár "Mzdové výpočty – najčastejšie problémy a chyby" je určený začínajúcim, ale aj pokročilým mzdovým účtovníčkam a personalistom. Ocenia ho aj majitelia firiem či štatutárni zástupcovia spoločností, ktorí majú záujem preniknúť do neľahkej problematiky spracovania mzdovej agendy a získať prehľad o svojich povinnostiach voči jednotlivým inštitúciám.

Ďalšie informácie:

Po absolvovaní e-Seminára Vám zašleme poštou CERTIFIKÁT, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. S obchodnými podmienkami e-Seminárov sa môžete oboznámiť po týmto odkazom.

Program:

Každý týždeň od nás dostanete jednu lekciu v elektronickom formáte. Záleží iba na Vás, kedy si zaslaný materiál preštudujete. Na záver každej lekcie sme pre Vás pripravili súbor otázok, zodpovedaním ktorých si overíte, že ste danej téme porozumeli. Správne odpovede na otázky Vám zašleme vždy s nasledujúcou lekciou.

 

1.  LEKCIA (5. 8. 2016): Mzdy a platy vo svetle právnych predpisov

 • Kto je odmeňovaný mzdou, informácie o výške mzdy
 • Kto je odmeňovaný platom, informácie o výške tarifného platu
 • Právne predpisy o mzde a platu (minimálna mzda)
 • Formy mzdy
 • Čo nie je mzdou
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Vnútorné firemné predpisy zamestnávateľa (organizačný poriadok, pracovný poriadok)

 

2. LEKCIA (12. 8. 2016): Nárokovateľné a nenárokovateľné zložky mzdy

 • Príplatky za prácu nadčas
 • Príplatky za prácu vo sviatok
 • Príplatky za prácu v noci
 • Príplatky za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí
 • Pracovná pohotovosť
 • Prémie, Odmeny, Bonusy
 • Peňažné a nepeňažné benefity
 • Názorné príklady výpočtu príplatkov, špecifické postupy

 

3. LEKCIA (19. 8. 2016): Priemerný zárobok – formy a osobitosti pri jeho stanovení

 • Zisťovanie priemerného zárobku – rozhodné obdobie
 • Započítateľnosť príjmov pre zistenie priemerného zárobku
 • Výpočet priemerného zárobku a jeho formy – hodinový, mesačný
 • Pravdepodobný zárobok – možnosti a doporučené postupy
 • Mimoriadne príjmy a priemerný zárobok – modelový príklad
 • Názorné ukážky výpočtov priemerného zárobku

 

4. LEKCIA (26. 8. 2016): Zrážky zo mzdy a poradie ich vykonávania

 • Všeobecné podmienky – príjmy z ktorých je možné realizovať zrážky
 • Poradie zrážok
 • Prednostné a neprednostné zrážky
 • Špecifické postupy pri uplatňovaní zrážok
 • Poskytnutie súčinnosti (exekútor, súd, daňový úrad, iné právnické osoby)

 

e- Seminár, môžete absolvovať pri svojom PC - pohodlne vo Vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania.

Júlia Pšenková

Júlia Pšenková je odborník na sociálne poistenie, zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti.

e-Seminár

e-Seminár

,

Toto je e-Seminár, ktorý absolvujete na svojom PC - pohodlne vo Vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania.