Efektívna správa a údržba budov v roku 2022

Efektívna správa a údržba budov v roku 2022

Ako šetriť a optimalizovať prevádzkové náklady budov

Termín: 8. 12. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Profesia Facility manažéra začína byť konečne chápaná ako profesia, ktorá významne prispieva nielen k úspore prevádzkových nákladov, ale aj ku zefektívneniu činnosti organizácie. V súčasnosti, keď je pozornosť manažmentu zameraná na maximálnu efektívnosť základnej činnosti (predmetu podnikania), je uplatnenie facility managementu v správe budov nanajvýš aktuálne. Aplikácia facility managementu je dôležitým predpokladom efektívneho spravovania podporných činností, teda aj efektívnej správy a údržby budov.

PARTNEROM tohto seminára je SECURITON Servis spol. s.r.o. , ktorá má vyše 30 ročné skúsenosti so službami v oblasti bezpečnosti a ochrany budov.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

 Cieľ online seminára:

 Cieľom online seminára je získanie vedomostí zo základov správy a údržby budovy a spoznanie prevádzkových potrieb užívateľov budovy. Účastník seminára bude schopný systémového integrovaného riadenia všetkých podporných služieb, ktoré umožňujú úsporu nákladov na prevádzku a efektívne zaisťujú hlavnú činnost organizácie.

Účastníci sa oboznámia s konkrétnou aplikáciou facility managementu do organizácie. Oboznámime Vás tiež s Európskou normou STN EN 15221 Facility management. Predstavíme Vám pravidlá užívania budov, údržby budov a tiež pravidlá technickej prehliadky spolu s praktickými príkladmi.

Absolvovaním kurzu získate jednu dôležitú vedomosť, a to, že všetky podporné činnosti navzájom súvisia a cieľom facility managementu nie je len starostlivosť o budovu, ale najmä snaha o vytvorenie príjemného pracovného prostredia pre pracovníkov organizácie.

BONUS! Dozviete sa tiež, ako možno optimalizovať náklady na ochranu a riadenie budov, pomocou moderných a efektívnych systémov SECURITON.

V tomto bloku seminára k téme inovácii v oblasti bezpečnosti budov povie viac náš hosť - konateľ spoločnosti SECURITON pán RNDr. Rudolf Bárta. Pozrieme sa bližšie na to, ako vyzerá koncept ochrany a obsluhy budov hodný 21. storočia a aké alternatívne možnosti majú majitelia a správcovia budov v snahe znížiť náklady na strážnu službu, recepciu prípadne inú formu fyzickej obsluhy.

Kliknite sem pre detailný program seminára.

Komu je online seminár určený:

Online seminár „Efektívna správa a údržba budov v roku 2022 je určený pre pracovníkov v nasledujúcich funkciách: facility manažér, projektový manažér, správca budovy, architekt, stavebný manažér manažér nehnuteľností a verejnosti, ktorá sa aktívne zaujíma  o túto problematiku.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

 

Hlavní partneri akcie

SECURITON Servis, spol. s r. o.

Program online seminára (9:00 - 15:30 hod.):

1. Podstata facility managementu

 • Facility management, história, definície, ciele
 • Model facility managementu
 • Činnosti v organizácii – hlavná a podporné činnosti  

2. Aplikácia facility managementu – outsourcing

 • Podstata outsourcingu
 • Projekt zabezpečenia outsourcingu
 • Procesné listy, KPI
 • Workshop – výber poskytovateľa služieb FM + procesné listy

3.  Optimalizácia nákladov v oblasti ochrany a riadenia budov
-
koncept ochrany a obsluhy budov hodný 21. storočia
- ako znížiť náklady na strážnu službu, recepciu prípadne inú formu fyzickej obsluhy

4. Európska norma STN EN 15221 Facility management

 • Členenie normy
 • STN EN 15221-1 Termíny a definície
 • STN EN 15221-6  Meranie plôch a priestorov vo facility managemente

5. Manuál údržby budov

 • Pravidlá užívania budovy
 • Pravidlá technickej prehliadky
 • Pravidlá údržby budov
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.

Aktuálne pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Katedre technológie stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave, kde prednáša predmet Facility management v stavebníctve.
Je zakladateľka a prvá prezidentka Slovenskej asociácie facility managementu – SAFM, vedúca odbornej sekcie Facility management v SSTP, odborná garantka akreditovaného vzdelávania Správa a údržba budov – Facility management a Správa bytového fondu, členka redakčnej rady EuroFM Insight. Je odborným garantom konferencie FACILITY MANAGEMENT, ktorú SSTP v spolupráci so SvF STU organizuje každoročne.
Aktívne sa podieľa na tvorbe európskej normy STN EN 15221 Facility management v rámci EÚ. Je autorkou množstva knižných publikácií, odborných článkov a príspevkov z oblasti facility managementu.

RNDr. Rudolf Bárta

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout