Eurostav

Eurostav

Časopis EUROSTAV je odborným recenzovaným časopisom, prinášajúcim čitateľom zaujímavé odborné príspevky ohodnotené recenznými posudkami.

Autor:

30 EUR
ročné predplatné bez DPH a expedičných nákladov

Vysokú odbornú úroveň tohto mesačníka a zároveň aj aktuálnosť tém v jednotlivých číslach garantuje 9-členná redakčná rada, zložená z akademických pracovníkov a uznávaných odborníkov z odborov stavebníctva a architektúry.

Atraktívnymi v jednotlivých číslach, okrem hlavných tém, ako je napríklad udržateľnosť v architektúre a stavebníctve alebo energetická úspornosť stavieb, sú aj prezentácie aktuálnych realizácií kvalitnej architektúry na Slovensku aj v zahraničí.

Analýzu z odvetvia stavebníctva na Slovensku za predchádzajúci rok prináša každoročne špecifické júnové číslo časopisu, ktorého ťažiskovou témou je TOP 100 – rebríček najúspešnejších firiem na Slovenskom stavebnom trhu.

Svojou odbornosťou a grafickou čistotou si časopis EUROSTAV upevňuje popredné miesto medzi časopismi odborného zamerania. Odbornou verejnosťou je považovaný za mienkotvorné médium v tejto oblasti.

OBSAH

Výber z tém aktuálneho vydania

Hlavná téma

OBAL BUDOV

Tematické okruhy 

  • Zelené fasády
  • Súčiniteľ tepelnej vodivosti na návrhovú hodnotu pre minerálno-vláknité materiály 
  • Optimalizácia prevádzka stropného chladenia a vykurovania
  • Laureáti 20. ročníka architektonickej súťaže CE ZA AR
  • Akustický komfort
  • Monumentálne centrum Nivy
  • Obnova Michalskej veže v Bratislave

 

 

Autorský kolektív

30 EUR
ročné predplatné bez DPH a expedičných nákladov