Legislatívne páky pre školský klub detí, družiny a krúžky

Legislatívne páky pre školský klub detí, družiny a krúžky

Pravidlá fungovania školského klubu detí

Termín: 12. 10. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Pre školské družiny, strediská voľného času a ďalšie školské zariadenia platia rovnako prísne pravidlá ako pre školy. Kto môže dieťaťu podať liek? Ako si vo vnútornom predpise ošetriť vyzdvihovanie detí z družiny alebo krúžku? A môžete ako vychovávateľ navrhnúť udelenie pokarhania za nevhodné správanie? Legislatívnymi nástrahami vás prevedieme online hneď v septembri.

Do 22. 9. platí zľava 10 %!

Do konca ostáva

Dni
Hodiny
Minúty
Sekundy

149 EUR 135 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára :

Školský klub detí patrí zo strany rodičov medzi najžiadanejšie a zo strany zriaďovateľov najčastejšie zriaďované výchovno-vzdelávacie zariadenia, ktoré sú spravidla súčasťami škôl. Zriaďovatelia, vedúci pedagogickí zamestnanci a vychovávatelia by mali dôkladne poznať legislatívny kontext činnosti školského klubu detí, v ktorom sa realizuje príslušný výchovný program zameraný na prípravu žiakov na vyučovanie, záujmovú činnosť a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Neoddeliteľnou súčasťou ŠKD je problematika pôsobenia pedagogických zamestnancov a ich odmeňovanie.

Na online seminári si preberieme tieto okruhy:

1. Činnosť ŠKD podľa školského zákona a vykonávacieho predpisu.

2. Organizácia činností a rozsah zodpovednosti zamestnancov.

3. Výchovný program ŠKD.

4. Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia ŠKD, činnosť metodického združenia.

5. Vykonávanie dozorov, dopĺňanie si úväzku.

6. Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov v ŠKD a ich posudzovanie.

7. Zaraďovanie do kariérových stupňov a platových tried, odmeňovanie. 

8. Príspevok na čiatočnú úhradu nákladov na ŠKD.

9. Profesijný štandard a výkon špecializovaných činností.

10. Základný úväzok vychovávateľov, nadčasy.

11. Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov v ŠKD.

Komu je online seminár určený:

Online seminár je určené všetkým osobám pôsobiacim v úlohe vychovávateľov a vedúcich školských zariadení. Dôležité informácie prinesie najmä vychovávateľom pôsobiacim v družinách, domoch detí a mládeže a ďalším osobám prevádzkujúcim záujmové vzdelávanie.

Ďalšie informácie:

Ako účastník tohto online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene online seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

PROGRAM ONLINE SEMINÁRA (9:00 12.00 hod.):

1. Činnosť ŠKD podľa školského zákona a vykonávacieho predpisu.

2. Organizácia činností a rozsah zodpovednosti zamestnancov.

3. Výchovný program ŠKD.

4. Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia ŠKD, činnosť metodického združenia.

5. Vykonávanie dozorov, dopĺňanie si úväzku.

6. Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov v ŠKD a ich posudzovanie.

7. Zaraďovanie do kariérových stupňov a platových tried, odmeňovanie. 

8. Príspevok na čiatočnú úhradu nákladov na ŠKD.

9. Profesijný štandard a výkon špecializovaných činností.

10. Základný úväzok vychovávateľov, nadčasy.

11. Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov v ŠKD.

 

Kolektív autorov

Publikáciu pre Vás pripravil tím renomovaných autorov a odborníkov priamo z praxe.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

149 EUR 135 EUR
bez DPH

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout