Legislatívne páky pre školský klub detí, družiny a krúžky

Legislatívne páky pre školský klub detí, družiny a krúžky

Pravidlá fungovania školského klubu detí

Termín: 12. 10. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Pre školské družiny, strediská voľného času a ďalšie školské zariadenia platia rovnako prísne pravidlá ako pre školy. Kto môže dieťaťu podať liek? Ako si vo vnútornom predpise ošetriť vyzdvihovanie detí z družiny alebo krúžku? A môžete ako vychovávateľ navrhnúť udelenie pokarhania za nevhodné správanie? Legislatívnymi nástrahami vás prevedieme online hneď v septembri.

Cieľ online seminára :

Školský klub detí patrí zo strany rodičov medzi najžiadanejšie a zo strany zriaďovateľov najčastejšie zriaďované výchovno-vzdelávacie zariadenia, ktoré sú spravidla súčasťami škôl. Zriaďovatelia, vedúci pedagogickí zamestnanci a vychovávatelia by mali dôkladne poznať legislatívny kontext činnosti školského klubu detí, v ktorom sa realizuje príslušný výchovný program zameraný na prípravu žiakov na vyučovanie, záujmovú činnosť a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Neoddeliteľnou súčasťou ŠKD je problematika pôsobenia pedagogických zamestnancov a ich odmeňovanie.

Na online seminári si preberieme tieto okruhy:

1. Činnosť ŠKD podľa školského zákona a vykonávacieho predpisu.

2. Organizácia činností a rozsah zodpovednosti zamestnancov.

3. Výchovný program ŠKD.

4. Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia ŠKD, činnosť metodického združenia.

5. Vykonávanie dozorov, dopĺňanie si úväzku.

6. Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov v ŠKD a ich posudzovanie.

7. Zaraďovanie do kariérových stupňov a platových tried, odmeňovanie. 

8. Príspevok na čiatočnú úhradu nákladov na ŠKD.

9. Profesijný štandard a výkon špecializovaných činností.

10. Základný úväzok vychovávateľov, nadčasy.

11. Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov v ŠKD.

Komu je online seminár určený:

Online seminár je určené všetkým osobám pôsobiacim v úlohe vychovávateľov a vedúcich školských zariadení. Dôležité informácie prinesie najmä vychovávateľom pôsobiacim v družinách, domoch detí a mládeže a ďalším osobám prevádzkujúcim záujmové vzdelávanie.

Ďalšie informácie:

Ako účastník tohto online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene online seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

PROGRAM ONLINE SEMINÁRA (9:00 12.00 hod.):

1. Činnosť ŠKD podľa školského zákona a vykonávacieho predpisu.

2. Organizácia činností a rozsah zodpovednosti zamestnancov.

3. Výchovný program ŠKD.

4. Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia ŠKD, činnosť metodického združenia.

5. Vykonávanie dozorov, dopĺňanie si úväzku.

6. Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov v ŠKD a ich posudzovanie.

7. Zaraďovanie do kariérových stupňov a platových tried, odmeňovanie. 

8. Príspevok na čiatočnú úhradu nákladov na ŠKD.

9. Profesijný štandard a výkon špecializovaných činností.

10. Základný úväzok vychovávateľov, nadčasy.

11. Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov v ŠKD.

 

PhDr. Marek Havrila, PhD.

PhDr. Marek Havrila, PhD.

Pracuje ako odborný radca na odbore metodiky Regionálneho úradu školskej správy v Prešove, kde koordinuje odbornú činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, podieľa sa na riadení a kontrole výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením v školách rôzneho druhu a typu. Zároveň vykonáva odborné špecializované činnosti a metodicko-konzultačné činnosti pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie a ostatných pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Uvedeným oblastiam sa venuje aj lektorsky a publikačne.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout