Legislatívne páky pre školský klub detí, družiny a krúžky 2024

Legislatívne páky pre školský klub detí, družiny a krúžky 2024

Pravidlá fungovania školského klubu detí

Termín: 4. 4. 2024
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Pre školské družiny, strediská voľného času a ďalšie školské zariadenia platia rovnako prísne pravidlá ako pre školy. Aké pravidlá platia pre rok 2024? Kto môže dieťaťu podať liek? Ako si vo vnútornom predpise ošetriť vyzdvihovanie detí z družiny alebo krúžku? A môžete ako vychovávateľ navrhnúť udelenie pokarhania za nevhodné správanie? Legislatívnymi nástrahami vás prevedieme na našom seminári.

Cieľ online seminára:

Školský klub detí patrí zo strany rodičov medzi najžiadanejšie a zo strany zriaďovateľov najčastejšie zriaďované výchovno-vzdelávacie zariadenia, ktoré sú spravidla súčasťami škôl. 

Na webinári bude ponúknutý koncept nastavenia dobre fungujúcich pravidiel pre školské kluby detí, a to tak v rovine pracovno-právnych vzťahov, kvalifikačných predpokladov vychovávateľov, ich odmeňovania a zaraďovania do kariérových stupňov a platových tried, ako aj nastavenia výchovných procesov a požiadaviek vo vzťahu k vedeniu dokumentácie školských klubov detí. Sústredíme sa tiež na priblíženie pracovnej činnosti vychovávateľov a pedagogických asistentov v školských kluboch detí a ich celkovému postaveniu v škole z hľadiska konkrétnych práv a povinností. 

  

Komu je online seminár určený:

Online seminár je určené všetkým osobám pôsobiacim v úlohe vychovávateľov a vedúcich školských zariadení. Dôležité informácie prinesie najmä vychovávateľom pôsobiacim v družinách, domoch detí a mládeže a ďalším osobám prevádzkujúcim záujmové vzdelávanie.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník tohto online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene online seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane.

Program online seminára (9:0012:00):

1. Činnosť ŠKD podľa školského zákona a vykonávacieho predpisu.

2. Organizácia činností a rozsah zodpovednosti zamestnancov.

3. Výchovný program ŠKD.

4. Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia ŠKD, činnosť metodického združenia.

5. Vykonávanie dozorov, dopĺňanie si úväzku.

6. Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov v ŠKD a ich posudzovanie.

7. Zaraďovanie do kariérových stupňov a platových tried, odmeňovanie.

8. Príspevok na čiatočnú úhradu nákladov na ŠKD.

9. Profesijný štandard a výkon špecializovaných činností.

10. Základný úväzok vychovávateľov, nadčasy.

11. Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov v ŠKD. 

PhDr. Marek Havrila, PhD.

PhDr. Marek Havrila, PhD.

Pracuje ako odborný radca na odbore metodiky Regionálneho úradu školskej správy v Prešove, kde koordinuje odbornú činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, podieľa sa na riadení a kontrole výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením v školách rôzneho druhu a typu. Zároveň vykonáva odborné špecializované činnosti a metodicko-konzultačné činnosti pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie a ostatných pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Uvedeným oblastiam sa venuje aj lektorsky a publikačne.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout