Mzdové výpočty - najčastejšie problémy a chyby

Mzdové výpočty - najčastejšie problémy a chyby

Vzory, praktické rady, tipy a návody ku spracovaniu mzdovej problematiky

Termín: 10. 5. 2013
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Každý zamestnávateľ musí pri spracovaní a výplatách miezd, platov a odmien svojich zamestnancov dodržiavať povinnosti stanovené zákonníkom práce a ostatnými právnymi predpismi. Vyvarujte sa najčastejších problémov a chýb pomocou nášho prakticky zameraného e-Seminára, ktorý Vám priblíži povinnosti zamestnávateľov súvisiace so mzdovou agendou a zrozumiteľne a názorne objasní postupy pri konkrétnych výpočtoch.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ e-Seminára:

Cieľom tohto e-Seminára je v rámci jednotlivých tematických okruhov oboznámiť účastníkov zrozumiteľnou formou so štruktúrou odmeňovania zamestnancov,  ktorá je záväzná pre súkromný sektor aj verejnú správu.

E-Seminár sa bude skladať z názorného, prakticky pojatého návodu na spracovanie miezd a platov na základe aktuálnej legislatívy. Problematiku predvedieme pomocou praktických ukážok a množstva príkladov výpočtu miezd, platov a odmien. Dôkladne si predstavíme najzložitejšiu časť spracovania miezd a platov, t. j. zrážky zo mzdy alebo z platu. Budeme sa podrobne venovať nielen povinnostiam zamestnávateľov pri uskutočňovaní zrážok, ale predovšetkým si na praktických príkladoch vysvetlíme jednotlivé neobvyklé postupy.

Kliknite sem pre detailný Program e-Seminára! 

Komu je e-Seminár určený:

e-Seminár Mzdové výpočty – najčastejšie problémy a chyby je určený začínajúcim, ale aj pokročilým mzdovým účtovníčkam a personalistom. Ocenia ho aj majitelia firiem či štatutárni zástupcovia spoločností, ktorí majú záujem preniknúť do neľahkej problematiky spracovania mzdovej agendy a získať prehľad o svojich povinnostiach voči jednotlivým inštitúciám.

Ďalšie informácie:

Po absolvovaní e-Seminára Vám zašleme poštou CERTIFIKÁT, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. S obchodnými podmienkami e-Seminárov sa môžete oboznámiť po týmto odkazom.

Program:

Každý týždeň od nás dostanete jednu lekciu v elektronickom formáte. Záleží len na Vás, kedy si zaslaný materiál preštudujete. Na záver každej lekcie sme pre Vás pripravili súbor otázok, ktorých zodpovedaním si overíte, že ste danej tematike porozumeli. Správne odpovede na otázky Vám zašleme vždy s nasledujúcou lekciou.

 

1. LEKCIA (10. 5. 2013)

Mzdy a platy vo svetle právnych predpisov

   • Kto je odmeňovaný mzdou, informácie o výške mzdy
   • Kto je odmeňovaný platom, informácie o výške tarifného platu
   • Právne predpisy o mzde a platu (minimálna mzda)
   • Formy mzdy
   • Čo nie je mzdou
   • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
   • Vnútorné firemné predpisy zamestnávateľa (organizačný poriadok, pracovný poriadok)

2. LEKCIA (17. 5. 2013)

Nárokovateľné a nenárokovateľné zložky mzdy

   • Príplatky za prácu nadčas, v noci a vo sviatok
   • Príplatky za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí
   • Pracovná pohotovosť
   • Niektoré ďalšie príplatky k platu zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme
   • Niektoré ďalšie príplatky ku platu zamestnanca štátneho zamestnanca
   • Prémie a odmeny z nákladov zamestnávateľa
   • Peňažné a nepeňažné benefity

3. LEKCIA (24. 5. 2013)

Priemerný zárobok – formy a osobitosti pri jeho stanovení

   • Zisťovanie priemerného zárobku – rozhodné obdobie
   • Započítateľnosť príjmov pre zistenie priemerného zárobku
   • Výpočet priemerného zárobku a jeho formy – hodinový, mesačný
   • Započítateľnosť príjmov pre zistenie priemerného
   • Mimoriadne príjmy a priemerný zárobok
   • Pravdepodobný zárobok

4. LEKCIA (31. 5. 2013)

Zrážky zo mzdy a poradie ich vykonávania

   • Všeobecné podmienky – príjmy, z ktorých je možné realizovať zrážky
   • Poradie zrážok
   • Prednostné a neprednostné zrážky
   • Špecifické postupy pri uplatňovaní zrážok
   • Poskytnutie súčinnosti (exekútor, súd, daňový úrad, iné právnické osoby)

Júlia Pšenková

Júlia Pšenková je odborník na sociálne poistenie, zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti.

e-Seminár

e-Seminár

,

Toto je e-Seminár, ktorý absolvujete na svojom PC - pohodlne vo Vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania.