Pre obce a stavebné úrady: Posudzovanie vplyvu na ŽP 2022 (Zákon EIA)

Pre obce a stavebné úrady: Posudzovanie vplyvu na ŽP 2022 (Zákon EIA)

Nedostatky v praxi a ako sa im vyhnúť

Termín: 9. 12. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Medzi prvotnou myšlienkou investora a získaním povolenia pre túto investíciu je niekoľko krokov. Jedným z prvých je potreba posúdiť vplyvy na životné prostredie a tu zohráva významnú úlohu obec a stavebný úrad. Každá investícia je vo svojich detailoch osobitná a správne posúdiť a interpretovať jej vplyvy odborným spôsobom nie je vôbec jednoduché. Nebudú chýbať názorné príklady a najčastejšie problémy z praxe. Slovenská inšpekcia ŽP pritvrdzuje a odnášajú si to aj povoľovatelia = obce a stavebné úrady!

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

CIEĽ ONLINE SEMINÁRA:

Cieľom online seminára je oboznámiť účastníkov s procesom posudzovania vplyvu na ŽP z pohľadu obce, resp. stavebného úradu tak, aby porozumeli jednotlivým krokom procesu a zistili, čo presne znamenajú v praxi

Dozviete sa, aká je procesnosť posudzovania, aj čo je predmetom posudzovania podľa zákona EIA. Seminár sa bude venovať konkrétne prípadom, v ktorých zohrávajú úlohu obce a ich orgány, a to na základe aktuálneho právneho stavu, s upozornením na zmeny a problémy pre rok 2022. Taktiež vám predstavíme práva a povinnosti obce, vrátane verejnosti. Skúsený lektor vám pomôže zorientovať sa v zložitej problematike zákona EIA v spojení so zákonom o správnom konaní a s uplatňovaním práv verejnosti. 

Predstavíme vám najčastejšie sa opakujúce nedostatky a konkrétne prípady a problémy z praxe.

Náročnosť výkladu sa dá odstupňovať podľa potrieb účastníkov seminára a to od úplných začiatočníkov až po účastníkov s praxou v danej problematike.

Kliknite sem na detailný program online seminára.

 

KOMU JE ONLINE SEMINÁR URČENÝ:

Seminár je určený obciam a stavebným úradom, ale i iným inštitúciám verejnej správy a samosprávy, ktoré vstupujú do procesu posudzovania a povoľovania projektov rôzneho druhu, od stavebných cez výrobné, dopravné alebo ekologické. Je určený všetkým, ktorí potrebujú rýchlo a efektívne riešiť proces posudzovania a zorientovať sa v požiadavkách legislatívy a výklade jednotlivých paragrafov. 

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM ONLINE SEMINÁRA (9:00 12:30 hod.):

  • Výklad zákona č. 24/2006 Z.z. (EIA) o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
  • Procesné kroky podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
  • Subjekty v procese posudzovania - práva a povinnosti obce pri projektoch a územnoplánovacej dokumentácii
  • Obec ako stavebný úrad z pohľadu životného prostredia
  • Predmet posudzovania (stavby, zariadenia, činnosti, územné plány, strategické dokumenty)
  • Praktické skúsenosti s uplatňovaním zákona EIA a riešenie problémov.
  • Výklad § 18 zákona v spojení s prílohou č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. – posudzovanie navrhovaných činností
  • Práca s verejnosťou podľa zákona EIA a smerníc EÚ
  • Nadväznosť na povoľujúce konania
  • Diskusia

Ing. Milan Luciak

Lektor je dlhoročný pracovník v problematike uplatňovania zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (zákon EIA). Má nielen teoretické znalosti z danej legislatívy, ale i praktické skúsenosti s jeho uplatňovaním v praxi, vrátane práce s verejnosťou.
Lektor má za sebou množstvo prednášok z danej oblasti pre všetky skupiny subjektov, ktoré sa zúčastňujú procesu posudzovania vplyvov, takže jednotlivé prednášky sú špecificky vytvorené pre daný okruh poslucháčov.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout