Pre stavebné firmy: Povinná elektronizácia od roku 2024

Pre stavebné firmy: Povinná elektronizácia od roku 2024

Najväčšie zmeny v stavebníctve za 10 rokov

Termín: 29. 11. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Viete, že po novom kaucia za námietky vo verejnom obstarávaní prepadá Úradu pre verejné obstarávanie? Ako sa znižujú limity pri elektronickom verejnom obstarávaní? Zjednoduší elektronizácia územného plánovania a povoľovacieho konania proces výstavby? Bude od 1. 1. 2024 elektronický stavebný denník povinný? Kolektív odborníkov vám poskytne komplexný prehľad o legislatívnych požiadavkách na stavebný sektor a ako sa s nimi vysporiadať.

249 EUR
bez DPH

 Výhody konferencie:

 • získate komplexný prehľad o súčasnom stave elektronizácie v oblasti stavebníctva,
 • získate aktuálne informácie o elektronickom verejnom obstarávaní, 
 • dozviete sa o detailoch zmien, ktoré nastanú od 1. 1. 2024 v oblasti vykazovania stavebného procesu v rámci stavebného denníka, 
 • budete mať príležitosť zdieľať skúsenosti a viesť odborné diskusie s lektormi aj kolegami z odvetvia,
 • dostanete možnosť konzultácie problémov praxe s najskúsenejšími lektormi.

 Pre koho je konferencia určená:

Konferencia: Pre stavebné firmy: Povinná elektronizácia od roku 2024 je určená pre zástupcov firiem zo stavebného sektora, ale aj pre stavebné úrady a iné organizácie pôsobiace v stavebníctve. Veľmi prínosná je predovšetkým pre riaditeľov, právnikov a projektových manažérov stavebných firiem, a to nielen z hľadiska jej odborného prínosu, ale aj vďaka možnosti nadviazania a budovania kontaktov, či možnosti riešenia svojich problémov s odborníkmi na problematiku. 

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník odborného stretnutia získate CERTIFIKÁT o jej absolvovaní. V cene konferencie sú podkladové materiály. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM konferencie (09:00 - 13:00):

 1.   Elektronický stavebný denník verzus papierový stavebný denník: povinnosť od roku 2024?

 2.   Vplyvy elektronického územného plánovania na stavebné firmy

 •         vydanie záväzného stanoviska
 •         kedy sa vyžaduje záväzné stanovisko a kedy nie? 
 •         ako podať žiadosť o záväzné stanovisko?
 •         čo s rozporným záväzným stanoviskom?  

3.     Elektronizácia povoľovacieho konania

 •         návrh stavebného zámeru a jeho prerokovanie, konanie o stavebnom zámere
 •         rozhodnutie o povolení stavby, zmena a zrušenie rozhodnutia o povolení stavby
 •         projekt stavby a jeho overenie
 •         povolenie skúšobnej prevádzky, povolenie predčasného užívania stavby
 •         kolaudácia stavby, priebeh a kolaudačné osvedčenie

4.    Nová elektronická platforma pre VO v stavebníctve

 

Ing. Hilda Regulová Gajdošová

Konateľka spoločnosti E&L Consulting, s.r.o., ktorá sa špecializuje na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, konzultácie pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní a taktiež na realizáciu procesov verejného obstarávania. Lektorka spolupracuje s Národohospodárskou fakultou EU, Katedrou financií, kde v rámci predmetu „Verejné rozpočty“ realizuje prednášky na tému verejného obstarávania z pohľadu praxe.

Ivan Pauer

Autor viac rokov prednáša na rôznych konferenciách o kontrolných činnostiach a spôsoboch kontroly pri uskutočňovaní a obnove stavieb, o diagnostikovaní porúch stavieb a legislatíve pre stavebníctvo.
Od roku 2010 sa v rámci organizácie SASDARS špecializuje na poradenstvo, kontrolu vykonaných zateplovacích systémov hlavne z pohl’adu ich prípravy a realizácie, zisťovanie po záručných závad zateplení (ETICS) na základe dodatočných požiadaviek vlastníkov na nestranné posúdenie v sporoch, zisťovanie statických závad bytových panelových domov a riešenie ich odstránenia.

JUDr. Alena Gallo

V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka právneho oddelenia spoločnosti podnikajúcej na národnom ako aj medzinárodnom trhu, je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika Košice. Špecializuje sa na poradenstvo v oblasti obchodného práva, bankového práva, fúzií a akvizícií a v oblasti developingu. Pracuje ako konzultant pri výstavbe developerských projektov, v rámci ktorých má na starosti poradenstvo v oblasti povoľovacích procesov, zmluvné vzťahy a štruktúrovanie transakcií. Vo svojej praxi sa zameriava na problematiku vecných práv, developerskej výstavby a záväzkových vzťahov v stavebníctve.

JUDr. Gabriel Havrilla

JUDr. Gabriel Havrilla

Pôsobí ako advokát a konateľ advokátskej kancelárie HAVRILLA & Co. s.r.o. Vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave a od roku 2003 je členom Slovenskej advokátskej komory. Rozsiahle skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva pre rôznych domácich a zahraničných klientov, najmä pri významných zahraničných investíciách na Slovensku. Jeho skúsenosti ho predurčujú poskytovať právne služby aj s aspektom na rôzne špecifické právne situácie a medzinárodné transakcie.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

249 EUR
bez DPH

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout