Ing. Hilda Regulová Gajdošová

Konateľka spoločnosti E&L Consulting, s.r.o., ktorá sa špecializuje na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, konzultácie pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní a taktiež na realizáciu procesov verejného obstarávania. Lektorka spolupracuje s Národohospodárskou fakultou EU, Katedrou financií, kde v rámci predmetu „Verejné rozpočty“ realizuje prednášky na tému verejného obstarávania z pohľadu praxe.

Členka autorského kolektívu v rámci prípravy učebnice NHF pre predmet „Rozpočtová teória, politika a prax“ so zameraním na „Verejné obstarávanie“. Špecializuje sa na problematiku v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií.