Spúšť vo verejnom obstarávaní: Zmeny od 1. 7. 2024

Spúšť vo verejnom obstarávaní: Zmeny od 1. 7. 2024

Nové postupy pre verejné obstarávanie

Termín: 9. 7. 2024
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Od 1. 7. 2024 prichádzajú do účinnosti ďalšie významné zmeny zákona o verejnom obstarávaní. Pre verejné obstarávanie sú zavedené štátne elektronické prostriedky ako elektronická platforma a problematický eForms. Aký vplyv bude mať na prácu s elektronickými prostriedkami táto novela? Bude možné využívať aj ich komerčné alternatívy? Pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov nastali zmeny aj v oblasti Profesionalizácie – obstarávanie prostredníctvom odborne spôsobilých osôb – garantov.

Prihláste sa spolu s kolegom a získajte obaja zľavu 15 %!

239 EUR
bez DPH

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je poskytnúť verejným obstarávateľom, záujemcom, uchádzačom, ako aj odbornej verejnosti komplexný pohľad na postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní v jeho novelizovanom znení, v podmienkach elektronizácie a sprísnenej požiadavky transparentnosti. 

 

Zadávanie zákaziek je pod kontrolou elektronických systémov. Hospodárske subjekty bez registrácie v EVO už nemôžu obchodovať s verejnou správou až na výnimky. Používanie novej elektronickej platformy pre VO prináša viacero dôležitých otázok. Na seminári si pripomenieme ako postupovať v elektronickej platforme, čo sa zmenilo a ako spĺňať všetky formálne požiadavky v procese VO. Preberieme niektoré aktuálne právne otázky – aplikácia niektorých ustanovení v praxi.

Postupy zadávania nadlimitných zákaziek, podlimitných zákaziek štandardným spôsobom má rovnakú podstatu a obdobný postup. Rozdiely sú v zadávaní bežne dostupných tovarov a služieb v podlimitných zákazkách a do 1. 7. 2024 v zákazkách s nízkou hodnotou. Od 1. 7. 2024 zákazky s nízkou hodnotou majú zaniknúť. Príklad zadania zákazky v elektronickej platforme, vysvetlíme rozdiely medzi nástrojmi. 

 Viac o seminári sa dočítate pri kliknutí na program seminára.

Komu je seminár určený:

Seminár je určený pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a ich pracovníkov, ktorí sú zodpovední za procesy súvisiace s verejným obstarávaním.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály a videonahrávka. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM SEMINÁRA (9:00–15:00)

  1. Aktuálne zmeny v procesnej stránke VO
  2. Ďalšia novela zákona
  3. Nové elektronické prostriedky – prístupy a funkcionalita
  4. Podlimitné zákazky – povinná elektronická platforma
  5. Nové povinnosti prevádzkovateľov elektronických prostriedkov
  6. Niektoré aktuálne právne otázky a aplikácia niektorých ustanovení v praxi (komisia on-line, zmeny vo výkone dohľadu nad verejným obstarávaním, hodnotiace kritériá, obmedzenia v podávaní námietok, možné zrušenia žiadosti o nápravu)
  7. Príklady, praktické rady a upozornenia na chyby
  8. Priestor pre diskusiu a vaše otázky

Ing. Hilda Regulová Gajdošová

Je konateľkou spoločnosti E&L Consulting s. r. o., ktorá špecializuje sa na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania. Poskytuje konzultácie a zastupovanie pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní a konzultácie a samotnú realizáciu procesov verejného obstarávania. Spolupracuje s Národohospodárskou fakultou EU, kde v rámci predmetu „Verejné rozpočtové systémy“ je autorkou časti zameranej na verejné obstarávanie, realizuje prednášky na tému verejného obstarávania z pohľadu praxe.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

239 EUR
bez DPH

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout