Rozhodnutia obce v oblasti nakladania s vodami

Rozhodnutia obce v oblasti nakladania s vodami

Obce ako orgány štátnej vodnej správy

Termín: 20. 6. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

V oblasti vodného hospodárstva zabezpečuje obec najmä zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp. Viete, aké úlohy v kolobehu vody zabezpečujú obce? Prihláste sa na náš online seminár a získajte informácie, aké rozhodnutia vydáva obec v oblasti nakladania s vodami.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ online seminára:

 

Cieľom online seminára je oboznámiť účastníkov s kompetenciami obce vykonávajúcej miestnu správu vo veciach vodného hospodárstva. Využívanie vody je pre nás samozrejmosťou a mnohokrát sa ani nezamýšľame nad tým, ako k nám prichádza. Aké úlohy v kolobehu vody zabezpečujú obce? Ich nezastupiteľné miesto v oblasti vodného hospodárstva určuje samotný zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý uvádza, že obec pri výkone samosprávy zabezpečuje aj zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp. Podobnú úlohu obciam určujú aj ďalšie zákony. Postavenie obce v oblasti vodného hospodárstva môže byť rôzne, závisí od toho, či je obec vlastníkom vodných stavieb, či už čistiarní odpadových vôd, studní, kanalizácií alebo vodovodov, popr. stavieb, ktoré zabezpečujú protipovodňovú ochranu. Všetky obce sú však v rozsahu svojej pôsobnosti orgánmi štátnej vodnej správy.

Kliknite sem na detailný program seminára.

 Komu je seminár určený:

Online seminár „Rozhodnutia obce v oblasti nakladania s vodami “ je určený obciam, pracovníkom obce, ktorí rozhodujú o nakladaní s vodami v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Rovnako môže byť prospešný pre blasti vodného hospodárstva, prevádzkovateľom, ktorí nakladajú s vodami alebo používajú chemické látky, technikom životného prostredia či ľuďom, ktorí sa zaoberajú inžinierskou činnosťou.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté aj podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 1 mesiaca, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

Program online seminára (9.00 – 14.30 hod.):

  1. Jednoduché vodné zariadenia

  2. Povoľovanie odberu podzemných alebo povrchových vôd a ich iné užívanie pre potreby občanov (domácností)

  3. Všeobecné užívanie povrchových vôd - úprava, obmedzenie alebo zákaz

  4. Osobitné užívanie vôd - povolenia na odbery podzemných alebo povrchových vôd

  5. Rozhodnutia, ktorými sa povoľuje uskutočnenie, zmena alebo odstránenie vodnej stavby

  6. Určenie hranice pobrežného pozemku pri drobných vodných tokoch

  7. Rozhodnutia, ktorými sa ukladá povinnosť na odstránenie škodlivého stavu

  8. Vyjadrenie k zámeru stavby

  9. Vedenie evidencie o vodách

  10. Výkon štátneho vodoochranný dozoru a ukladanie opatrení na odstránenie nedostatkov

 

               

Ing. Tatiana Herchlová

Tatiana Herchlová má dlhoročnú prax v oblasti ochrany životného prostredia v súkromnej sfére aj vo verejnej správe. Má praktické skúsenosti z prevádzky ČOV (čistiareň odpadových vôd), je odborne spôsobilou osobou pre prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout