Seminár v Bratislave: Novinky v zamestnávaní cudzincov a vysielaní zamestnancov v roku 2020

Seminár v Bratislave: Novinky v zamestnávaní cudzincov a vysielaní zamestnancov v roku 2020

Postupy a povinnosti zamestnávateľa – Aktuálne legislatívne zmeny účinné v roku 2020 – Aplikačné problémy v praxi

Termín: 28. 11. 2019
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

V septembri 2019 Národná rada SR schválila novelu Zákonníka práce, ktorá podstatným spôsobom mení postupy a princípy vysielania a prijímania zahraničných zamestnancov. Zároveň osobitné pravidlá platia pri zamestnávaní cudzincov zo štátov EÚ alebo z tretích krajín. Ako zamestnávateľ máte množstvo povinností, ktorých opomenutie môže mať sankčné dôsledky, nielen zo strany slovenských kontrolných orgánov, ale i z iných krajín EÚ. Oboznámte sa s ďalšími novinkami, ktoré na Vás čakajú v roku 2020!

Zoberte so sebou kolegu! Druhý a ďalší účastník z jednej spoločnosti získa 50% zľavu!

Presná cena po zľave bude uvedená na faktúre.

199 EUR
bez DPH

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s problematikou zamestnávania cudzincov na Slovensku, medzinárodného zamestnávania a princípmi vysielania zamestnancov v rámci SR, členských štátov EÚ, EHP a Švajčiarska, ako aj vysielaním zamestnancov na pracovné cesty do nečlenských štátov EÚ.

 

Počas seminára Vás budeme informovať o nových zákonoch, novelách súvisiacich zákonov a smerníc EÚ. Dozviete sa potrebné postupy zamestnávateľa v oblasti zamestnávania cudzincov a vysielania zamestnancov do iných členských štátov a prijímania vyslaných zamestnancov na území SR.

 

Vysvetlíme všetky potrebné náležitosti pri vysielaní zamestnancov, a/alebo prijímaní vyslaných zamestnancov, porovnáme rozdiely medzi vysielaním a vyslaním na zahraničnú pracovnú cestu, upozorníme na administratívne požiadavky pri zamestnávaní cudzincov na území SR.

 

Seminár Vám poskytne komplexný prehľad o povinnostiach zamestnávateľa a zamestnanca pre prípad vysielania a rovnako Vám poskytne všetky informácie o administratívnych postupoch potrebných pri zamestnávaní cudzincov a vysielaní a komunikácii s príslušnými inštitúciami na Slovensku a v prijímajúcich členských štátoch.

 

Kliknite sem pre detailný Program seminára.

Komu je seminár určený:

Seminár "Novinky v zamestnávaní cudzincov a vysielaní zamestnancov v roku 2020" je určený konateľom a štatutárom spoločností, HR manažérom, personalistom, mzdovým účtovníkom, ktorí potrebujú zamestnávať občanov iných štátov, vysielať svojich zamestnancov, prípadne prijímať vyslaných zamestnancov v SR.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu kurzu a teplý obed. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

 

Program celodenného seminára (9,00 - 15,30 hod.):

 • Zamestnávanie občanov EÚ, vysielanie a prijímanie vyslaných zamestnancov
 • Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín
 • Pracovno-právne vzťahy, pracovné podmienky a podmienky odmeňovania vysielaných zamestnancov a cudzincov z tretích krajín
 • Zákonník práce a zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a ich uplatňovanie v praxi
 • Postupy a povinnosti zamestnávateľa pri vysielaní a zamestnávaní cudzincov
 • Komunikácia s príslušnými inštitúciami
 • Sociálne a zdravotné zabezpečenie cudzincov, vysielaných a vyslaných zamestnancov
 • Cestovné náhrady
 • Praktické problémy, skúsenosti a efektívne riešenia
 • Zhrnutie legislatívnych zmien v roku 2020
 • Diskusia – Vaše otázky, riešenie konkrétnych príkladov z Vašej praxe

JUDr. Lucia Sabová Danková

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
Profesijná prax:
Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016.

Bratislava

Bratislava

Konkrétne miesto, kde sa bude seminár konať, sa včas dozviete

O mieste konania budete informovaný emailom.

199 EUR
bez DPH