Veľké zmeny v cezhraničnom vysielaní zamestnancov od 2.2.2022

Veľké zmeny v cezhraničnom vysielaní zamestnancov od 2.2.2022

Postupy a povinnosti zamestnávateľa – Legislatívne zmeny účinné v roku 2022 – Aplikačné problémy v praxi

Termín: 24. 11. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Od 2.2.2022 vstúpia do účinnosti špecifické pravidlá pre cezhraničné vysielanie vodičov. Kedy sa títo zamestnanci nebudú považovať za vyslaných zamestnancov a čo sa bude meniť? Ako zamestnávateľ máte množstvo povinností, ktorých opomenutie môže mať sankčné dôsledky, nielen zo strany slovenských kontrolných orgánov, ale i z iných krajín EÚ. Oboznámte sa s ďalšími novinkami, ktoré na Vás čakajú v roku 2022!

Prihláste aj svojho kolegu a získajte obaja zľavu 15 % ! 

169 EUR
bez DPH

Cieľ 3-hodinového seminára:

Cieľom online seminára je vysvetliť účastníkom, na čo si budú musieť dať pozor pri cezhraničnom vysielaní vodičov podľa Smernice EU č. 2020/1057 z 15. júla 2020, ktorá vstupuje do účinnosti od 2. februára 2022. Čo všetko musí po novom dodržiavať zamestnávateľ a kedy sa nebudú považovať vodiči za vyslaných zamestnancov? Aká mzda bude patriť takému to zamestnancovi? Dozviete sa od lektorky z IP!

Online seminár Vám poskytne komplexný prehľad o povinnostiach zamestnávateľa a zamestnanca pre prípad vysielania a rovnako Vám poskytne všetky informácie o administratívnych postupoch potrebných pri zamestnávaní cudzincov a vysielaní a komunikácii s príslušnými inštitúciami na Slovensku a v prijímajúcich členských štátoch. 

 

Kliknite sem pre detailný Program  3-hodinového online seminára.

Komu je  3-hodinový online seminár určený:

Online seminár " Veľké zmeny v cezhraničnom vysielaní zamestnancov od 2.2.2022" je určený konateľom a štatutárom spoločností, HR manažérom, personalistom, mzdovým účtovníkom, ktorí potrebujú zamestnávať občanov iných štátov, vysielať svojich zamestnancov, prípadne prijímať vyslaných zamestnancov v SR.

Ďalšie informácie:

Ako účastník online semináru získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

 

Program 3-hodinového online seminára (8,30 - 11,30 hod.):

 • Zamestnávanie občanov EÚ, vysielanie a prijímanie vyslaných zamestnancov
 • Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín
 • Pracovno-právne vzťahy, pracovné podmienky a podmienky odmeňovania vysielaných zamestnancov a cudzincov z tretích krajín
 • Zákonník práce a zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a ich uplatňovanie v praxi
 • Postupy a povinnosti zamestnávateľa pri vysielaní zamestnancov od 2.2.2022
 • Komunikácia s príslušnými inštitúciami
 • Sociálne a zdravotné zabezpečenie cudzincov, vysielaných a vyslaných zamestnancov
 • Cestovné náhrady
 • Praktické problémy, skúsenosti a efektívne riešenia
 • Zhrnutie legislatívnych zmien v roku 2021/2022
 • Diskusia – Vaše otázky, riešenie konkrétnych príkladov z Vašej praxe

JUDr. Lucia Sabová Danková

Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016. Odborne zastrešuje administratívnu spoluprácu s kontaktnými orgánmi v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu ako aj oblasť vysielania zamestnancov. Venuje sa poradenstvu pri dodržiavaní právnych predpisov v pracovnoprávnej oblasti pre širokú oblasť fyzických a právnických osôb pôsobiacich v Slovenskej republike ako aj v zahraničí v pozícii zamestnancov alebo zamestnávateľov.

Má bohaté skúsenosti v rôznych oblastiach súkromného práva. Po ukončení štúdia pôsobila v advokátskej kancelárii so špecializáciu na občianske, obchodné a správne právo. Na exekútorskom úrade pracovala v pozícii exekútorského koncipienta so zameraním predovšetkým na exekúcie nehnuteľností a obchodných podielov. Následne zamerala profesijné pôsobenie na oblasť developerských činností, kde v pozícii právnika zabezpečovala právne zastupovanie developerských a realitných spoločností pred orgánmi štátnej správy ako aj v zmluvných vzťahoch.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

169 EUR
bez DPH