Aktuálně

Pozor na závislé vzťahy pri daňovom priznaní

Pozor na závislé vzťahy pri daňovom priznaní

19. 1. 2023

Obchodujete s prepojenými firmami alebo fyzickými osobami? Uplatňujete správne metódy ocenenia vašich obchodných transakcií? Viete na základe čoho určiť, kedy a v akom rozsahu musíte mať vypracovanú transferovú dokumentáciu? A aký majú tieto obchody vplyv na základ dane a daňové priznanie za rok 2022?

7 najdôležitejších vyhlášok zákona o ZŠ

7 najdôležitejších vyhlášok zákona o ZŠ

2. 1. 2023

S Paedr. Ingrid Kováčovou sme pre vás pripravili školenie, bez ktorého sa vo vašej praxi nezaobídete. Pre všetkých riaditeľov a riaditeľky ZŠ prinášame online seminár s výkladom aktuálnych úprav školského zákona a vyhlášky o ZŠ.

Aké zmeny nastali v správnom poriadku pre obce?

Aké zmeny nastali v správnom poriadku pre obce?

9. 12. 2022

S JUDr. Helenou Spišiakovou sme pre Vás pripravili školenie, bez ktorého sa vo Vašej praxi nezaobídete. Pre všetkých novozvolených starostov a pracovníkov obcí, ale aj tých ostrieľaných prinášame online seminár s výkladom SPRÁVNEHO PORIADKU.

Inventarizácia majetku a pokladnice školy

Inventarizácia majetku a pokladnice školy

25. 11. 2022

Koniec roku 2022 so sebou prináša povinnú inventarizáciu majetku, záväzkov či pokladničnej hotovosti Vašej školy. Pomohol by Vám odborný prehľad o praktickom výkone inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielu vo všetkých jeho aspektoch na základe aktuálnych legislatívnych usmernení Vašej školy? Ocenili by ste informácie o povinnostiach spojenými s pokladničnou agendou v rámci inventúry, inventúrnych súpisov či inventarizačnou komisiou. Online seminár obsahuje aj niekoľko vzorových príkladov z praxe as sériu bonusov do praxe so správnymi vzormi zápisov i súpisov ako aj menovaných dekrétov, či príkazu na zostavenie inventarizácie pre použitie do súčasných rokov.

Kto má pozbierať opadané lístie na susednom pozemku?

Kto má pozbierať opadané lístie na susednom pozemku?

11. 11. 2022

Váš obľúbený seminár sa vracia. Bizarných, ale i opodstatnených sťažností obyvateľov obce neubúda, no kto ich má riešiť? Prihláste sa na seminár Susedské spory v obci a rozlúsknite všetky rébusy susedského spolunažívania! Aké kompetencie majú obecné úrady a ktoré podnety treba postúpiť na súd? Kedy sa jedná sa o priestupky? Čo na susedské konflikty hovorí Občiansky zákonník? Za akých okolností má obec pomôcť pri riešení vyhrotených susedských vzťahov? Teší sa na Vás špecialistka na susedské spory JUDr. Helena Spišiaková, ktorá sa povenuje aj Vašim otázkam z praxe.

Riešite neustále problémy ohľadom cestovných náhrad?

Riešite neustále problémy ohľadom cestovných náhrad?

28. 10. 2022

Potrebujete odborne zaškoliť svojho mzdového účtovníka či vedúceho pracovníka, ktorý spracúva cestovné príkazy? Máte prehľad v aktuálnych zmenách legislatívy platnej od septembra v súvislosti s poskytovaním cestovných náhrad, daňovým a odvodovým zaťažením zamestnancov v roku 2022? Určite už poznáte konkrétne podmienky daňovej uznateľnosti výdavkov spojených s pracovnou cestou. Viete však ako využiť stav aktuálnej legislatívy v prospech Vašej firmy? Na našom online seminári Vám poskytneme BONUS v podobe praktických pracovných vzorov v elektronickej podobe priamo od lektorky.

Novela BOZP od 1.1.2023: Nové skúšky pre bezpečnostných technikov!

Novela BOZP od 1.1.2023: Nové skúšky pre bezpečnostných technikov!

13. 10. 2022

Parlament schválil novelu zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Od 1. 1. 2023 by sa vďaka nej mala zabezpečiť jednotná úroveň odbornosti a zároveň zvýšenie odbornosti osôb, ktoré vykonávajú funkciu bezpečnostného technika. Čo to pre nich znamená?

Školský podporný tím - najväčšia pomoc pre riaditeľa školy

Školský podporný tím - najväčšia pomoc pre riaditeľa školy

4. 10. 2022

Ocenili by ste originálnu pomoc pri plánovaní rozvoja školy z odborného hľadiska? Viete, že si môžete zabezpečiť vlastného koordinátora tímu, ktorý Vám pomôže so zabezpečením riešení komplexných prípadov, cielenej intervencie či motivačného poradenstva a prevencie? Zvládanie konfliktov učiteľského zboru, plánovanie cieľov či realizácia metodických usmernení bude hračka vďaka školskému podpornému tímu.

5 tipov ako na bezproblémovú spoluprácu so živnostníkmi

5 tipov ako na bezproblémovú spoluprácu so živnostníkmi

19. 9. 2022

Spolupracujete, či prípadne ešte len uvažujete o spolupráci so živnostníkmi? Ako sa legislatíva díva na takúto spoluprácu a na čo máte nárok? Čo všetko je potrebné zabezpečiť a ako prideľovať živnostníkom prácu? Zistite ako funguje pracovnoprávny a obchodnoprávny vzťah a aké sú medzi nimi rozdiely.

Viete, ako správne nakladať s odpadmi v stavebníctve?

Viete, ako správne nakladať s odpadmi v stavebníctve?

30. 8. 2022

Odpady zo stavby a demolácie sú neustálou témou diskusií v oblasti stavebníctva. Stavebníci často nevedia ako tento odpad likvidovať a jeho recyklácia nie je jednoduchá. Ako teda likvidovať stavebný odpad tak, aby boli zachované všetky legislatívne požiadavky?

Od 1.8.2022 sa mení Zákonník práce

Od 1.8.2022 sa mení Zákonník práce

8. 6. 2022

S účinnosťou od 1. augusta 2022 možno očakávať rozsiahlejšie zmeny zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov. Tieto zmeny reflektujú novoprijaté smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ). Účelom Smerníc je zlepšiť pracovné podmienky podporou transparentnejšieho a prevídateľnejšieho zamestnávania a zároveň zaistiť prispôsobivosť trhu práce a uľahčiť zosúladenie pracovného a rodinného života zamestnancom, ktorí sú rodičmi alebo osobami s opatrovateľskými povinnosťami (tzv. work-life balance).

ÚRSO pomáha pri rastúcich cenách: Stačí to!?

23. 5. 2022

ÚRSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví) vypracoval odpovede na najčastejšie otázky nových skupín zraniteľných odberateľov. Sú nimi predstavitelia samospráv, jednotlivých miest a obcí, ale aj priamo riaditelia sociálnych
zariadení, domovov seniorov, či zástupcovia bytových spoločenstiev, ktoré prevádzkujú vlastné kotolne.

Novela zákona o finančnej kontrole 2022

Novela zákona o finančnej kontrole 2022

14. 4. 2022

Od 1.3.2022 platí významná novela Zákona o finančnej kontrole a audite. Ako sa premietnu nové= pravidlá do praxe vašej organizácie ? Čo sa vlastne mení a prečo bola táto novela nevyhnutná? Aké argumenty má štát?

Manažérske zručnosti: Ako byť majster či predák a manažér zároveň

Manažérske zručnosti: Ako byť majster či predák a manažér zároveň

4. 4. 2022

Od líniových manažérov sa očakáva, že firemné ciele pretransformujú, zreteľne odkomunikujú a hlavne zabezpečia ich splnenie prostredníctvom svojich ľudí.

Zneužívanie pravidiel verejného obstarávania čakajú ďalšie zmeny

Zneužívanie pravidiel verejného obstarávania čakajú ďalšie zmeny

8. 2. 2022

Postihovanie zneužívania pravidiel verejného obstarávania by sa malo zefektívniť. Odstrániť by sa mohlo zložité znalecké dokazovanie škody pri trestnom čine machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Povinná registrácia na DPH: Nezabúdajte kontrolovať obrat!

Povinná registrácia na DPH: Nezabúdajte kontrolovať obrat!

10. 12. 2021

Povinnú registráciu tuzemských zdaniteľných osôb upravuje § 4 ods. 1 zákona o DPH v nadväznosti na dosiahnutie obratu definovaného v § 4 ods. 7 zákona o DPH.

Správcovia budov pozor: Nezmeškajte povinné lehoty revízii elektrických spotrebičov a náradia!

Správcovia budov pozor: Nezmeškajte povinné lehoty revízii elektrických spotrebičov a náradia!

8. 11. 2021

Čo je predmetom revízie elektrických spotrebičov či náradia a ako často ju treba vykonávať? Ako sa delia tieto spotrebiče?

Elektronický archív je tu! Skladovanie účtovných dokladov sa digitalizuje

Elektronický archív je tu! Skladovanie účtovných dokladov sa digitalizuje

25. 10. 2021

Podnikatelia už nebudú musieť doklady uchovávať v papierovej podobe. Dokumenty sa budú archivovať len v elektronickej podobe. Ministerstvo financií SR sa rozhodlo výrazne zjednodušiť a zefektívniť systém účtovníctva vo viacerých oblastiach. Rezort pripravil novelu zákona, ktorou reaguje na aktuálne trendy v digitalizácii. Pozitívna zmena prichádza hlavne v archivácii účtovníctva.

Kedy sa nemusí vykonávať základná finančná kontrola?

Kedy sa nemusí vykonávať základná finančná kontrola?

6. 10. 2021

Finančná operácia sa overuje finančnou kontrolou v celom jej priebehu až do momentu dosiahnutia všetkých stanovených cieľov alebo splnenia udržateľnosti finančnej operácie alebo jej časti. Z dôvodu zabezpečenia ochrany verejných financií je dôležité vytvoriť a zabezpečiť efektívny a účinný systém verejnej vnútornej kontroly, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je finančné riadenie, za ktoré zodpovedná štatutárny orgán orgánu verejnej správy. Jedným z hlavných predpokladov účinného systému finančnej kontroly je zabezpečenie potrebnej výmeny informácií o nedostatkoch v jednotlivých fázach nepretržitého kontrolného procesu.

Viacerí zamestnanci sa dopytujú na správnosť výkonu základnej finančnej kontroly spravidla v prípade aktuálnej mimoriadnej situácie, práce z domu, či práce v skrátenom pracovnom čase.

Čo by ste mali vedieť o rozvrhovaní pracovného času zamestnancov školy?

29. 9. 2021

Pracujete v školstve a poznáte naozaj všetky podmienky odmeňovania a rozvrhovania zamestnancov školy? Čo musíte dodržiavať pri čerpaní náhradného voľna? Aké sú náležitosti pri exkurzii alebo školskom výlete? Darí sa Vám rozdeľovať prácu nadčas skutočne spravodlivo?

ŠVP v materskej škole pre rok 2021/2022

ŠVP v materskej škole pre rok 2021/2022

20. 9. 2021

Riadite sa vo Vašej MŠ podľa školského vzdelávacieho programu? Máte finančnú gramotnosť zapracovanú vo vašich ŠVP? Viete, v akom dokumente vydáva Ministerstvo školstva informáciu v oblasti podpory rozvoja sociálnej a finančnej gramotnosti?

Odvodové a dôchodkové novinky hlavne nielen pre dôchodcov!

Odvodové a dôchodkové novinky hlavne nielen pre dôchodcov!

14. 9. 2021

Ministerstvo práce chystá ďalšiu zmenu v odvodoch, tentokrát pre študentov a dôchodcov. Tieto dve skupiny by si mali od roku 2022 zarobiť viac, a to z dôvodu zvýšenia sumy oslobodenej od odvodov. Meniť sa však bude aj príspevok na dieťa alebo odvody do sociálnej poisťovne!

Minimálna korporátna daň 15% pre prepojené firmy

Minimálna korporátna daň 15% pre prepojené firmy

16. 8. 2021

Prepojenosť firiem a nadnárodných korporácií má za následok, že niektoré štáty prichádzajú ročne o milióny eur na korporátnej dani. Uvedomujú si to aj predstavitelia 20 najsilnejších štátov sveta, tzv. G20, ktorí sa stretli začiatkom júla v Benátkach. Hlavnou témou bola harmonizácia daní naprieč globálnou ekonomikou.

Aplikačné problémy v stavebníctve pri zmluvách o dielo

Aplikačné problémy v stavebníctve pri zmluvách o dielo

20. 7. 2021

Vo všeobecnosti platí, že drvivá väčšina uzatvorených zmlúv o dielo používaných v stavebníctve, pochádza z akýchsi stručných vzorov stiahnutých z voľne dostupných webových portálov, resp. ide o štandardné a všeobecné objednávkové formuláre na zákazky. Je zrejmé, že potom takéto vzorové zmluvy, resp. objednávkové formuláre v sebe zahŕňajú len základné zákonné náležitosti pre dodržanie zmluvnej formy zmluvy o dielo. Sú natoľko všeobecné, aby potom žiadna zmluvná strana, predovšetkým zhotoviteľ, nemala prílišné výhrady pred podpisom
takto vyhotovenej zmluvy.

Aké sú najčastejšie príčiny problémov pri integrácii žiakov so ŠVVP?

Aké sú najčastejšie príčiny problémov pri integrácii žiakov so ŠVVP?

30. 6. 2021

Situácia v školách, v ktorých prebiehajú integračné procesy žiakov so ŠVVP, je rôzna. Jednou z tém častých diskusií je proces integrácie, tvorba IVVP a forma hodnotenia integrovaných žiakov. Názory pedagogických zamestnancov i rodičov sa často rozchádzajú. Rozdiely v možnostiach vzdelávania sa integrovaných žiakov prinášajú aj problémy v zosúladení ich hodnotenia. Táto situácia sa veľkou mierou dotýka pedagógov všetkých druhov škôl.

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout