Obchodujete so štátom? Od 1. 8. 2019 Vám pribudla nová povinnosť

5. 8. 2019

Od 1. augusta nadobudol účinnosť zákon o zaručenej elektronickej fakturácii. Týka sa fakturácie v prípade verejných zákaziek a zavádza pri obchodovaní so štátom tzv. zaručenú elektronickú faktúru. Ide o opatrenie, ktoré si vyžiadala Európska únia.

Výsledkom povinnej transpozície smernice Európskej únie do slovenskej legislatívy je schválenie zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov.

Čo je zaručená elektronická faktúra

Zaručená elektronická faktúra je dokument, ktorý má elektronickú podobu, náležitosti podľa zákona, predpísaný formát a predpísanú dátovú štruktúru.  Zákon používa pojem „zaručená elektronická faktúra“, aby sa nemýlil s pojmom „elektronická faktúra“ podľa zákona o DPH. Okrem toho zákon rozlišuje medzi zaručenou elektronickou faktúrou, ako inštitútom, a zaručenou elektronickou fakturáciou, ako procesom.

Zákon ukladá povinnosť vydávať a prijímať zaručené elektronické faktúry zatiaľ len verejným obstarávateľom, štátnym rozpočtovým a príspevkovým organizáciám a ich dodávateľom. Ostatné subjekty môžu tento postup používať dobrovoľne.

 

Možno Vás zaujme e-Dokument:

Všetko, čo potrebujete vedieť o zákazke s nízkou hodnotou

KLIKNITE pre viac informácií

 

Komu vzniká nová povinnosť

 Nový zákon vyžaduje povinné zapojenie subjektov nasledovne:

  • B2G - dodanie zo strany Business (t.j. dodávatelia, ktorými sú podnikatelia, ktorí ako hospodárske subjekty dodávajú pre subjekty verejnej správy) pre Government (t.j. verejní obstarávatelia a obstarávatelia vo vzťahoch z verejného obstarávania a štátne rozpočtové a príspevkové organizácie),
  • G2G -  dodanie zo strany Government pre Government.

     

Výnimky z povinnosti

V rámci okruhu subjektov uvedených vyššie existujú niektoré výnimky, priamo uvedené v zákone, ktorými sú napríklad zákazky s plneniami do  5 000 EUR, zákazky obsahujúce plnenie, ktoré je utajovanou skutočnosťou alebo plnenia, ak súvisia s ochranou bezpečnostných záujmov Slovenska.

Ďalšími výnimkami sú odberatelia, ktorí sú fyzickými osobami –nepodnikateľmi, zákazky v pôsobnosti Národnej banky Slovenska a Štátnej pokladnice, kedy povinnosť vydávať alebo prijímať zaručenú elektronickú faktúru nevzniká.

Subjekty, ktorým nevzniká zákonná povinnosť sa do systému zapojiť, sa do zaručenej elektronickej fakturácie môžu zapojiť dobrovoľne, a to už od momentu spustenia systému.

V prípade transakcií medzi dvomi podnikateľmi, kedy sa dodávateľ rozhodne používať zaručenú elektronickú fakturáciu dobrovoľne, nevznikajú duplicitné povinnosti pri vystavovaní faktúr z dôvodu, že zákon o zaručenej elektronickej fakturácii požaduje, aby zaručená elektronická faktúra už obsahovala náležitosti faktúry podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. 

 

Lehoty pre podnikateľov zatiaľ známe nie sú

Lehoty by malo oznámiť Ministerstvo financií vo všeobecne záväznom predpise. Zavádzanie však bude postupné. V prvom rade zvažuje ministerstvo financií povinne do systému zapojiť ministerstvá a iné ústredné orgány štátnej správy.

Čo sa týka právnických osôb zapísaných do registra právnických osôb alebo do zoznamu hospodárskych subjektov do 31. decembra 2020, ministerstvo financií by im malo prístup umožniť do 28. februára 2021. To znamená, že reálne zapojenie vymedzeného okruhu podnikateľov do tohto systému sa pohybuje až v období roka a pol od účinnosti zákona.

Ministerstvo financií upresní aj:

  • formát elektronického dokumentu zaručenej elektronickej faktúry,
  • podrobnosti o spôsobe uvádzania náležitostí zaručenej elektronickej faktúry,
  • podrobnosti o zabezpečení odoslania zaručenej elektronickej faktúry a jej sprístupnení,
  • podrobnosti o rozsahu používania centrálneho ekonomického systému, spôsob používania centrálneho ekonomického systému a termíny jeho zavedenia.

 

Čo nový zákon prinesie?

Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii má za cieľ hlavne zosúladiť proces elektronickej fakturácie v prípade verejných zákaziek na úroveň požadovanú Európskou úniou. Rovnako sa má zabezpečiť štandardizácia procesov fakturácie v obchodnom styku s verejnou správou, zefektívniť a zrýchliť proces prijatia faktúr a zabezpečiť úspora nákladov na tlač, poštovné a doručovanie faktúr.

 

Možno Vás zaujme školenie: 

Správa registratúry a archív organizácie v roku 2019

Bratislava, 12. septembra 2019

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout