JUDr. Ľubica Regecová

Ľubica Regecová má dlhoročnú prax v oblasti právnych služieb, pracovala vo verejnej správe, ako aj v súkromnou sektore.

V posledných rokoch sa venuje aj poskytovaniu konzultácií mimovládnym organizáciám. Všetky tieto skúsenosti ju viedli k absolvovaniu odbornej prípravy mediátora nakoľko verí, že väčšina problémov medzi ľuďmi, ako aj v celkovej perspektíve spoločnosti spočíva práve v nedostatku komunikácie, nadmiere neriešených konfliktov a nedorozumení. Od roku 2014 pôsobí ako profesionálna mediátorka.