Časopisy

Nakladatelství Forum s.r.o., organizačná zložka

Naše odborné časopisy pravidelne prinášajú množstvo návodov, rád a tipov, ako prehĺbiť manažérske, pedagogické či iné zručnosti vedúceho pracovníka. Získate istotu, že postupujete v súlade s aktuálne platnou legislatívou, a to vďaka včasným informáciám o všetkých zmenách a ich dopadoch v praxi. V neposlednom rade si môžete prečítať inšpiratívne rozhovory s významnými osobnosťami.