Poradca riaditeľky materskej školy

Poradca riaditeľky materskej školy

Aktuálne informácie a praktické rady pre riadenie materskej školy

Špecializovaný a prakticky zameraný odborný elektronický časopis (e-magazín) venujúci sa vysoko aktuálnej problematike vedenia a riadenia materskej školy v praxi. Predstavuje cenného pomocníka, vďaka ktorému zistíte, ako správne implementovať dôležité legislatívne požiadavky do praxe, aké metodické a pedagogické postupy používať, na čo pri vedení a riadení škôlky nezabudnúť a kde hľadať inšpirácie do ďalšej práce s deťmi, rodičmi, ale aj kolektívom učiteľov.

79 EUR
bez DPH

Vstup pre predplatiteľov

Prelistujte si ukážkové číslo

Popis e-Magazínu:

Poradca riaditeľky materskej školy každý mesiac zabezpečí prehľad o všetkých novinkách a povinnostiach vyplývajúcich z platnej legislatívy, ponúkne riešenia konkrétnych situácií z praxe, zodpovie vaše otázky z oblasti práva, pedagogiky i psychológie a takisto prinesie zaujímavé inšpirácie pre prácu s deťmi. Ponúka tiež priestor pre zdieľanie vašich skúseností z praxe.

 

Výhody elektronického časopisu:

  • Získate istotu postupov v súlade s aktuálne platnou legislatívou, a to vďaka včasným informáciám o všetkých zmenách a ich vplyve na prevádzku materskej školy.
  • Dostanete odpovede na otázky, ktoré vás zaujímajú. Zašlite nám svoje otázky a my v ďalších číslach časopisu vydáme spolu s názorom odborníka na danú problematiku.
  • Minimalizujete riziká vyplývajúce z vašich povinností a zodpovedností pri zabezpečovaní prevádzky materskej školy, bezpečnosti, ochrany a vzdelávanie detí, a to vďaka odporúčaným postupom a riešeniam konkrétnych situácií z praxe.
  • Rýchla dostupnosť elektronického časopisu vo vašom mobile, tablete či počítači. 
  • BONUS k časopisu: Súčasťou ročného predplatného sú ZDARMA 2 webináre na aktuálne témy riadenia materskej školy v hodnote 128 EUR, prístupné len pre Vás na privátnej stránke časopisu.
  • PREKVAPENIE k predplatnému: Súťaž o skvelé ceny!

Kliknite sem pre podrobnosti obsahu e-Magazínu!

 

Komu je e-Magazín určený:

Elektronický časopis je určený riaditeľkám materských škôl a zohľadňuje všetky špecifiká predškolských vzdelávacích zariadení.

 

Špecifikácie:

Plnofarebný odborný elektronický časopis, formát A4, 20 strán. Vychádza ako mesačník (okrem prázdnin – júl a august) a je možné ho odoberať formou celoročného predplatného. 

Ukážkové časopisu si môžete prelistovať pod týmto odkazom ZDARMA!

Výber z tém aktuálneho vydania:

  • Povinnosti štatutárov materských škôl a obcí v školskom roku 2021/2022
  • Aké sú povinnosti riaditeľky školy počas výkonu školskej inšpekcie a po ňom?
  • Prehliadanie dobrého správania u dieťaťa ako častá chyba vo výchove
  • INŠPIRÁCIA: Aktivity s deťmi počas týždňa stromu

Pravidelné rubriky:

Legislatívne zmeny: komentáre aktuálnych zmien legislatívy, správne postupy pri aplikácii zákonných opatrení do praxe

Riadenie materskej školy: odporúčané postupy a riešenia konkrétnych situácií z praxe riaditeľky materskej školy

Pedagogika: riešenie výchovných problémov, rozvoj osobnosti detí, práca s hendikepovanými deťmi, spolupráca učiteľov a rodičov, atď.

Inšpirácie: zaujímavé námety a projekty pre obohatenie predškolského vzdelávania

Téma mesiaca: informácie a názory k aktuálnym témam predškolského vzdelávania

Vedenie tímu: špecifiká vedenia pedagogických a nepedagogických zamestnancov v prostredí predprimárneho vzdelávania  

Poradňa: otázky od čitateľov z praxe a odpovede odborníkov  

Príbehy z praxe: inšpiratívne príbehy riaditeliek a učiteliek materských škôl, ktoré sa dajú aplikovať aj v iných zariadeniach

 

Ukážku aktuálneho čísla si môžete pozrieť tu.

 

79 EUR
bez DPH