Poradca riaditeľky materskej školy

Poradca riaditeľky materskej školy

Aktuálne informácie a praktické rady pre riadenie materskej školy

Špecializovaný a prakticky zameraný odborný elektronický časopis (e-magazín) venujúci sa vysoko aktuálnej problematike vedenia a riadenia materskej školy v praxi. Predstavuje cenného pomocníka, vďaka ktorému zistíte, ako správne implementovať dôležité legislatívne požiadavky do praxe, aké metodické a pedagogické postupy používať, na čo pri vedení a riadení škôlky nezabudnúť a kde hľadať inšpirácie do ďalšej práce s deťmi, rodičmi, ale aj kolektívom učiteľov.

Ukážku aktuálneho aprílového čísla si môžete pozrieť tu.

79 EUR
bez DPH

Popis e-Magazínu:

Poradca riaditeľky materskej školy každý mesiac zabezpečí prehľad o všetkých novinkách a povinnostiach vyplývajúcich z platnej legislatívy, ponúkne riešenia konkrétnych situácií z praxe, zodpovie vaše otázky z oblasti práva, pedagogiky i psychológie a takisto prinesie zaujímavé inšpirácie pre prácu s deťmi. Ponúka tiež priestor pre zdieľanie vašich skúseností z praxe.

 

Výhody elektronického časopisu:

 • Získate istotu postupov v súlade s aktuálne platnou legislatívou, a to vďaka včasným informáciám o všetkých zmenách a ich vplyve na prevádzku materskej školy.

 • Dostanete odpovede na otázky, ktoré vás zaujímajú. Zašlite nám svoje otázky a my v ďalších číslach časopisu vydáme spolu s názorom odborníka na danú problematiku.

 • Minimalizujete riziká vyplývajúce z vašich povinností a zodpovedností pri zabezpečovaní prevádzky materskej školy, bezpečnosti, ochrany a vzdelávanie detí, a to vďaka odporúčaným postupom a riešeniam konkrétnych situácií z praxe.

 • Rýchla dostupnosť elektronického časopisu vo vašom mobile, tablete či počítači. 
 • BONUS k časopisu: Súčasťou ročného predplatného sú ZDARMA 2 webináre na aktuálne témy riadenia materskej školy v hodnote 128 EUR, prístupné len pre Vás na privátnej stránke časopisu.
 • PREKVAPENIE k predplatnému: súťaž o skvelé ceny! 

 

Kliknite sem pre podrobnosti Obsahu e-Magazínu! 

Komu je e-Magazín určený:

Elektronický časopis je určený riaditeľkám materských škôl a zohľadňuje všetky špecifiká predškolských vzdelávacích zariadení.

Špecifikácie:

Plnofarebný odborný elektronický časopis, formát A4, 20 strán. Vychádza ako mesačník (okrem prázdnin - júl a august) a je možné ho odoberať formou celoročného predplatného.

Prvé číslo zdarma

Úplne prvé číslo elektronického časopisu si môžete ZDARMA prelistovať tu. 

 

Prvé číslo časopisu Poradca riaditeľky materskej školy si môžete prelistovať pod týmto odkazom ZDARMA!

 

Výber z tém aktuálneho vydania:

 • Usmernenie k prijímaniu detí do materskej školy
 • Deň otvorených dverí bezpečne a online
 • Ako viesť triednu knihu v materskej škole v aktuálnej situácii? 
 • Poradňa: Stravovanie zamestnancov školy počas dištančnej výučby
 • DARČEK: vzory na stiahnutie 

Pravidelné rubriky:

Legislatívne zmeny: komentáre aktuálnych zmien legislatívy, správne postupy pri aplikácii zákonných opatrení do praxe

Riadenie materskej školy: odporúčané postupy a riešenia konkrétnych situácií z praxe riaditeľky materskej školy

Pedagogika: riešenie výchovných problémov, rozvoj osobnosti detí, práca s hendikepovanými deťmi, spolupráca učiteľov a rodičov, atď.

Inšpirácie: zaujímavé námety a projekty pre obohatenie predškolského vzdelávania

Téma mesiaca: informácie a názory k aktuálnym témam predškolského vzdelávania

Vedenie tímu: špecifiká vedenia pedagogických a nepedagogických zamestnancov v prostredí predprimárneho vzdelávania  

Poradňa: otázky od čitateľov z praxe a odpovede odborníkov  

Príbehy z praxe: inšpiratívne príbehy riaditeliek a učiteliek materských škôl, ktoré sa dajú aplikovať aj v iných zariadeniach

 

Prvé číslo e-Magazínu ZDARMA

Úplne prvé číslo e-Magazínu si môžete zdarma prelistovať TU!

 

Redaktorský kolektív: 

Mgr. Beáta Kartíková, Mgr. Jana Dejová

 

79 EUR
bez DPH