Ekológia a BOZP

Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka

Pre zamestnávateľov býva veľmi komplikované zorientovať sa v spleti predpisov, vyhlášok a noviel zákonov súvisiacich s bezpečnosťou práce, požiarnou ochranou a ekológiou. Preto pre vás pripravujeme rôznorodé školenia, na ktorých vás experti na BOZP a ekologické povinnosti upozornia na nástrahy a poradia ako postupovať.