Školstvo

Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka

V oblasti školstva ponúkame školenia, ako aj multimediálne publikácie zamerané na dlhodobé riešenia problémov učiteľov i žiakov materských, základných a stredných škôl. Pozornosť upriamujeme na šikanu a kyberšikanu detí, venujeme sa problémom jazyka a reči a ponúkame praktické návody pre pedagogických ako aj nepedagogických pracovníkov. Nezabúdame ani na riadenie školy a povinnosti riaditeľov.