Konferencia pre riaditeľov ZŠ a SŠ: Drvivá nálož nových povinností v roku 2024

Konferencia pre riaditeľov ZŠ a SŠ: Drvivá nálož nových povinností v roku 2024

Novela školského zákona od 1. 9. 2024 – Bezpečnostný audit – Nový štátny vzdelávací program – Financovanie

Termín: 16. 5. 2024
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Novela školského zákona platí od 1. 9. 2024. Zmeny nastanú v procese prijímacieho konania na vzdelávanie v školách, v systéme hodnotenia žiakov, upravuje sa zdravotná spôsobilosť u žiakov a mnoho ďalšieho. NOVINKA: Musíte zaviesť bezpečnostný audit, poznáte aktuálne nariadenia vlády? Nový štátny vzdelávací program na školách: Ako sa naň pripraviť? A ako na financovanie školy v novom školskom roku? Zažite príjemnú atmosféru spoločne s nami na konferencii, kde vás neobídu žiadne chystajúce sa zmeny.

 

Cieľ konferencie:

Cieľom konferencie je oboznámiť účastníkov o zmenách, ktoré nastanú v roku 2024 a zároveň ich pripraviť na nový školský rok 2024/2025.

Obsah prednášok bude zameraný na nové povinnosti riaditeliek a riaditeľov základných a stredných škôl v roku 2024. Vy ako účasníci konferencie sa dozviete, ako zabezpečniť povinne jednotný výchovno-vzdelávací program v rámci telesnej výchovy. Komplexne rozoberieme nové zmeny po novele školského zákona, ktorá platí od 1. 9. 2024. Ukážeme vám možnosti využitia podporných zamestnancí na vašej škole a ako ich financovať. Dôležité bude zavedenie bezpečnostného auditu na vašej škole, na ktorý vám pomôžeme pripraviť sa. Tiež nahliadneme do najočakávanejšej zmeny v rámci nového štátneho vzdelávacieho programu, ktorý bude povinný od školského roku 2026/2027.

Podrobný program konferencie.

 Výhody konferencie:

 • získate komplexný a aktuálny prehľad v oblasti školstva,
 • získate aktuálne informácie o zmenách v školstve v školskom roku 2024/2025,
 • budete mať príležitosť zdieľať skúsenosti a viesť odborné diskusie s lektormi aj kolegami z odvetvia,
 • dostanete možnosť konzultácie problémov z praxe s najskúsenejšími lektormi.

Pre koho je odborné stretnutie určené:

Konferencia je určená pre riaditeľky/riaditeľov a zriaďovateľov základných a stredných škôl.

Ďalšie informácie:

Ako účastník odborného stretnutia získate CERTIFIKÁT o jej absolvovaní. V cene konferencie sú podkladové materiály a na mieste občerstvenie. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu. 

Partneri akcie

BONITA AV MEDIA LEITNER ERGOMÖBEL MARY KAY Wachumba ck - cestovná kancelária

 Program konferencie: (od 9.00 do cca 15.45 hod.)

1. Novela školského zákona od 1. 9. 2024

 • Zmeny v procese prijímacieho konania na vzdelávanie v školách,

 • zmeny systému hodnotenia žiakov v základných a v stredných školách,

 • zmena spôsobu získavania nižšieho stredného vzdelania,

 • komplexná zmena systému poradenstva a prevencie,

 • a ďalšie zmeny a opatrenia, ktoré musia riaditelia školy zaviesť do aplikačnej praxi od školského roku 2024/2025.

2. Informácie k bezpečnostnému auditu na základných a stredných školách

 • Ochrana mäkkých cieľov na ZŠ a SŠ
 • Aspekty bezpečnosti na školách ako určitý komplexný celok, otázky ohľadom súčasného distribuovaného dotazníka i metodiku Uteč Skry sa Bojuj.
 • Význam bezpečnostného auditu na základných a stredných školách.

3. Možnosti financovania škôl v roku 2024

 • Možnosti financovania podporných opatrení na školách.

4. Ako zabezpečiť povinne jednotný výchovno-vzdelávací program pri telesnej a športovej výchove na školách

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu pri vyučovaní.
 • Legislatívne pravidlá vzťahujúce sa pri organizovaní športových výcvikov a kurzov

5. Ako podporiť vašu školu pomocou pomáhajúcich profesií a asistentov už v šk. roku 2024/2025?

 • Financovanie pomáhajúcich profesií.

6. Kurikulárna reforma: Nový štátny vzdelávací program

 •  Ako sa pripraviť na nový vzdelávací program na školách?

 

Zmena programu a miesta vyhradená organizátorom.

Ing. Jana Sládečková, PhD.

Jana Sládečková je generálnou riaditeľkou Sekcie financovania regionálneho školstva na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Absolvovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a doktorandské štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 1991 pôsobila postupne na Školskej správe v Trnave ako vedúca oddelenia, na Krajskom úrade v Trnave a na Úrade Trnavského samosprávneho kraja ako vedúca odboru financovania školstva.

JUDr. Andrej Bebjak

Člen advokátskej kancelárie Havrilla & Co. Venuje sa najmä stavebnému právu, sporovej a korporátnej agende, k čomu momentálne pribudlo viacero oblastí z občianskeho, obchodného a rodinného práva ako aj príprava zmluvnej dokumentácie.

JUDr. Gabriel Havrilla

Pôsobí ako advokát a konateľ advokátskej kancelárie HAVRILLA & Co. s.r.o. Vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave a od roku 2003 je členom Slovenskej advokátskej komory. Rozsiahle skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva pre rôznych domácich a zahraničných klientov, najmä pri významných zahraničných investíciách na Slovensku. Jeho skúsenosti ho predurčujú poskytovať právne služby aj s aspektom na rôzne špecifické právne situácie a medzinárodné transakcie.

Mgr. Petra Fridrichová, PhD.

Je riaditeľkou odboru podpory formálneho vzdelávania v národnom inštitúte vzdelávania a mládeže (NIVAM).

pplk. prof. JUDr. Mgr. Jana Šimonová, PhD.

Pôsobí ako vice rektorka a profesorka bezpečnostných vied na akadémii Policajného zboru v Bratislave.

Hotel COLOR, Bratislava

Hotel COLOR, Bratislava

Pri Starom mýte 3095/1, Bratislava 831 04

Adresa:

HOTEL COLOR ***

Pri Starom mýte 1

831 04 Bratislava 3

Parkovanie:

Priamo v areáli hotela.

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout