Konferencia pre riaditeľov ZŠ: Financie a kompetencie pedagógov 2022

Konferencia pre riaditeľov ZŠ: Financie a kompetencie pedagógov 2022

Všetky najdôležitejšie informácie na rok 2022 pre vedenie základných škôl

Termín: 12. 5. 2022
Miesto konania: Název místa konání

Ani Vy by ste si nemali nechať ujsť celoslovenskú konferenciu s renomovanými odborníčkami na školské financovanie! Viete všetko o platnej legislatíve, ako aj o pripravovaných zákonoch? Vyznáte sa v katalógu pozícií a ste doma v odmeňovaní príslušných pedagógov podľa nových kritérií? Ako a do kedy je potrebné tieto nové povinnosti zaviesť do praxe? Na toto všetko vám odpovieme a omnoho viac na celoslovenskej odbornej konferencii pre riaditeľky ZŠ: Financovanie a kompetencie pedagógov!

Vo dvojici to ide lepšie! Využite zľavu 15% pri prihlásení 2 a viac účastníkov z jednej spoločnosti.

129 EUR
bez DPH

Celoslovenská odborná konferencia pre riaditeľov ZŠ 

Cieľ konferencie:

Cieľom konferencie je počas jedného dňa poskytnúť vedeniu základných škôl všetky najdôležitejšie informácie pre rok 2022. Všetko vám vysvetlia odborníci jasne, stručne a výstižne. Zároveň sa dozviete tie najrelevantnejšie informácie o najnovších legislatívnych novinkách, ktoré prináša novela školského zákona a novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Rovnako vás oboznámime s jednotlivými krokmi a zmenami a čo plánuje pre základné školy MŠVVaŠ SR.

Na konferencii sa budeme venovať aj systému hodnotenia žiakov v základných školách a zdravotnej spôsobilosti žiaka, predstavíme vám komplexnú zmenu systému poradenstva a prevencie, oboznámime vás s kategóriami pedagogických zamestnancov, a v neposlednom rade so zmenami v príplatkoch a nadčasoch. Nevynecháme ani tému správnej dokumentácie!

To všetko od skutočných odborníkov z praxe!

Prečo si objednať konferenciu?

  • Všetky dôležité informácie, nové trendy a postupy v práci sa dozviete za jeden deň
  • komplexný prehľad o tom, ako uviesť do praxe povinnosti dané legislatívou
  • cenné informácie a odpovede pre riaditeľky a riaditeľov v oblasti riadenia ZŠ
  • príležitosť zdieľať skúsenosti s ostatnými riaditeľkami a riaditeľmi
  • možnosť viesť odborné diskusie s profesionálmi z praxe

Pre koho je konferencia určená?

  • riaditeľky a riaditelia ZŠ bez ohľadu na formu zriadenia
  • zástupkyne a zástupcovia riaditeľa ZŠ
  • majitelia alebo zriaďovatelia ZŠ

Ďalšie informácie:

V cene konferencie sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávky odborníkov, ktoré si môžete pozrieť aj opakovane na vašej privátnej stránke. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

Program odbornej konferencie (9,00 – 16,00)

 

Pozrieme sa na odmeňovanie pedagogických zamestnancov:

prednáša: Ing. Jarmila Belešová

- hlavné kategórie pedagogických zamestnancov, východiská a princípy klasifikácie

- odmeňovanie podľa jednotlivých kategórií všeobecne

- nadčasová práca a príplatky v roku 2022, hlavné novinky a zmeny

- poskytovanie príplatkov za profesijný rozvoj

 

Ako vyzerá financovanie neštátnych a cirkevných škôl na úseku samospráv?

prednáša: PaedDr. Alica Fecková 

- hlavné východiská legislatívnej úpravy a jej pôsobnosť v praxi

- zriaďovatelia škôl a obce a zmena vo financovaní originálnych školských kompetencií na úseku samospráv 1.1.2022

- financovanie škôl a školských zariadení 

 

Chcete získať dotácie? Ako o ne žiadať a všetko, čo s tým súvisí:

prednáša: Ing. Jana Sládečková

- školský rozpočet a jeho momentálna špecifikácia

- poskytovanie dotácií, ich východiská a podmienky

- dotácie na vzdelávanie a profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov

- vymedzenie kľúčových kompetencií a systém plánovania rozvoja

 

Čo musíte vedieť o žiakovi z pohľadu ŠVVP:

prednáša: PhDr. Dáša Oravkinová

- vymedzenie pojmov a základné integračné modely a ich uplatnenie do praxe

- komunikácia: škola - rodič - pedagóg / príklady a postupy

- základné chyby a mýty pri zostavovaní ŠVVP 

 

Časový harmonogram

 

  9:00 – 12:10

dopoludňajší blok s diskusiami

12:10 – 12:30

prestávka na obed

12:30 – 15:30

poobedný blok s diskusiami

15:35 – 16:00

záverečné slovo

 

Zmena programu, miesta a termínu konania vyhradená.

Bratislava/Online

Bratislava/Online

Prezenčne alebo, online? Je to na Vás!

Prezenčne, alebo online? Je to na vás!
Je na vás, či si vyberiete prezenčnú alebo online formu. Pokiaľ sa nechcete či nemôžete zúčastniť prezenčného konania konferencie o nič neprídete! Sprostredkujeme vám priamy prenos, ktorý si jednoducho pustíte na svojom PC, notebooku či telefóne. Neprídete ani o možnosť pokladať otázky lektorke.

Pokiaľ už teraz viete, že využijete možnosti priameho prenosu, uveďte do objednávky heslo „priamy prenos“. V prípade, že z dôvodu aktuálnych vládnych nariadení nebude možné organizovať podujatia v prezenčne, prebehne konferencia vo forme živého vysielania.

129 EUR
bez DPH