Nové povinnosti zamestnávateľov v BOZP od 1. 1. 2023

Nové povinnosti zamestnávateľov v BOZP od 1. 1. 2023

Termín: 4. 10. 2022
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Zákon č.114/2022 Z. z. zo 16. marca 2022 mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, čím sa menili aj povinnosti bezprostredne sa týkajúce každého zamestnávateľa. Aké zmeny sa vás týkajú a čo musíte po novom zabezpečiť? Prihláste sa na seminár!

Cieľ online seminára:

Cieľom novely zákona je najmä sprecizovanie doterajšej právnej úpravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, jej zosúladenie s potrebami aplikačnej praxe, zapracovanie systémových zmien a zníženie administratívnej záťaže bez negatívneho vplyvu na súčasnú úroveň BOZP.

Máte správne a úplne vypracovanú dokumentáciu BOZP, ktorú si inšpektor pri kontrole ako prvú vyžaduje? Plníte si povinnosti zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami? Mnoho z povinností BOZP si zamestnávateľ často krát ani neuvedomuje. Predíďte sankciám, navštívte náš seminár a získajte všetky potrebné informácie od skúseného lektora.

Komu je online seminár určený:

Seminár je určený najmä pre BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV,  zamestnávateľov, živnostníkov, vedúcich zamestnancov,  školiteľov BOZP, manažérov, odborných pracovníkov, ale aj iným zamestnávateľom a zamestnancom, ktorých daná problematika zaujíma.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

PROGRAM SEMINÁRA (9:00 – 15:00)

  • Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP podľa zákona č.114/2022 Z. z. zo 16. marca 2022.
  • Povinnosti zamestnávateľa a práva a povinnosti zamestnanca.
  • Zmena v oboznamovaní zamestnancov.
  • Zlúčenie odbornej spôsobilosti autorizovaného bezpečnostného technika a bezpečnostného technika (nové skúšky BT).
  • Lehoty pre spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze.
  • Úpravy a interval odbornej praxe na účely splnenia odbornej spôsobilosti žiadateľa o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie.
  • Umožňovanie odbornému zástupcovi zodpovednému za odborné vykonávanie činností vykonávať činnosti odborného garanta aj pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.
  • Zákon obsahuje aj úpravu podmienok, za ktorých bude možné udržať si zdravotnú spôsobilosť aj v prípade dočasnej práceneschopnosti.
  • Zákonník práce vedúci a radoví  zamestnanci.

 

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Jozef Mikula je dlhoročný pracovník (25 rokov) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na Národnom inšpektoráte práce pracoval vo funkcii hlavného radcu a inšpektora práce viac ako 13 rokov, je lektorom BOZP a pre oblasť novej legislatívy EU (Brigita Melin PPA, Twinning project), ABT. Štyri roky prednášal BOZP na Fakulte BERG TU Košice, kde bol členom skúšobnej komisie pre štátne skúšky, ako aj členom skúšobnej komisie pre vykonávanie skúšok doktorandov.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout