Odborná konferencia pre riaditeľky MŠ: Legislatívny boom v školskom roku 2022/2023

Odborná konferencia pre riaditeľky MŠ: Legislatívny boom v školskom roku 2022/2023

Zmeny v legislatíve • Financovanie • Povinnosti pedagógov

Termín: 19. 10. 2022
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Ani tentokrát si nenechajte ujsť úspešnú celoslovenskú odbornú konferenciu pre riaditeľky MŠ! Aj teraz sa zameriame na najhorúcejšie novinky z oblasti legislatívy, financovania a povinností pedagógov. Nevynecháme ani systém poradenstva a prevencie či otázky financovania materských škôl! Poznáte všetky povinnosti podľa nových vyhlášok pre MŠ? Skúsení odborníci z praxe sa postarajú o to, aby ste si odniesli čo najviac informácií a nebudú chýbať ani príklady, tipy a odporúčania!

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Nenechajte si ujsť celoslovenskú odbornú konferenciu pre riaditeľky MŠ! Oboznámime vás nielen s najnovšími legislatívnymi novinkami, ale aj so všetkými vyhláškami z oblasti predprimárneho vzdelávania a materských škôl. Prevedieme vás novými povinnosťami pedagogických zamestnancov a poskytneme vám hodnotné informácie, ktoré nevyhnutne potrebujete k výkonu vašej funkcie!

 • Vyznáte sa v spleti nových vyhlášok týkajúcich sa MŠ?
 • Viete, aké sú minimálne požiadavky na psychickú spôsobilosť PZ a OZ?
 • Ste pripravení na revolúciu v poradenskom systéme od 1.1.2023?
 • Ovládate všetky postupy financovania vašej MŠ?
 • Viete, ako sa mení profesijný rozvoj pedagógov?
 • Ako riešiť právny nárok na miesto v MŠ?
 • Aké sú kariérové stupne a platové triedy pre pred. zamestnancov?

Na všetky vaše otázky dostanete odpovede od skúsených odborníkov, ktorí vás oboznámia nielen s legislatívnymi novinkami, ale naučia vás, ako tieto novinky zaviesť do praxe. V záverečnej panelovej diskusii s pani PhDr. Vierou Hajdukovou, PhD., dostanete odpovede na Vaše otázky súvisiace s riadnym plnením predprimárneho vzdelávania, s plnením povinného predprimárneho vzdelávania a tiež na otázky súvisiace s organizáciou a riadením materských škôl.

 

Cieľ konferencie:

Cieľom konferencie je poskytnúť informácie o najhorúcejších témach z oblasti riadenia MŠ. Súčasťou konferencie sú odborné prednášky od renomovaných odborníkov z praxe v oblasti predprimárneho vzdelávania či školskej administrácie či legislatívy.

Chcete sa včas dozvedieť aké legislatívne zmeny ovplyvnia práva a povinnosti riaditeliek MŠ v šk. roku 2022/2023? Ktoré legislatívne novinky môžete očakávať v oblasti riadenia materskej školy, výchovy a vzdelávania, poradenstva a prevencie, a čo to bude znamenať pre vás v praxi? Na čo si treba dávať pozor? 

Na všetky otázky vám budú odpovedať a prednášať renomované lektorky, takže sa opäť máte na čo tešiť!

Prečo si objednať konferenciu?

 • Všetky dôležité informácie, nové trendy a postupy v práci sa dozviete za jeden deň
 • Získate komplexný prehľad o tom, ako uviesť do praxe povinnosti dané legislatívou
 • Nadobudnete cenné informácie a odpovede, potrebné pre efektívne riadenie MŠ
 • Načerpáte inšpiráciu a podelíte sa o svoje skúsenosti s ostatnými riaditeľkami a kolegyňami z praxe
 • Budete mať možnosť viesť odborné diskusie s profesionálmi z praxe

Kliknite sem pre detailný program konferencie.

 

Pre koho je konferencia určená?

 • riaditeľky a riaditelia MŠ bez ohľadu na formu zriadenia
 • zástupkyne a zástupcovia riaditeľa MŠ
 • majitelia alebo zriaďovatelia MŠ

 

Ďalšie informácie:

V cene konferencie sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávky odborníkov, ktoré si môžete pozrieť aj opakovane na vašej privátnej stránke. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

Partneri akcie

KICS6_Nomiland Loki

 

Program odbornej konferencie (9,00 – 16,55)

9.00 – 12.30 dopoludňajší blok

 • PhDr. Marek Havrila, PhD.

      Boom legislatívnych zmien vo vašej MŠ

 • Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v MŠ
 • Potrebné zmeny a úpravy v školskom roku poriadku v nadväznosti na legislatívne zmeny
 • Noví zriaďovatelia materských škôl

      Revolúcia v poradenskom systéme od 1.1.2023

 • Vzájomná spolupráca zariadení poradenstva a prevencie MŠ
 • Školský podporný tím ako súčasť systému poradenstva a prevencie v MŠ
 • Ing. Jarmila Belešová

      Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do kariérových stupňov a platových tried

12.00 – 13.00 Obedná prestávka

13.00 – 13.15 Vyhlásenie súťaže MŠ ROKA 2022

13.15 – 16.25 popoludňajší blok

 • Ing. Jana Sládečková

     Aktuálne otázky financovania MŠ: Ako na financovanie regionálneho školstva v šk. roku 2022/2023      

 • Financovanie MŠ zo štátneho rozpočtu
 • Financovanie MŠ z dane z príjmu fyzických osôb
 • Viaczdrojové financovanie MŠ
 • Mgr. Miroslava Višňovská, PhD.

     Právny nárok na miesto v materskej škole – opatrenie na zabezpečenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania

 • Plán obnovy a odolnosti - zavedenie právneho nároku na miesto v MŠ
 • Čo je právny nárok
 • Právny nárok v krajinách Európskej únie
 • Odporúčania Európskej komisie vo veci právneho nároku
 • PaedDr Eva Pupíková, PhD.

     Plán profesijného rozvoja pedagógov – jeho vypracovanie a realizácia v kontexte legislatívnych zmien 2022/2023

16.25 – 16.55 Panelová diskusia vedená PhDr. Vierou Hajdukovou, PhD.

Odpovede na Vaše otázky súvisiace s riadnym plnením predprimárneho vzdelávania, s plnením povinného predprimárneho vzdelávania a tiež na otázky súvisiace s organizáciou a riadením materských škôl.

 

16.55 Záver

 

Časový harmonogram:

9:00 – 12:00

dopoludňajší blok s diskusiami

12:00 – 13:00

prestávka na obed

13:00– 13:15

Vyhodnotenie súťaže MŠ roku 2022

13:15 – 16:25

popoludňajší blok s diskusiami

16:55

záverečné slovo

 

Zmena programu, miesta a termínu konania vyhradená.

Ing. Jana Sládečková, PhD.

Jana Sládečková je generálnou riaditeľkou Sekcie financovania regionálneho školstva na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Absolvovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a doktorandské štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 1991 pôsobila postupne na Školskej správe v Trnave ako vedúca oddelenia, na Krajskom úrade v Trnave a na Úrade Trnavského samosprávneho kraja ako vedúca odboru financovania školstva.

Ing. Jarmila Belešová

Absolventka VŠE , fakulty riadenia a postgraduálneho štúdia pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Celý život pracuje v oblasti pracovného práva a odmeňovania. 17 rokov pôsobila na Univerzite Komenského, prírodovedeckej fakulte ako personalista a vedúca personálneho útvaru. 20 rokov pôsobila na MŠVVaŠ SR na personálnom odbore z toho cca 15 rokov ako jeho riaditeľka. Podieľala sa na príprave právnych predpisov najmä z oblasti odmeňovania zamestnancov rezortu a súvisiacich predpisov. Je autorkou viacerých odborných článkov v uvedenej oblasti a odpovedí na otázky v právnych poradniach niekoľkých vydavateľstiev. Je dlhoročnou lektorkou v oblasti pracovného práva a odmeňovania zamestnancov regionálneho školstva. V súčasnosti pracuje ako riaditeľka osobného úradu Štátnej školskej inšpekcie.

Mgr. Miroslava Višňovská, PhD.

Oddelenie pre rozvoj vzdelávacieho systému Štátneho pedagogického ústavu so zameraním na predprimárne vzdelávanie -materské školy.

PaedDr. Eva Pupíková, PhD.

Učiteľka profesijného rozvoja pre predprimárne vzdelávanie (materská škola) z krajského pracoviska Národného inštitútu vzdelávania detí a mládeže v Nitre.

PhDr. Marek Havrila, PhD.

PhDr. Marek Havrila, PhD.

Pracuje ako odborný radca na odbore metodiky Regionálneho úradu školskej správy v Prešove, kde koordinuje odbornú činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, podieľa sa na riadení a kontrole výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením v školách rôzneho druhu a typu. Zároveň vykonáva odborné špecializované činnosti a metodicko-konzultačné činnosti pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie a ostatných pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Uvedeným oblastiam sa venuje aj lektorsky a publikačne.

Bratislava, Premium business hotel

Bratislava, Premium business hotel

Priekopy 20/A, Bratislava 82108

Premium**** business hotel Bratislava

Moderný mestský typ hotela s výbornou polohou v Bratislave v mestskej časti Ružinov pri Bajkalskej ulici v blízkosti centra mesta.

Výborná dopravná dostupnosť, klimatizované priestory, rodinná atmosféra.

  

Adresa:

Priekopy 20/A 821 08 Bratislava

tel.: +421 4949-1055

www.hotel-premium.sk

 

MHD:

8,9,14,50,66 – zastávka SLOVANET – cca 150 m

č.74 zastávka Drieňová – cca 90 m

alebo zastávka Bajkalská – 250 m

 

Parkovisko:

Bezplatné parkovanie pre hotelových hostí pred

hotelom a na uzavretom hotelovom dvore. 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout