Odborné FORUM pre primátorov a starostov: Majetok a financie obce 2023

Odborné FORUM pre primátorov a starostov: Majetok a financie obce 2023

Finančná kontrola – Zverejňovanie –Komunálny odpad - Trestnoprávna zodpovednosť

Termín: 12. 6. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Nezverejňujete všetky dokumenty v zmysle zákona? Máte zastaralú finančnú kontrolu? Vy alebo poslanci zastupiteľstva čelíte pochybnostiam o konflikte záujmov? Nakladáte s komunálnym odpadom podľa platnej legislatívy? Vy nesiete konečnú zodpovednosť za Váš úrad a preto nesmiete nič nechať na náhodu. Zistite, ako sa mení kľúčová legislatíva a kde robia samosprávy najčastejšie chyby.

Budeme hovoriť o najaktuálnejších legislatívnych novinkách pre primátorov a starostov a o tom, na čo sa zameriavajú kontroly.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Výhody podujatia: 

  • dozviete sa o aktuálnych zmenách v najproblémovejšej agende úradu,

  • lektori upozornia na časté chyby a uvedú spôsoby ich nápravy,

  • môžete konzultovať svoje problémy a dostať na ne riešenia od skúsených odborníkov,

  • môžete zdieľať svoje skúsenosti a postrehy s inými kolegami,

  • získate cenné kontakty na odborníkov, na ktorých sa môžete aj neskôr pri výkone svojej funkcie obrátiť.

Kliknite sem pre detailný program.

 Pre koho je podujatie určené: 

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník odborného stretnutia získate CERTIFIKÁT o jej absolvovaní. V cene konferencie sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu konferencie a teplý obed. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

TÉMY konferencie (09:00 - 16:00):

 

Výkon základnej finančnej kontroly na Vašom úrade: Pozor na to, čo podpisujete!

 

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Aktualizovali ste pečiatky a likvidačné listy pri objednávkach, zmluvách či faktúrach? Aké sú posledné zistenia NKÚ v samosprávach? Vykonávate finančnú kontrolu na Vašom úrade v zmysle poslednej novely Zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole 

 

 

Novela zákona o slobode informácií: Čo musíte určite zverejniť?

 

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Máte na webovom sídle všetky povinné informácie? Ako zverejňujete Súhrnné správy z VO, kontaktné osoby či rámcové zmluvy? Kontrolujete organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, či majú všetko v CRZ?

 

 

Odpadové hospodárstvo miest a obcí v roku 2023

 

Ing. Peter Gallovič

Ako sa mení nakladanie s komunálnym odpadom alebo vykazovacie povinnosti? Aké sú povinné náležitosti internej smernice odpadového hospodárstva? Na čo si dať pozor pri zberných dvoroch či recyklácii?

 

 

 

Nakladanie s majetkom obce

 

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Má obec zmluvnú voľnosť v postavení verejného obstarávateľa?Nakladanie s majetkom obcí vs. pravidlá verejného obstarávania pri stavebných úpravách nájomcu na predmete nájmu a uzatváraní nájomnej zmluvy.Rozhodovacia prax Úradu pre verejné obstarávanie.

 

Trestnoprávna zodpovednosť primátorov a starostov

JUDr. Gabriel Havrilla

Za čo nesiete priamu zodpovednosť? Aké sú postihy v prípade neplnenia si povinností? Akými nástrojmi môžete preniesť zodpovednosť na osoby, ktoré chybu naozaj spravili? Či už ide o výkazy, majetok obci alebo prevádzkové náklady, Váš podpis je všade. Zabezpečte si riziká a vyhnite sa problémom.

 

Časový harmonogram podujatia

 8:45 –  8:55

prihlasovanie účastníkov a technická skúška

  9:00 – 12:00

Dopoludňajší blok s diskusiami

12:00 - 12:30

prestávka na obed

12:30 - 16:00

Popoludňajší blok s diskusiami

16:00

záver a ukončenie podujatia

Zmena programu konania vyhradená.

 

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

V oblasti právnej vedy pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Prednášal na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci a na Fakulte práva a verejnej správy Łazarski University vo Varšave. Významnými sú jeho príspevky na pôde Ústavu práva a verejnej správy Univerzity v Rzeszówe a Fakulty štátnych a právnych vied Reformovanej Univerzity Gáspára Károliho v Budapešti. V praxi je uznávaným lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Bratislavskej Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Poradcu podnikateľa, C. H. Beck, Asociácie vzdelávania samosprávy i samostatných regionálnych vzdelávacích centier. Vo svojej advokátskej praxi i vedeckej práci sa zameriava najmä na inštitúty územnej samosprávy. Počet jeho domácich a zahraničných odborných a vedeckých diel prevyšuje dvesto. Počet domácich a zahraničných citácií jeho diel je vyše tristo.

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Dr. Jozef Sýkora, MBA pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a interný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve, publikácie k finančnej kontrole a k zverejňovaniu povinných údajov. Lektor je autorom komentára k zákonu o finančnej kontrole a audite. Rovnako spísal publikáciu o interných smerniciach vo verejnej správe. V praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy. Lektor je prednášajúcim celoživotného vzdelávania kontrolórov a garantom viacerých modulov na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Ing. Peter Gallovič

Peter Gallovič je odborníkom v oblasti odpadového hospodárstva. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Pracoval ako banský geológ a od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva. Najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice - okolie, neskôr v súkromnej sfére.

V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracuje v poradensko-konzultačnej firme, pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácii z oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve. Je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.

JUDr. Gabriel Havrilla

JUDr. Gabriel Havrilla

Pôsobí ako advokát a konateľ advokátskej kancelárie HAVRILLA & Co. s.r.o. Vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave a od roku 2003 je členom Slovenskej advokátskej komory. Rozsiahle skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva pre rôznych domácich a zahraničných klientov, najmä pri významných zahraničných investíciách na Slovensku. Jeho skúsenosti ho predurčujú poskytovať právne služby aj s aspektom na rôzne špecifické právne situácie a medzinárodné transakcie.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout