Odborné FORUM pre primátorov a starostov: Majetok a financie obce 2023

Odborné FORUM pre primátorov a starostov: Majetok a financie obce 2023

Finančná kontrola – Zverejňovanie – Konflikt záujmov - Registratúra - Komunálny odpad

Termín: 1. 6. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Nezverejňujete všetky dokumenty v zmysle zákona? Máte zastaralú finančnú kontrolu? Vy alebo poslanci zastupiteľstva čelíte pochybnostiam o konflikte záujmov? Nakladáte s komunálnym odpadom podľa platnej legislatívy?

Budeme hovoriť o najaktuálnejších legislatívnych novinkách pre primátorov a starostov a o tom, na čo sa zameriavajú kontroly.

Prihláste aj svojho kolegu a získajte obaja zľavu 15 % ! 

199 EUR
bez DPH

Výhody podujatia: 

 • dozviete sa o aktuálnych zmenách v najproblémovejšej agende úradu,

 • lektori upozornia na časté chyby a uvedú spôsoby ich nápravy,

 • môžete konzultovať svoje problémy a dostať na ne riešenia od skúsených odborníkov,

 • môžete zdieľať svoje skúsenosti a postrehy s inými kolegami,

 • získate cenné kontakty na odborníkov, na ktorých sa môžete aj neskôr pri výkone svojej funkcie obrátiť.

Kliknite sem pre detailný program.

 Pre koho je podujatie určené: 

Ďalšie informácie:

Ako účastník odborného stretnutia získate CERTIFIKÁT o jej absolvovaní. V cene konferencie sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu konferencie a teplý obed. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

TÉMY konferencie (09:00 - 16:00):

 1. Výkon základnej finančnej kontroly na Vašom úrade: Pozor na to, čo podpisujete!

  • Dr. Jozef Sýkora, MBA

   Aktualizovali ste pečiatky a likvidačné listy pri objednávkach, zmluvách či faktúrach? Aké sú posledné zistenia NKÚ v samosprávach? Vykonávate finančnú kontrolu na Vašom úrade v zmysle poslednej novely Zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole

 2. Bezchybný archív a správa registratúry

  • Mgr. Jana Bauerová – Štátny archív SR

   Dodržiavate požiadavky zákona na archiváciu a správu registratúry? Ako riešite evidenciu, vyraďovanie či skartovanie záznamov? Ktoré princípy porušujú obce a mestá najčastejšie?

 3. Novela zákona o slobode informácií: Čo musíte určite zverejniť?

  • Dr. Jozef Sýkora, MBA

   Máte na webovom sídle všetky povinné informácie? Ako zverejňujete Súhrnné správy z VO, kontaktné osoby či rámcové zmluvy? Kontrolujete organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, či majú všetko v CRZ?

 4. Odpadové hospodárstvo miest a obcí v roku 2023

  • Ing. Peter Gallovič

   Ako sa mení nakladanie s komunálnym odpadom alebo vykazovacie povinnosti? Aké sú povinné náležitosti internej smernice odpadového hospodárstva? Na čo si dať pozor pri zberných dvoroch či recyklácii?

 5. Povinnosť podať majetkové priznanie a konflikt záujmov v obci

  • doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

   Aké pre Vás platia obmedzenia pri výkone iných zárobkových činnosti alebo vlastníctve? Posudzujete konflikt záujmov podľa platnej legislatívy? Na čo by si mali dávať starostovia či poslanci zastupiteľstva najväčší pozor?  

 

Časový harmonogram podujatia

 8:45 –  8:55

prihlasovanie účastníkov a technická skúška

  9:00 – 12:00

Dopoludňajší blok s diskusiami

12:15 - 12:45

prestávka na obed

12:45 - 16:00

Popoludňajší blok s diskusiami

16:00

záver a ukončenie podujatia

Zmena programu konania vyhradená.

 

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Dr. Jozef Sýkora, MBA pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a interný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve, publikácie k finančnej kontrole a k zverejňovaniu povinných údajov. Lektor je autorom komentára k zákonu o finančnej kontrole a audite. Rovnako spísal publikáciu o interných smerniciach vo verejnej správe. V praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy. Lektor je prednášajúcim celoživotného vzdelávania kontrolórov a garantom viacerých modulov na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Ing. Peter Gallovič

Peter Gallovič je odborníkom v oblasti odpadového hospodárstva. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Pracoval ako banský geológ a od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva. Najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice - okolie, neskôr v súkromnej sfére.

V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracuje v poradensko-konzultačnej firme, pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácii z oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve. Je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.

JUDr. Gabriel Havrilla

JUDr. Gabriel Havrilla

Pôsobí ako advokát a konateľ advokátskej kancelárie HAVRILLA & Co. s.r.o. Vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave a od roku 2003 je členom Slovenskej advokátskej komory. Rozsiahle skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva pre rôznych domácich a zahraničných klientov, najmä pri významných zahraničných investíciách na Slovensku. Jeho skúsenosti ho predurčujú poskytovať právne služby aj s aspektom na rôzne špecifické právne situácie a medzinárodné transakcie.

Mgr. Jana Bauerová, PhD.

Lektorka je zamestnankyňa MV SR Štátneho archívu v Bratislave, kde pracuje na úseku predarchívnej starostlivosti. Koordinuje vyraďovanie registratúrnych záznamov z registratúr orgánov štátnej správy, samosprávy a iných právnických osôb a rozhoduje o ich trvalej dokumentárnej hodnote, posudzuje a schvaľuje interné smernice na správu registratúry, organizuje preberanie archívnych dokumentov do trvalej archívnej úschovy, vykonáva štátny odborný dozor nad správou registratúry a venuje sa konzultačnej a školiacej činnosti v oblastiach: legislatívne zabezpečenie správy registratúry a archívnej činnosti, správa registratúry, hodnotenie a vyraďovanie spisov a špeciálnych druhov registratúrnych záznamov a archívna činnosť. Absolvovala študijný odbor história a slovenské dejiny na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Bratislava, Aircraft Building

Bratislava, Aircraft Building

‍Ivánska cesta 30/B, Bratislava 82104

Administratívne centrum AIRCRAFT Building sa nachádza v rýchlo sa rozvíjajúcej časti hlavného mesta Bratislava, 5 minút od letiska M.R. Štefánika, 10 minút od obchodného centra AVION. Výhodou je rýchle napojenie na diaľničný obchvat pre rýchly prístup do centra hlavného mesta, ako aj na diaľnice D1 a D2.

Budova ponúka na prenájom kancelárske priestory, ako aj zasadacie a konferenčné miestnosti v A štandarde.  Naše podujatia sa konajú vo veľkej zasadacej miestnosti.

Stravovanie je zabezpečené priamo v budove na prízemí spol. Gurman servis s.r.o.

Adresa:

Ivánska cesta 30/B
821 04 Bratislava

 

MHD:

96, 69 – zastávka MHD Fafruny

Parkovanie:

Parkovanie je možné hneď vedľa budovy na bezplatnom parkovisku. 

199 EUR
bez DPH

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout