Seminár: Odpady a obaly – povinnosti firiem a stav prípravy nového zákona o odpadoch

Seminár: Odpady a obaly – povinnosti firiem a stav prípravy nového zákona o odpadoch

Povinnosti firiem pri nakladaní s odpadmi a obalmi. V akom štádiu je príprava nového zákona o odpadoch – zmeny po pripomienkovom konaní.

Termín: 16. 10. 2014
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Patríte medzi subjekty, ktoré produkujú odpady alebo nakladajú s obalmi a majú povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva? Potom práve Vám je určený praktický seminár, kde získate praktické a aktuálne návody a rady ako správne nakladať s odpadmi alebo obalmi priamo z aplikačnej praxe.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom praktické informácie o aktuálne platnom stave právnych predpisov v oblasti odpadov a obalov a zároveň priniesť najnovšie informácie o pripravovanom zákone o odpadoch, ktorý prešiel pripomienkovým konaním a jeho účinnosť sa očakáva v polovici roka 2015.

Renomovaný odborník, poradca Ministra životného prostredia oboznámi účastníkov s poslednými zmenami v právnych predpisoch. Dozviete sa o všetkých povinnostiach

a novinkách, ktoré už v oblasti odpadov a obalov boli schválené, poskytneme Vám informácie ako spracovávať evidenciu a podať hlásenie o nakladaní s odpadmi a evidenciu obalov a odpadov z obalov.

Pri preberaní jednotlivých povinností Vás upozorníme na najčastejšie nedostatky z praxe, ich možné dôsledky, sankčné podmienky a spôsob ako im predísť. Seminár poskytuje okrem detailného prehľadu hlavnej problematiky v rámci diskusie aj možnosť konzultácie konkrétnych problémov podľa Vašich potrieb.

 

Kliknite sem pre detailný Program seminára!

Komu je seminár určený:

Seminár „Odpady a obaly – povinnosti firiem a stav prípravy nového zákona o odpadoch“ je určený všetkým firmám a podnikateľom, ktorí pri svojej činnosti produkujú odpady, balia výrobky, dovážajú výrobky v obaloch, firmám, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti nakladajú s odpadmi a odpadmi z obalov, obciam a mestám, ako aj širokej odbornej verejnosti.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu kurzu a teplý obed. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Program celodenného seminára (9,00 - 15,30h):

 

  1. Prehľad platnej právnej úpravy odpadového hospodárstva
  2. Prehľad ustanovení zákona o odpadoch
  3. Základné pojmy a princípy odpadového hospodárstva
  4. Povinnosti firiem pri nakladaní s odpadmi - zhromažďovanie, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie
  5. Evidencia odpadov a ohlasovanie údajov
  6. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi - zber a zhromažďovanie
  7. Recyklačný fond - povinnosti výrobcov a dovozcov
  8. Štátna správa a povolenia na činnosti nakladania s odpadmi
  9. Prehľad ustanovení zákona o obaloch
  10. Nakladanie s obalmi a povinnosti povinnej osoby a oprávnenej organizácie pri plnení limitov
  11. Evidencia obalov a odpadov z obalov a ohlasovanie údajov
  12. Informácia o stave prípravy nového zákona o odpadoch
  13. Diskusia - konzultácie o konkrétnych problémoch podľa potreby účastníkov

Ing. Peter Gallovič

Peter Gallovič je odborníkom v oblasti odpadového hospodárstva. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Pracoval ako banský geológ a od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva. Najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice - okolie, neskôr v súkromnej sfére.

V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracuje v poradensko-konzultačnej firme, pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácii z oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve. Je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.

Bratislava, Hotel Astra

Bratislava, Hotel Astra

,

Hotel Astra***, Bratislava

Hotel je umiestnený v širšom centre mesta, v mestskej časti Ružinov. Má dobré spojenie s historickým centrom mesta, mestskou hromadnou dopravou priamym spojom do 10 minút. 

Adresa:

Hotel ASTRA
Prievozská 14/A
821 09 Bratislava
Slovensko

 

MHD:

Z autobusovej stanice:
Nastúpte na trolejbus č. 202 (smer Dolné Hony, Čiližská) a vystúpte na zástavke Prievozská (14 zastávok, 16 min).

Z hlavnej stanice:
Nastúpte na trolejbus č. 201 (smer Dolné Hony, Čiližská) a vystúpte na zástavke Prievozská (8 zastávok, 14 min).

Z letiska:
Nastúpte na autobus č. 61 (smer hlavná stanica) a vystúpte na zástavke s názvom hlavná stanica (17 zástavok, 15 min). Prestúpte na zástavke hlavná stanica na trolejbus č. 201 (smer Dolné Hony, Čiližská) a vystúpte na zástavke Prievozská (8 zastávok, 14 min).

 

Parkovisko:

Parkovisko je za budovou hotela, cena parkovného 0,70 €/hod. Jedno motorové vozidlo môže zdarma parkovať na parkovisku pred hotelom.

 

Mapa:

Hotel Astra, Bratislava