Protipožiarna ochrana budov a stavieb

Protipožiarna ochrana budov a stavieb

Ochráňte seba, svoj majetok a biznis pred škodami spôsobenými požiarmi

Termín: 24. 11. 2022
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Adekvátna úroveň protipožiarnej ochrany budov je jednou zo základných funkčných požiadaviek každej stavby. Cieľom jednotlivých opatrení protipožiarnej ochrany je zabezpečiť čo najvyššiu úroveň ochrany života, majetku a životného prostredia.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Celoslovenská odborná konferencia pre manažérov realizačných firiem, technológov a manažérov výroby

Pre zvyšovanie úrovne protipožiarnej ochrany budov je veľmi dôležité detailné porozumenie problematiky ich navrhovania v rámci projekčnej prípravy. Protipožiarna ochrana budovy sa dosiahne predovšetkým jej technickým a konštrukčným riešením a tiež naprojektovaním požiarnotechnických zariadení, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou preventívnych protipožiarnych opatrení a majú vplyv na zníženie škôd spôsobených požiarom.

Cieľ konferencie:

Cieľom konferencie je oboznámiť účastníkov s problematikou protipožiarnej bezpečnosti stavieb, právnymi a technickými predpismi pre túto oblasť, ale tiež s požiadavkami na protipožiarnu ochranu, ktoré budovy musia spĺňať počas celej svojej životnosti.

Viac informácií nájdete v programe konferencie!

To všetko od skutočných odborníkov z praxe!

Prečo si objednať konferenciu?

  • Všetky dôležité informácie, nové trendy a postupy v práci sa dozviete za jeden deň
  • komplexný prehľad o tom, ako uviesť do praxe povinnosti dané legislatívou
  • cenné informácie a odpovede pre manažérov realizačných firiem, technológov a manažérov výroby
  • možnosť viesť odborné diskusie s profesionálmi z praxe

Pre koho je konferencia určená?

Konferencia prinesie širšej odbornej verejnosti najdôležitejšie informácie a nové vývojové trendy z oblasti ochrany pred požiarmi z pohľadu projektovej prípravy, realizácie a prevádzky stavieb. Oboznámenie s najdôležitejšími požiadavkami a konceptmi požiarnej bezpečnosti stavieb zefektívňuje projektovú prípravu, ako aj prevádzku stavieb. Informované rozhodnutia vedú k optimalizácii nákladov pri zachovaní požadovanej úrovne požiarnej bezpečnosti.

Konferencia je určená manažérom realizačných firiem, technológov a manažérov výroby. 

 

Organizátor konferencie:

                

        

       

 

Odborní partneri:

           

       

 

Reklamní partneri:

 

 

 

 

Konferenciu podporujú:

   

 

 Partneri konferencie:
             Mercor - Systemy Ochrony Przeciwpożarowej                                                                 

 

 

Program odbornej konferencie (9:00 – 15:00)

 

Dopoludňajší blok 9:00 – 11:30

Plnenie povinností právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov v oblasti ochrany pred požiarmi

- platné právne predpisy z oblasti ochrany pred požiarmi - ich použitie a záväznosť

- usmernenia na www stránkach

- požiarovosť – najčastejšie príčiny, analýza rizík

- nájomné zmluvy – prenesenie povinností

- (ne)predkladanie riešenia PBS pri vykonávaní protipožiarnej kontroly

- nový stavebný zákon versus zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi  

 Plnenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb

·        všeobecne záväzné právne predpisy:

-        zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

-        zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

-        vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov

·        obsah riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb

-        všeobecné požiadavky

-        aktuálne - rekonštrukcia výťahov v existujúcich bytových domoch

 Inovatívna požiarna ochrana MPH Sapfir

Obedná prestávka 11:30 - 12:30

 

 Popoludňajší blok 12:30 – 14:30  

Požiarna odolnosť sendvičových panelov

Prezentácia sa venuje druhom požiarnych skúšok, predstavíme si aplikáciu a  spôsoby uchytenia a inštalácie sendvičových panelov na stenu a strop a tiež ich správanie sa počas požiaru.

Protipožiarna ochrana Li-ion batérií

S príchodom  nových technológií, ako sú elektrické automobily, energetické úložiská a pod. sa Li-ion batérie čoraz častejšie stávajú súčasťou nášho života a práce. Z dôvodu horľavého elektrolytu a veľkej kumulovanej energie tieto batérie prinášajú so sebou aj nové požiadavky na protipožiarnu ochranu pri ich výrobe, preprave, skladovaní aj používaní. Preto je dôležité poznať súčasné technické možnosti skorej detekcie vznikajúceho požiaru a jeho potlačenia a pracovať na ich zdokonaľovaní. 

Pretlakové vetranie CHÚC v zmysle EN 12101

Modulárne systémy požiarnej ochrany poskytujú modernu úspornú a autonómnu požiarnu ochranu aj na miestach,kde nie je možne použiť konvenčné spôsoby ochrany alebo hasenia. Je vhodná aj pre Vás? Ako sa nestratiť v nových technológia a profitovať z progresu.

15:00 Panelová diskusia

 Zmena programu, miesta a termínu konania vyhradená.

Alexander Ščerbák

Alexander Ščerbák

Je produktový a projektový manažér výrobcu systémov MPH SAPFIR., spoločnosť Sapfir s.r.o. Špecializuje sa na inováciách a uvedení nových produktov na tuzemský a medzinárodný trh.

Ing. Miloš Böhmer

Ing. Miloš Böhmer

Vedúci obchodného oddelenia Siemens, s.r.o.
Je absolventom Elektrotechnickej fakulty SVŠT. Po ukončení štúdia pracoval na rôznych pozíciách v oblasti vývoja elektronických telekomunikačných a riadiacich systémov. V roku 1992 začal pracovať v dcérskej spoločnosti firmy Cerberus AG Švajčiarsko, ktorá bola významným výrobcom systémov elektrickej požiarnej signalizácia a plynových stabilných hasiacich zariadení. V práci v oblasti protipožiarnych systémov pre priemysel, tunely a energetiku pokračuje aj po integrácii spoločnosti Cerberus AG do koncernu Siemens. Pôsobí tiež v technickej komisii TK120 ÚNMS SR, ktorá sa zaoberá požiarnotechnickými zariadeniami a prostriedkami na ochranu pred požiarmi.

Martin Valeš

Martin Valeš

Technický manažér pre CZ a SK RUUKKI
V Ruukki pracuje viac ako 15 rokov. Začínal ako konštruktér oceľových konštrukcií a od roku 2012 je členom tímu divízie Ruukki Building Envelopes, ktorá ponúka udržateľné oceľové stavebné produkty a služby (vrátane objektov BIM pre AutoCad, Autodesk Revit, Archicad a Tekla) pre opláštenia a strechy budov. Okrem požiarnej odolnosti sendvičových panelov sa zameriava na fasádne prevetrávané systémy, kde rieši prevedenie a optimalizáciu návrhu.

Miroslav Otahal

Miroslav Otahal

Vyštudovaný Zdravotnícky záchranár. V minulosti pôsobil ako zdravotný záchranár v Záchrannej zdravotnej službe Bratislava. 20 rokov v D.A.S. poisťovňa právnej ochrany a.s. - 15 rokov na manažérskej pozícii. Posledné 4 roky pracuje v spoločnosti ACEA s.r.o. ( TeploZima.sk ), jedným z najväčších dodávateľov klimatizácií a tepelných čerpadiel na Slovensku. Najskôr mal na starosti B2B sektor, neskôr som sa stal obchodným riaditeľom a v súčasnosti pôsobí ako konateľ spoločnosti.
Od roku 2021 spoločnosť ACEA sa stali výhradným zástupcom spoločnosti SAPFIR s.r.o. pre Slovensko.

Peter Mitala

Peter Mitala

špecialista na mechanické požiarne vetranie Mercor Slovakia, s.r.o.

plk. Ing. Jozef Vadovič

MVSR - Prezídium HaZZ
Odbor požiarnej prevencie - Oddelenie všeobecnej štátnej správy

Bratislava, Premium business hotel

Bratislava, Premium business hotel

Priekopy 20/A, Bratislava 82108

Premium**** business hotel Bratislava

Moderný mestský typ hotela s výbornou polohou v Bratislave v mestskej časti Ružinov pri Bajkalskej ulici v blízkosti centra mesta.

Výborná dopravná dostupnosť, klimatizované priestory, rodinná atmosféra.

  

Adresa:

Priekopy 20/A 821 08 Bratislava

tel.: +421 4949-1055

www.hotel-premium.sk

 

MHD:

8,9,14,50,66 – zastávka SLOVANET – cca 150 m

č.74 zastávka Drieňová – cca 90 m

alebo zastávka Bajkalská – 250 m

 

Parkovisko:

Bezplatné parkovanie pre hotelových hostí pred

hotelom a na uzavretom hotelovom dvore. 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout