Seminár: Povinnosti firiem vyplývajúce zo zákona o odpadovom hospodárstve. Vykonávacie predpisy

Seminár: Povinnosti firiem vyplývajúce zo zákona o odpadovom hospodárstve. Vykonávacie predpisy

Nový zákon o odpadoch v praktických súvislostiach.

Termín: 21. 4. 2016
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Patríte medzi subjekty, ktoré produkujú odpady alebo nakladajú s obalmi a majú povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva? Potom práve Vám je určený praktický seminár, kde získate praktické a aktuálne návody a rady ako správne nakladať s odpadmi alebo obalmi priamo z aplikačnej praxe po účinnosti nového zákona o odpadoch.
 

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom praktické informácie o novom zákone o odpadoch, ktorý bol schválený v NRSR a o vykonávacích predpisoch.

Dozviete sa o všetkých povinnostiach a novinkách, ktoré v oblasti nakladania s odpadmi a obalmi boli schválené. Poskytneme Vám informácie o rozsahu vykonávacích právnych predpisov, v ktorých budú podrobnosti napríklad o vedení evidencie, podávaní hlásení a pod.

Pri preberaní jednotlivých povinností Vás upozorníme na najčastejšie nedostatky z praxe, ich možné dôsledky, sankčné podmienky a spôsob ako im predísť. Seminár poskytuje okrem detailného prehľadu hlavnej problematiky v rámci diskusie aj možnosť konzultácie konkrétnych problémov podľa potrieb účastníkov.

 

Kliknite sem pre detailný Program seminára.

Komu je seminár určený:

Seminár Povinnosti firiem vyplývajúce zo zákona o odpadovom hospodárstve. Vykonávacie predpisyje určený všetkým firmám a podnikateľom, ktorí pri svojej činnosti produkujú odpady, balia výrobky, dovážajú výrobky v obaloch, firmám, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti nakladajú s odpadmi a odpadmi z obalov, obciam a mestám, ako aj širokej odbornej verejnosti.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu kurzu a teplý obed. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Program celodenného seminára (9,00 - 15,30 hod.):

-       Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve

-       Prehľad základných ustanovení a povinností zákona o odpadoch

    • Nové základné pojmy
    • Povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a obcí
    • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – všeobecné povinnosti
    • Povinnosti pri nakladaní s elektroodpadom, použitými batériami a akumulátormi, odpadmi z obalov, odpadovými pneumatikami
    • Osobitné prúdy odpadov – stavebné odpady
    • Komunálny odpad – povinnosti obcí
    • Administratívne nástroje – autorizácie, súhlasy, registrácie
    • Sankcie za porušenie povinností – prehľad
    • Prechodné ustanovenia platnosti zákona

-       Vykonávacie predpisy k zákonu č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

    • Zmeny vo Vyhláške č. 365/2015 Z.z. MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
    • Požiadavky Vyhlášky č. 366/2015 Z.z. MŽP SR o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
    • Požiadavky Vyhlášky č. 371/2015 Z.z. MŽP, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

-       Diskusia - konzultácie o konkrétnych problémoch podľa potreby účastníkov

 

Ing. Peter Gallovič

Peter Gallovič je odborníkom v oblasti odpadového hospodárstva. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Pracoval ako banský geológ a od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva. Najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice - okolie, neskôr v súkromnej sfére.

V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracuje v poradensko-konzultačnej firme, pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácii z oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve. Je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.

Košice, Hotel Ambassador****

Košice, Hotel Ambassador****

Hlavná 101, Košice 04001

Hotel Ambassador****  Košice 

Rodinný Hotel Ambassador**** sa nachádza na území mestskej pamiatkovej rezervácie Košice. Pôvodná stará časť hotela je chránenou kultúrnou pamiatkou a jej vznik sa datuje do obdobia približne druhej polovice 13. storočia. Hotel je etablovaný v pešej zóne na Hlavnej ulici v blízkosti najstarších a najzaujímavejších kultúrnych pamiatok ako je katedrála Dóm sv. Alžbety, Štátne divadlo, Andrássyho palác a ďalšie.

Reštaurácia DIPLOMAT je vyhľadávanou business reštauráciou, kde jedlo nezaostáva za eleganciou interiéru. Je v nej možné ochutnať jedlá medzinárodnej a slovenskej kuchyne ako i kvalitné slovenské a zahraničné vína.                                           

 

Adresa:

Hlavná 101

040 01 Košice

T: +421 905 220 430

http://www.ambassador.sk/

 

Parkovanie:

Možnosť zaparkovať priamo v areáli hotela, príp. na verejnom parkovisku pri OD TESCO.