Seminár: Vysielanie zamestnancov – nová právna úprava od 18. 6. 2016

Seminár: Vysielanie zamestnancov – nová právna úprava od 18. 6. 2016

Uplatnenie zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov. Aplikačné problémy v praxi a ich efektívne riešenia.

Termín: 8. 6. 2016
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Vysielanie zamestnancov je dynamická oblasť pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Od 18. júna 2016 vstúpi do účinnosti nový zákon, ktorý v praxi mení zaužívané postupy a procesy pri vysielaní. Zákon č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb určuje identifikáciu vysielania, povinnosti inšpektorátov práce v SR a ostatých členských štátov, určuje povinnosti zamestnávateľov a určuje postupy pri cezhraničnom vymáhaní uložených pokút. Menia sa aj ustanovenia Zákonníka práce vo vzťahu k vysielaniu. Ak vysielate, alebo sa chystáte vyslať svojich zamestnancov do zahraničia, potrebujete byť dobre pripravení a poznať aktuálne legislatívne zmeny. Ako zamestnávateľ máte množstvo povinností, ktorých opomenutie môže mať sankčné dôsledky. Pomôžeme Vám zorientovať sa v problematike. Budete mať istotu, že sa vyznáte vo všetkých detailoch.
 

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Cieľ seminára je oboznámiť účastníkov s problematikou a princípmi vysielania pracovníkov v rámci SR, členských štátov EÚ, EHP a Švajčiarska. Počas seminára Vás budeme informovať o aktuálne účinných nových zákonoch, novelách súvisiacich zákonov a smerníc EÚ, účinných od júna 2016. Dozviete sa potrebné postupy zamestnávateľa v oblasti vysielania zamestnancov do iných členských štátov a prijímania vyslaných zamestnancov na území SR. Vysvetlíme všetky potrebné náležitosti pri vysielaní zamestnancov, a/alebo prijímaní vyslaných zamestnancov, porovnáme rozdiely medzi vysielaním a vyslaním na zahraničnú pracovnú cestu.

Seminár Vám poskytne komplexný prehľad o povinnostiach zamestnávateľa a zamestnanca pre prípad vysielania alebo výkonu práce vo viacerých členských štátoch, a rovnako Vám poskytne všetky informácie o administratívnych postupoch potrebných pri vysielaní a komunikácii s príslušnými inštitúciami na Slovensku a v prijímajúcich členských štátoch.

Budeme Vám nápomocní pri riešení Vašich aktuálnych problémov, pomôžeme Vám pri správnych procesoch, komunikácii s jednotlivými príslušnými inštitúciami a zorientujete sa vo všetkých potrebných formulároch a tlačivách.

Seminár je prakticky rozdelený na tri časti – pracovno-právnu časť; časť týkajúcu sa sociálneho zabezpečenia (odvodov na zdravotné a sociálne poistenie) a komunikácie s príslušnými inštitúciami (zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa, úrad práce, inšpektorát práce) a na aplikačnú časť, kde Vám objasníme procesné postupy, vypĺňanie formulárov, vyriešime konkrétne príklady z praktického života.

 

Kliknite sem pre detailný Program seminára.

Komu je seminár určený:

SeminárVysielanie zamestnancov – nová právna úprava od 18. 6. 2016" je určený konateľom a štatutárom spoločností, HR manažérom, personalistom, mzdovým účtovníkom, ktorí potrebujú vysielať svojich zamestnancov, prípadne prijímať vyslaných zamestnancov v SR.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu kurzu a teplý obed. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Program celodenného seminára (9,00 - 15,30 hod.):

·  Zamestnávanie občanov EÚ, vysielanie a prijímanie vyslaných zamestnancov – aktuálna právna úprava

·  Medzinárodný prenájom pracovnej sily a poskytovanie služieb  

· Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a jeho uplatňovanie v praxi od 18. júna 2016

·  Podstatné náležitosti vysielania, existencia priameho vzťahu pri vysielaní

·  Pracovno-právne vzťahy, pracovné podmienky a podmienky odmeňovania vysielaných zamestnancov

·  Postupy a povinnosti zamestnávateľa pri vysielaní

·  Komunikácia s príslušnými inštitúciami

·  Výkon kontroly podmienok vysielania

·  Sociálne a zdravotné zabezpečenie vysielaných a vyslaných zamestnancov

·  Cestovné náhrady

·  Daňové aspekty

·  Praktické problémy, skúsenosti a efektívne riešenia

·  Diskusia – Vaše otázky, riešenie konkrétnych príkladov z Vašej praxe

JUDr. Lucia Sabová Danková

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
Profesijná prax:
Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016.

Košice, Hotel Ambassador****

Košice, Hotel Ambassador****

Hlavná 101, Košice 04001

Hotel Ambassador****  Košice 

Rodinný Hotel Ambassador**** sa nachádza na území mestskej pamiatkovej rezervácie Košice. Pôvodná stará časť hotela je chránenou kultúrnou pamiatkou a jej vznik sa datuje do obdobia približne druhej polovice 13. storočia. Hotel je etablovaný v pešej zóne na Hlavnej ulici v blízkosti najstarších a najzaujímavejších kultúrnych pamiatok ako je katedrála Dóm sv. Alžbety, Štátne divadlo, Andrássyho palác a ďalšie.

Reštaurácia DIPLOMAT je vyhľadávanou business reštauráciou, kde jedlo nezaostáva za eleganciou interiéru. Je v nej možné ochutnať jedlá medzinárodnej a slovenskej kuchyne ako i kvalitné slovenské a zahraničné vína.                                           

 

Adresa:

Hlavná 101

040 01 Košice

T: +421 905 220 430

http://www.ambassador.sk/

 

Parkovanie:

Možnosť zaparkovať priamo v areáli hotela, príp. na verejnom parkovisku pri OD TESCO.