JUDr. Lucia Semančínová

Lucia Semančínová vedie v advokátskej kancelárii SEMANČÍN & PARTNERS oddelenie IT práva a ochrany osobných údajov. Lucia má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním poradenstva vo veciach ochrany osobných údajov.

Podieľala sa na vytváraní komplexných complience riešení na ochranu osobných údajov pre viac ako 300 organizácii, pravidelne zastupuje klientov v konaniach pred Úradom na ochranu osobných údajov a vykonáva funkciu zodpovednej osoby. Lucia sa venuje aj lektorskej činnosti a vedie školenia o praktickej aplikácii GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Počas jej pôsobenia získala advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS ocenenie Veľmi odporúčaná kancelária pre oblasť IT právo a telekomunikácie v prestížnom ratingu Právnická firma roka 2018 v SR.