Kontrola a monitorovanie zamestnancov v roku 2020

Kontrola a monitorovanie zamestnancov v roku 2020

Čo čakať, ako prejsť kontrolou a tipy na zmiernenie pokuty

Termín: 27. 11. 2019
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Monitorovanie a kontrola zamestnancov predstavuje zásah do práva na súkromný život. Formy takýchto zásahov sú v praxi zamestnávateľov rôzne. Ide najmä o sledovanie zamestnancov pomocou bezpečnostných kamier, sledovanie e-mailovej pošty, odpočúvanie telefonických hovorov a pod. Na druhej strane v neľahkej situácii je aj zamestnávateľ. Konanie niektorých zamestnancov ho môže vážne poškodiť, preto sa často bráni, kontroluje správne využitie svojho vlastníctva, ako aj korektnosť vykonávanej práce zamestnancov.

Aké sú prípustné limity zásahu do súkromného života zamestnancov na pracovisku a kde je hranica záujmov zamestnávateľa na ochrane svojho majetku a svojho podnikania? Ako správne nastaviť jednotlivé formy monitorovania tak, aby boli v súlade so zákonom?

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je ozrejmiť účastníkom, čo sa považuje za monitorovanie zamestnancov a čo je bežnou kontrolou pracovného výkonu a aké jednotlivé formy monitorovania zamestnancov je možné v praxi použiť, a za akých podmienok.

 

Venovať sa budeme právam a povinnostiam zamestnávateľov pri využívaní kamier, GPS monitorovania, pri sledovaní emailovej pošty, monitorovaní telefonických hovorov či sledovaní činností zamestnancov na počítači. Vysvetlíme Vám odlišnosti v monitorovaní zamestnancov podľa Zákonníka práce a podľa GDPR, pozrieme sa aj na to, aké sankcie Vám hrozia.

 

Okrem teórie seminár obsahuje praktickú aj časť zameranú na prípravu dokumentácie, ktorú budete potrebovať pre prípadnú kontrolu Inšpektorátu práce či Úradu na ochranu osobných údajov SR.

 

Kliknite sem na detailný Program seminára. 

 

Komu je seminár určený:

Seminár „Kontrola a monitorovanie zamestnancov“ je určený predovšetkým HR špecialistom, vedúcim zamestnancom či štatutárom, a to ako zo súkromného, tak aj z verejného sektora.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály a občerstvenie v priebehu kurzu. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM CELODENNÉHO SEMINÁRA (9.00 15.30 hod.):

  • Čo je monitorovanie zamestnancov podľa § 13 ods. 4 Zákonníka práce
  • Aké formy monitorovania môžu byť použité – kamery, GPS, sledovanie emailovej komunikácie, telefonických hovorov, sledovanie činnosti na PC a pod.
  • Podmienky monitorovania podľa Zákonníka práce
  • Podmienky monitorovania z hľadiska ochrany osobných údajov a GDPR
  • Možné sankcie a kontroly
  • Praktické príklady a vzorové textácie

JUDr. Lucia Semančínová

Lucia Semančínová vedie v advokátskej kancelárii SEMANČÍN & PARTNERS oddelenie IT práva a ochrany osobných údajov. Lucia má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním poradenstva vo veciach ochrany osobných údajov.

Bratislava, Apollo Hotel ****

Bratislava, Apollo Hotel ****

Dulovo námestie 1, Bratislava 82108

Apollo Hotel **** Bratislava

je známy tradične kvalitnými službami na vysokej úrovni, priateľským personálom a príjemnou atmosférou. Nachádza sa v blízkosti novej business zóny. Je dobre dostupný zo všetkých hlavných a diaľničných príjazdových smerov, priamo k hotelu Vás privedie najnovší most cez rieku Dunaj - Apollo.

Apollo Hotel má vychýrenú a mnohokrát oceňovanú Reštauráciu sv. Huberta.

  

Adresa:

Dulovo nám. 1

821 08 Bratislava

tel.: +421 2 55 968 922

www.apollohotel.sk 

 

MHD:

50, 68 – zastávka Dulovo námestie

 

Parkovanie:

Parkovanie je možné pred hotelom na hotelovom parkovisku za poplatok alebo zdarma v priľahlých uliciach.