Milan Vodička

Milan Vodička pôsobil v rokoch1993-2009 ako manažér nadnárodných softwarových firiem, od roku 1995 ako daňový poradca v ČR, člen Komory daňových poradcov ČR, ďalej pôsobil ako garant oblasti IT/ITC, od r. 2013 je vedúcim sekcie pre informačné technológie KDP ČR a členom Technology Tax Committee pri CFE Europe.