Celoslovenské odborné stretnutie: Archívnictvo, správa registratúry a digitalizácia v roku 2022

Celoslovenské odborné stretnutie: Archívnictvo, správa registratúry a digitalizácia v roku 2022

Kolobeh dokladov aj archivovanie, moderne a správne

Termín: 29. 11. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Čo chystá Ministerstvo financií SR na zjednodušenie vytvárania, evidovania a uchovávania účtovných dokladov? Ako na správne vedenie registratúrnych záznamov, archivovanie či vyraďovanie záznamov? Poskytneme praktické tipy, návody a postupy nielen na elektronické archivovanie, skartáciu ale aj na proces kolobehu a podpisovania dokladov. Odborné stretnutie navyše vytvára priestor pre zdieľanie Vašich problémov a nachádzanie riešení do praxe.

 

Partnerom konferencie je spoločnosť NIKOL Martin, s.r.o., expert na poskytovanie archivačných služieb a správu registratúry.

 

Výhody odborného stretnutia:

 • získate komplexný prehľad o tom za akých podmienok UŽ môžete archivovať elektronicky, ako sa mení registratúra pre rok 2022 a ako na správne nastavené archivačné procesy,
 • dozviete sa cenné informácie o pripravovaných zmenách v legislatíve priamo od pripomienkovateľa zákona,
 • budete mať príležitosť zdieľať skúsenosti a viesť odborné diskusie,
 • dostanete možnosť konzultácie problémov praxe s najskúsenejšími lektormi.

  Kliknite sem pre detailný program.

 Pre koho je odborné stretnutie určené:

Celoslovenské odborné stretnutie: Archívnictvo, správa registratúry a digitalizácia v roku 2022  je určené pre administratívnych pracovníkov, referentov, účtovníkov, office manažérov a všetkých, ktorí majú vo svojej agende vytváranie, evidovanie alebo uchovávanie účtovných či iných dokladov a ich archiváciu. Prínosný je aj pre IT pracovníkov, ktorí sa podieľajú na zvyšovaní efektivity pracovných postupov a digitalizácii.

Ďalšie informácie:

Ako účastník odborného stretnutia získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní. V cene konferencie sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu konferencie a teplý obed. V prípade online prenosu je v cene videonahrávka. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Hlavní partneri akcie

NIKOL Martin, s.r.o.

PROGRAM odborného stretnutia (09:00 - 15:45):

 

Archív a správa registratúry 2022

Prednáša: Mgr. Mária Mrížová

Budeme sa venovať predovšetkým týmto témam: 

 1. Platná legislatíva v oblasti správy dokumentov – aktuálne novinky a zmeny
 2. Evidencia záznamov, manipulácia so záznamami a spismi
 3. Zásady tvorby registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu
 4. Význam a funkcia registratúrneho strediska
 5. Činnosti správcu registratúry, ukladanie a ochrana registratúrnych záznamov, prístup k nim
 6. Hodnotenie a vyraďovanie záznamov

Elektronizácia evidencie, vedenia a odstraňovania archívnych záznamov 

Prednáša: Mgr. Mária Mrížová

Ste otrávení z množstva šanónov v archíve a radi by ste pracovali len s ich elektronickou verziou? Budeme sa venovať predovšetkým týmto témam: 

 1. Správa elektronických dokumentov a nové štandardy pre vedenie elektronických informačných systémov na správu - proces posudzovania zhody IS s opatrením MV SR č. 203/2021 Z. z.
 2. Procesné úkony pri správe dokumentov neelektronických vs. elektronických; Špecifiká elektronickej komunikácie
 3. Zásady digitalizácie archívnych dokumentov vrátane projektov MV SR v tejto oblasti

 4. Vyraďovacie konanie elektronicky

Outsourcingové riešenia správy registratúry v praxi  

Prednáša: Ing. Miroslav Baloga

Hľadáte spôsob vedenia registratúry priamo pre Váš subjekt? Odborník s takmer 30 ročnými skúsenosťami z oblasti vedenia archívu a registratúry Vás prostredníctvom prípadových štúdií prevedie spôsobmi vedenia registratúry a archívnictva v praxi. Môžete sa opýtať na riešenia Vašich problémov a získať kvalifikované odpovede s istotou ich možnej realizácie v praxi. 

Pripravované legislatívne zmeny 2022 v oblasti digitalizácie účtovníctva 

Prednáša: Ing. Ján Vlčko

Čo chystá Ministerstvo financií SR na zjednodušenie vytvárania, evidovania a uchovávania účtovných dokladov? Na čo sa musí pripraviť organizácia pri prechode do digitálneho sveta účtovania? Aké prekážky čakajú administratívu po novele? Kde zostáva byrokracia naďalej kritická a ako to riešiť?

Zodpovie pripomienkovateľ najnovšej novely a špecialista na digitalizáciu účtovníctva.

Používanie elektronického podpisu v praxi a hrozby digitalizácie účtovníctva

Prednáša: Milan Vodička

Získate prehľad požiadaviek, ktoré musia byť dodržané pri elektronickom kolobehu dokladov v zmysle európskych nariadení a oboznámte sa s hlavnými rizikami digitalizácie účtovníctva, vrátane rád a tipov, ako sa vyhnúť rizikám. 

Právny pohľad: Elektronické dokumenty ako dôkazový materiál

Prednáša: JUDr. Gabriel Havrilla

Obstoja elektronické dokumenty pred súdom v prípade sporu? Aký je rozdiel v dokazovaní pri papierovom a elektronickom doklade? Ako sa posudzuje elektronický podpis a overuje jeho dôveryhodnosť? Tieto otázky zodpovie skúsený právnik.

Časový harmonogram:

 8:30 – 8:50 Registrácia / Prihlasovanie účastníkov
8:50 - 9:00 Technická skúška
  9:00 – 12:00
Doobedný blok s diskusiami 
 • Archív a správa registratúry 2022  (Mgr. Mária Mrižová)

 • Elektronizácia evidencie, vedenia a odstraňovania archívnych záznamov (Mgr. Mária Mrižová)
12:00 – 13:00 prestávka na obed
13:00 - 15:15

Poobedný blok s diskusiami

 • Outsourcingové riešenia správy registratúry v praxi (Ing. Miroslav Baloga, NIKOL Martin, s.r.o.)

 • Legislatívne zmeny 2022 v oblasti digitalizácie účtovníctva (Ing. Ján Vlčko)
 • Používanie elektronického podpisu v praxi a hrozby digitalizácie účtovníctva (Milan Vodička)

 • Právny pohľad: Elektronické dokumenty ako dôkazový materiál (JUDr. Gabriel Havrilla)
15:15 - 15:20  Záver a ukončenie odborného stretnutia

Zmena programu, miesta a termínu konania vyhradená.

 
Ing. Ján Vlčko

Ing. Ján Vlčko

Ing. Ján Vlčko je finančným riaditeľom nadnárodnej spoločnosti ROHRMONTAGE a. s. Zároveň je majiteľom vlastnej účtovnej spoločnosti Stepos accounting s. r. o., ktorá sa venuje komplexnému poskytovaniu účtovných služieb. Pôsobil tiež na pozícii interného audítora a generálneho manažéra. Popritom dlhodobo pôsobí v treťom sektore, kde využíva svoje bohaté znalosti a skúsenosti na nastavovanie ekonomických procesov na národnej aj nadnárodnej úrovni. Bez nároku na odmenu pôsobí v rôznych správnych a konzultačných radách a komisiách niekoľkých charitatívnych a neziskových organizácii.

Ing. Miroslav Balga

Ing. Miroslav Balga

Rodený Martinčan vyštudoval Mechanizačnú faktultu na VŠP v Nitre. Svoju vášeň pre stroje a technológie pretavil do úspešného podnikania a založenia spoločnosti Nikol Martin, s.r.o. Firma bola pôvodne orientovaná len na výrobu a dodávku konštrukcií regálových systémov. S pribúdajúcimi skúsenosťami sa však formoval aj Miroslav aj firma, ktorej predmet podnikania je v súčasnosti orientovaný na komplexné služby v oblasti správy registratúry. Tejto činnosti sa venuje ostatných 30 rokov a svoje pracovné poslanie by za iné nikdy nemenil.

JUDr. Gabriel Havrilla

JUDr. Gabriel Havrilla

Pôsobí ako advokát a konateľ advokátskej kancelárie HAVRILLA & Co. s.r.o. Vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave a od roku 2003 je členom Slovenskej advokátskej komory. Rozsiahle skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva pre rôznych domácich a zahraničných klientov, najmä pri významných zahraničných investíciách na Slovensku. Jeho skúsenosti ho predurčujú poskytovať právne služby aj s aspektom na rôzne špecifické právne situácie a medzinárodné transakcie.

Mgr. Mária Mrižová

Riaditeľka odboru archívov a registratúr v Štátnom archíve SR v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, odborníčka na elektronizáciu archívnych záznamov.

Milan Vodička

Narodil sa v roku 1963 v Litoměřicích. Pôsobil v rokoch1993-2009 ako manažér nadnárodných softwarových firiem, od roku 1995 ako daňový poradca v ČR, člen Komory daňových poradcov ČR, ďalej pôsobil ako garant oblasti IT/ITC, od r. 2013 je vedúcim sekcie pre informačné technológie Komory daňových poradcov ČR a v súčasnosti aj členom prezídia KDP ČR, členom Technology Tax Committee pri CFE Europe a v súčasnosti.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout