Celoslovenské odborné stretnutie: Archívnictvo, správa registratúry a digitalizácia v roku 2022

Celoslovenské odborné stretnutie: Archívnictvo, správa registratúry a digitalizácia v roku 2022

Kolobeh dokladov aj archivovanie, moderne a správne

Termín: 29. 11. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Čo chystá Ministerstvo financií SR na zjednodušenie vytvárania, evidovania a uchovávania účtovných dokladov? Ako na správne vedenie registratúrnych záznamov, archivovanie či vyraďovanie záznamov? Poskytneme praktické tipy, návody a postupy nielen na elektronické archivovanie, skartáciu ale aj na proces kolobehu a podpisovania dokladov. Odborné stretnutie navyše vytvára priestor pre zdieľanie Vašich problémov a nachádzanie riešení do praxe.

Zoberte so sebou aj kolegu a získajte obaja zľavu 15 %!

189 EUR
bez DPH

Prezenčne, alebo online? Je to na vás!

Je na vás, či si vyberiete prezenčnú alebo online formu. Pokiaľ sa nechcete či nemôžete zúčastniť prezenčného konania konferencie o nič neprídete! Sprostredkujeme vám priamy prenos, ktorý si jednoducho pustíte na svojom PC, notebooku či telefóne. Neprídete ani o možnosť pokladať otázky lektorke

Pokiaľ už teraz viete, že využijete možnosti priameho prenosu, uveďte do objednávky heslo „priamy prenos“. V prípade, že z dôvodu aktuálnych vládnych nariadení nebude možné organizovať podujatia v prezenčne, prebehne konferencia vo forme živého vysielania.

Výhody odborného stretnutia:

 • získate komplexný prehľad o tom za akých podmienok UŽ môžete archivovať elektronicky, ako sa mení registratúra pre rok 2022 a ako na správne nastavené archivačné procesy,
 • dozviete sa cenné informácie o pripravovaných zmenách v legislatíve priamo od pripomienkovateľa zákona,
 • budete mať príležitosť zdieľať skúsenosti a viesť odborné diskusie,
 • dostanete možnosť konzultácie problémov praxe s najskúsenejšími lektormi.

  Kliknite sem pre detailný program.

 Pre koho je odborné stretnutie určené:

Celoslovenské odborné stretnutie: Archívnictvo, správa registratúry a digitalizácia v roku 2022  je určené pre administratívnych pracovníkov, referentov, účtovníkov, office manažérov a všetkých, ktorí majú vo svojej agende vytváranie, evidovanie alebo uchovávanie účtovných či iných dokladov a ich archiváciu. Prínosný je aj pre IT pracovníkov, ktorí sa podieľajú na zvyšovaní efektivity pracovných postupov a digitalizácii.

Ďalšie informácie:

Ako účastník odborného stretnutia získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní. V cene konferencie sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu konferencie a teplý obed. V prípade online prenosu je v cene videonahrávka. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM odborného stretnutia (09:00 - 15:45):

 

Archív a správa registratúry 2022

Prednáša: Mgr. Mária Mrížová

Budeme sa venovať predovšetkým týmto témam: 

 1. Platná legislatíva v oblasti správy dokumentov – aktuálne novinky a zmeny
 2. Evidencia záznamov, manipulácia so záznamami a spismi
 3. Zásady tvorby registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu
 4. Význam a funkcia registratúrneho strediska
 5. Činnosti správcu registratúry, ukladanie a ochrana registratúrnych záznamov, prístup k nim
 6. Hodnotenie a vyraďovanie záznamov

Elektronizácia evidencie, vedenia a odstraňovania archívnych záznamov 

Prednáša: Mgr. Mária Mrížová

Ste otrávení z množstva šanónov v archíve a radi by ste pracovali len s ich elektronickou verziou? Budeme sa venovať predovšetkým týmto témam: 

 1. Správa elektronických dokumentov a nové štandardy pre vedenie elektronických informačných systémov na správu - proces posudzovania zhody IS s opatrením MV SR č. 203/2021 Z. z.
 2. Procesné úkony pri správe dokumentov neelektronických vs. elektronických; Špecifiká elektronickej komunikácie
 3. Zásady digitalizácie archívnych dokumentov vrátane projektov MV SR v tejto oblasti

 4. Vyraďovacie konanie elektronicky

Na čo si dať pozor pri elektronizácii dokladov, kolobehu dokladov a podpisovaní

 

Pripravované legislatívne zmeny 2022 v oblasti digitalizácie účtovníctva 

Čo chystá Ministerstvo financií SR na zjednodušenie vytvárania, evidovania a uchovávania účtovných dokladov? Na čo sa musí pripraviť organizácia pri prechode do digitálneho sveta účtovania? Aké prekážky čakajú administratívu po novele? Kde zostáva byrokracia naďalej kritická a ako to riešiť?

Zodpovie pripomienkovateľ najnovšej novely a špecialista na digitalizáciu účtovníctva.

 

Časový harmonogram:

 8:30 –  9:00 registrácia / prihlasovanie účastníkov
  9:00 – 12:30
dopoludňajší blok s diskusiami (Mgr. Mária Mrižová)
 • Archív a správa registratúry 2022 

 • Elektronizácia evidencie, vedenia a odstraňovania archívnych záznamov 
12:30 – 13:15 prestávka na obed
13:15 - 15:30 poobedný blok s diskusiami
 • Proces elektronizácie dokladov a podpisovanie  (Milan Vodička)

 • Pripravované legislatívne zmeny 2022 v oblasti digitalizácie účtovníctva (Ing. Ján Vlčko)
15:30 - 15:45  záver a ukončenie odborného stretnutia

Zmena programu, miesta a termínu konania vyhradená.

 

Kolektív autorov

Publikáciu pre Vás pripravil tím renomovaných autorov a odborníkov priamo z praxe.

Mgr. Mária Mrižová

Riaditeľka odboru archívov a registratúr v Štátnom archíve SR v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, odborníčka na elektronizáciu archívnych záznamov.

Milan Vodička

Milan Vodička pôsobil v rokoch1993-2009 ako manažér nadnárodných softwarových firiem, od roku 1995 ako daňový poradca v ČR, člen Komory daňových poradcov ČR, ďalej pôsobil ako garant oblasti IT/ITC, od r. 2013 je vedúcim sekcie pre informačné technológie KDP ČR a členom Technology Tax Committee pri CFE Europe.

Bratislava/Online

Bratislava/Online

Prezenčne alebo, online? Je to na Vás!

Prezenčne, alebo online? Je to na vás!
Je na vás, či si vyberiete prezenčnú alebo online formu. Pokiaľ sa nechcete či nemôžete zúčastniť prezenčného konania konferencie o nič neprídete! Sprostredkujeme vám priamy prenos, ktorý si jednoducho pustíte na svojom PC, notebooku či telefóne. Neprídete ani o možnosť pokladať otázky lektorke.

Pokiaľ už teraz viete, že využijete možnosti priameho prenosu, uveďte do objednávky heslo „priamy prenos“. V prípade, že z dôvodu aktuálnych vládnych nariadení nebude možné organizovať podujatia v prezenčne, prebehne konferencia vo forme živého vysielania.

189 EUR
bez DPH