Konferencia pre riaditeľov ZŠ: Najzásadnejšie reformy ZŠ od 1. 9. 2023

Konferencia pre riaditeľov ZŠ: Najzásadnejšie reformy ZŠ od 1. 9. 2023

Legislatívne novinky • Odmeňovanie • Financovanie

Termín: 14. 11. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Novela školského zákona vstúpi do platnosti už 1.septembra! Ako čeliť zmenám v praxi nového školského roka 2023/2024? Ako riešiť problémy s úvodným ročníkom? Ako hodnotiť žiakov podľa nových schválených parametrov? Čo nové potrebujete uplatniť v rámci inklúzie, systému PaP a práce s deťmi so ŠVVP? Ako a aké financovanie môžete očakávať a aké odmeny vám ako riaditeľovi prislúchajú? Prihláste sa na konferenciu, bez ktorej sa žiadna základná škola nezaobíde.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Nový školský rok 2023/2024 prináša mnoho zmien v oblasti legislatívy! Oboznámte sa so všetkými novými právnymi predpismi a vyhláškami novely školského zákona ktoré súvisia s riadením ZŠ na celoslovenskej konferencii. Ktoré dôležité informácie vám v roku 2023 nesmú ujsť?

Cieľ konferencie:

Cieľom konferencie je poskytnúť aktuálne a tipy a rady na riadenie ZŠ tak, aby toto bolo v súlade nie len so zákonom a aktuálnymi vyhláškami, ale aj s praxou. Súčasťou konferencie sú odborné prednášky od renomovaných odborníkov z praxe, ktorí vám ochotne odpovedia na všetky vaše otázky z praxe. Zistíte:

 • Ako uplatňovať nový školský zákon a vykonávacie predpisy v praxi ZŠ?
 • Aké štedré bude v školskom roku 2023/2024 financovanie základných škôl?
 • Viete, na aké príplatky a odmeny máte ako riaditeľ/riaditeľka nárok? 
 • Ako postupovať pri zavádzaní úvodného ročníka ZŠ 2023?
 • Ako odvolávať a prijímať nového riaditeľa školy?

Akú atmosféru môžete očakávať?

Kliknite sem pre detailný program konferencie.

Prečo si objednať konferenciu?

 • Všetky dôležité informácie, nové zákony, vyhlášky a postupy v práci sa dozviete za jeden deň,
 • komplexný prehľad o tom, ako uviesť do praxe povinnosti dané legislatívou a vykonávacími predpismi,
 • získate cenné informácie z oblasti riadenia ZŠ od odborníkov,
 • budete mať možnosť sa stretnúť s ostatnými riaditeľmi a zdieľať vaše skúsenosti v rámci odbornej rozpravy, 
 • možnosť získať odpovede na problémy, ktoré vás dlhodobo trápia. 

Pre koho je konferencia určená?

 • riaditelia ZŠ bez ohľadu na formu zriadenia
 • zástupcovia riaditeľa ZŠ
 • majitelia alebo zriaďovatelia ZŠ

Ďalšie informácie:

V cene konferencie sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávky odborníkov, ktoré si môžete pozrieť aj opakovane na vašej privátnej stránke. V cene je tiež zahrnuté občerstvenie a obed. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

 

Hlavní partneri akcie

BONITA

Partneri akcie

WocaBee

Program odbornej konferencie (9,00 – 16,00)

 

Témy a pozvaní odborníci 

 

 • Právny vzťah obcí a škôl/školských zariadení 

Vystúpidoc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD,

 • Vymenúvanie riaditeľa školy a školského zariadenia.
 • Odvolávanie riaditeľa školy a školského zariadenia.
 • Pracovnoprávny status riaditeľa školy a školského zariadenia.
 • Dôraz doterajšie právne otázky a prípady - rozhodovacia činnosť súdov (judikatúra).

 

 • Odmeňovanie riaditeľov a riaditeliek ZŠ v roku 2023

Vystúpi: Ing. Jarmila Belešová

 • nárok na poskytovanie príplatku na riadenie vedúceho pedagogického zamestnanca 
 • zaradenie do kariérového stupňa a platovej triedy s prihliadnutím na získaný stupeň vzdelania
 • ako je to pri dočasnom poverení riaditeľa, či pri súvislej triednickej činnosti a iné otázky
 • odpovede na otázky

 

 • Aktuálne financovanie ZŠ 

Vystúpi: Ing. Jana Sládečková, PhD.

 • Financovanie ZŠ po prijatých zmenách v Zákone č.182/2023 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 • Zákon  č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

 

 • Inklúzia po novelizaciách 

Vystúpi: PaedDr. Jaroslava Javorková 

 • zmeny v hodnotení žiakov a vykonávaní komisionálnych skúšok
 • Zriadenie úvodného ročníka – usmernenie MŠVVaŠ SR k zriadeniu úvodného ročníka v ZŠ a v ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním a k zápisu žiakov do úvodného ročníka na školský rok 2023/2024 je dostupné na - 26688.pdf (minedu.sk)
 • externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania
 • výchova a vzdelávanie žiakov so ŠVVP - podporné opatrenia
 • nové postupy pri ospravedlňovaní neprítomnosti žiaka základnej školy

Zmena programu a miesta vyhradená organizátorom.

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

V oblasti právnej vedy pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Prednášal na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci a na Fakulte práva a verejnej správy Łazarski University vo Varšave. Významnými sú jeho príspevky na pôde Ústavu práva a verejnej správy Univerzity v Rzeszówe a Fakulty štátnych a právnych vied Reformovanej Univerzity Gáspára Károliho v Budapešti. V praxi je uznávaným lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Bratislavskej Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Poradcu podnikateľa, C. H. Beck, Asociácie vzdelávania samosprávy i samostatných regionálnych vzdelávacích centier. Vo svojej advokátskej praxi i vedeckej práci sa zameriava najmä na inštitúty územnej samosprávy. Počet jeho domácich a zahraničných odborných a vedeckých diel prevyšuje dvesto. Počet domácich a zahraničných citácií jeho diel je vyše tristo.

Ing. Jana Sládečková, PhD.

Jana Sládečková je generálnou riaditeľkou Sekcie financovania regionálneho školstva na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Absolvovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a doktorandské štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 1991 pôsobila postupne na Školskej správe v Trnave ako vedúca oddelenia, na Krajskom úrade v Trnave a na Úrade Trnavského samosprávneho kraja ako vedúca odboru financovania školstva.

Ing. Jarmila Belešová

Absolventka VŠE , fakulty riadenia a postgraduálneho štúdia pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Celý život pracuje v oblasti pracovného práva a odmeňovania. 17 rokov pôsobila na Univerzite Komenského, prírodovedeckej fakulte ako personalista a vedúca personálneho útvaru. 20 rokov pôsobila na MŠVVaŠ SR na personálnom odbore z toho cca 15 rokov ako jeho riaditeľka. Podieľala sa na príprave právnych predpisov najmä z oblasti odmeňovania zamestnancov rezortu a súvisiacich predpisov. Je autorkou viacerých odborných článkov v uvedenej oblasti a odpovedí na otázky v právnych poradniach niekoľkých vydavateľstiev. Je dlhoročnou lektorkou v oblasti pracovného práva a odmeňovania zamestnancov regionálneho školstva. V súčasnosti pracuje ako riaditeľka osobného úradu Štátnej školskej inšpekcie.

PaedDr. Jarmila Javorková

garant inovačného vzdelávania, mediátorka Slovenskej komory učiteľov a učiteľka ZŠ z praxe

Hotel NIVY, Bratislava

Hotel NIVY, Bratislava

Líščie nivy 442, Bratislava 82108

Hlavná železničná stanica
autobusy č. 74 a 61
Železničná stanica Nové mesto
autobusy č. 50 a 185
Železničná stanica Petržalka
autobus č. 86
Letisko
autobus č. 61
PARKOVANIE:
Parkovisko BILLA
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout