Nová legislatíva BOZP – aktuálne povinnosti zamestnávateľa v príkladoch

Nová legislatíva BOZP – aktuálne povinnosti zamestnávateľa v príkladoch

Aktuálne povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce zo zákona o BOZP

Termín: 15. 6. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Od 1.4.2021 sa menil Zákon č.124/2006 o BOZP, čím sa menili aj povinnosti bezprostredne sa týkajúce každého zamestnávateľa. Máte správne a úplne vypracovanú dokumentáciu, ktorú si inšpektor pri kontrole ako prvú vyžaduje? Zisťujete nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzujete riziko pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami? Mnoho z povinností BOZP si zamestnávateľ častokrát ani neuvedomuje. Predíďte sankciám, navštívte náš seminár a získajte všetky potrebné informácie od skúseného lektora.

Cieľ online seminára:

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o povinnostiach zamestnávateľov vo vzťahu k BOZP, ako postupovať pri povinnom oboznamovaní zamestnancov s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, akú dokumentáciu je potrebné vypracovať z právnych predpisov, aký je rozdiel medzi oboznamovaním a informáciami a tiež požiadavku na PZS a i.

Prezradíme vám postup pri kontrole z Inšpektorátu práce, ako identifikovať riziká na pracovisku, o nedostatkoch zistených pri kontrolách IP a o zistených závažných porušeniach pri kontrolách IP.

Povieme si ako postupovať na základe novely zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov počas pretrvávajúcej krízovej situácie.

Kliknite sem na detailný Program seminára. 

 

Komu je online seminár určený:

Online seminár je určený najmä pre zamestnávateľov, živnostníkov, vedúcich zamestnancov,  bezpečnostných technikov, školiteľov BOZP, manažérov, odborných pracovníkov, administratívnych pracovníkov, ale aj iným zamestnancom, ktorých daná problematika zaujíma.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

PROGRAM ONLINE SEMINÁRA (9.00 14.30 hod.):

 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (dňa 01.04.2021 bola zverejnená novela zákona č. 124_2006 Z. z.)

 • Povinnosti zamestnávateľa a práva a povinnosti zamestnanca

 • Zákonník práce vedúci a – radoví  zamestnanci

 • BOZP v administratíve, príklady ohrození pri identifikácii nebezpečenstva a rizík

 • Základné požiadavky pre prácu so zobrazovacími jednotkami

 • Dopravné komunikácie a nebezpečný priestor- identifikácia rizík na pracovisku, únikové cesty, východy a schodiská

 • Zákonná povinnosť zabezpečiť bezpečnostné značenie

 • Osobné ochranné pracovné prostriedky – prideľovanie, oboznamovanie

 • Bezpečnosť práce pri manipulácii s bremenami

 • Bezpečnosť práce v skladoch, zásady bezpečnej manipulácie

 • Bezpečnosť a zdravotné požiadavky na pracovisku (poriadok na pracovisku, voľné únikové cesty, značky na pracovisku)

 • Vaše otázky a diskusia

 

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Jozef Mikula je dlhoročný pracovník (25 rokov) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na Národnom inšpektoráte práce pracoval vo funkcii hlavného radcu a inšpektora práce viac ako 13 rokov, je lektorom BOZP a pre oblasť novej legislatívy EU (Brigita Melin PPA, Twinning project), ABT. Štyri roky prednášal BOZP na Fakulte BERG TU Košice, kde bol členom skúšobnej komisie pre štátne skúšky, ako aj členom skúšobnej komisie pre vykonávanie skúšok doktorandov.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout