Seminár: Nové postupy zadávania zákaziek vo verejnom obstarávaní od 1. 7. 2013

Seminár: Nové postupy zadávania zákaziek vo verejnom obstarávaní od 1. 7. 2013

Ako sa vyhnúť porušeniam zákona v praxi: Špecifiká, zmeny, prechodné obdobie

Termín: 14. 8. 2013
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Aké zmeny priniesli novelizácie zákona o verejnom obstarávaní v roku 2013? Ako zadávať nadlimitné a podlimitné zákazky a zákazky, ktoré nespĺňajú podmienky podľa príslušných limitov stanovených v zákone a ako ich zadávať v prechodnom období? Ako vypracovať súťažné podklady, ako otvoriť ponuky a ako ich vyhodnotiť? Ako postupovať v prípade revíznych postupov a vykonať nápravu z vlastnej iniciatívy v rámci revíznych postupov? Ako uzavrieť zmluvu s druhým a tretím v poradí? Ako postupovať v prípade certifikácie a akreditácie? Ako využiť ex ante kontrolu? Ako sa vyhnúť porušeniam zákona o verejnom obstarávaní vo väzbe na novely zákona prijaté v roku 2013? Na tieto, ale aj mnohé iné otázky dostanete odpovede na našom seminári priamo z praxe.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je získať praktické skúsenosti s aplikáciou novelizovaného zákona o verejnom obstarávaní, najmä s úpravou finančných limitov vo väzbe na jednotlivé postupy zadávania nadlimitných a podlimitných zákaziek, ako aj zadávania zákaziek mimo limitov uvedených v zákone.

Krok za krokom Vás oboznámime so skutočnosťami súvisiacimi s nastavením podmienok účasti, s ich preukazovaním čestným vyhlásením, ako aj so spôsobom preukazovania splnenia podmienok osobného postavenia vyžiadaním si údajov zapísaných v zozname podnikateľov, s možnosťou uzatvoriť zmluvu s druhým a tretím v poradí, so zavedením inštitútu bežnej dostupnosti na trhu, s ustanovením inštitútu elektronického trhoviska pre obstarávanie bežných tovarov, stavebných prác a služieb po uplynutí prechodného obdobia, so zmenami v revíznych postupoch vrátane využívania inštitútu autoremedúry, ako aj zmenami súvisiacimi so zavedením sankcie zákazu účasti na obstarávaní, zavedením správnych deliktov aj pre dodávateľov, zavedením a využívaním ex ante kontroly na projekty financované z prostriedkov EÚ. Účastníci seminára získajú aj prehľad o metodických usmerneniach Úradu pre verejné obstarávanie vo väzbe na aplikáciu novelizovaného zákona o verejnom obstarávaní.

 

kliknite sem pre detailný Program seminára!

Komu je seminár určený:

Seminár Nové postupy zadávania zákaziek vo verejnom obstarávaní od 1. 7. 2013je určený osobám povinným verejne obstarávať podľa § 6 a § 7 zákona o verejnom obstarávaní (napr. zamestnancom štátnej správy a samosprávy, osobám, ktoré získali finančné prostriedky z fondov EÚ, resp. z iných verejných zdrojov a pod.).

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu kurzu a teplý obed. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Program celodenného seminára (9,00 – 15,30):

 

1)        Zmeny v legislatíve pre oblasť verejného obstarávania pre rok 2013

 

   • finančné limity
   • bežná dostupnosť na trhu (bežné tovary, stavebné práce a služby)
   • členenie zákaziek - zjednotenie úpravy pre podlimitné, podprahové zákazky a zákazky s nízkou hodnotou
   • postupy zadávania zákaziek nespĺňajúce podmienky podľa príslušných limitov
   • postupy zadávania podlimitných a nadlimitných zákaziek
   • proces verejného obstarávania (krok za krokom  - nadlimitná verejná súťaž a podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska)
   • náležitosti súťažných podkladov (rozšírenie náležitosti súťažných podkladov):
     • predpokladaná hodnota zákazky a jej vyjadrenie
     • zábezpeka ponuky
     • požadovanie a preukazovanie splnenia podmienok účasti
     • hodnotiace kritériá, hodnotenie ponúk
     • náležitosti ponuky vo väzbe na zmenu spôsobu ich predkladania
     • otváranie ponúk – zmena spôsobu otvárania ponúk
     • definícia mimoriadne nízkej ponuky
     • elektronická aukcia
     • možnosť uzavretia zmluvy s druhým a tretím v poradí
     • revízne postupy
   • povinnosti verejného obstarávateľa
   • harmonogram

 

2)        Ďalšie inštitúty verejného obstarávani

 

   • centrálne obstarávanie nadlimitných zákaziek – nové pravidlá
   • elektronické trhovisko pre obstarávanie bežných tovarov, stavebných prác a služieb
   • certifikácia a akreditácia
   • ex ante kontrola na projekty financované z prostriedkov EÚ
   • správne delikty aj pre dodávateľov; sankcia zákazu účasti na obstarávaní
   • prechodné ustanovenia.

Ing. Adriana Hrivnáčiková

Adriana Hrivnáčiková pôsobila na ŽSR, Ministerstve Financií SR a Ministerstve vnútra SR.

Bratislava, Aston Business Hotel

Bratislava, Aston Business Hotel

,

Seminár sa koná v priestoroch Aston Business Hotela v Bratislave.

 

Adresa:

Aston Business Hotel Bratislava 

Bajkalská 22
Bratislava

 

Doprava:

MHD:

zastávka Mliekarenská:

 • z hlavnej železničnej stanice autobusom č. 74
 • z autobusovej stanice Mlynské Nivy autobusom č. 78 alebo trolejbusom č. 205
 • z/do centra mesta trolejbus č. 205.

Autom:

GPS: N 48.15360, E 17.14656

Parkovanie zadarmo:

 • bezplatné parkovanie v areáli Aston Business Hotela Bratislava
 • vjazd na hotelové parkovisko z Trenčianskej ulice (oproti LIDL)

 

google mapa

 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout