Odpadové hospodárstvo miest a obcí od 1.1.2023

Odpadové hospodárstvo miest a obcí od 1.1.2023

Zákonné povinnosti samosprávy v oblasti odpadového hospodárstva

Termín: 25. 1. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Odpadové hospodárstvo je jednou z najkomplexnejších oblastí, ktoré ovplyvňujú každú obec a mesto. Poznáte detailne všetky svoje povinnosti - evidenciu odpadov a podávanie ohlásenia o vzniku odpadu za rok 2022 a o nakladaní s ním? Na čo je potrebné dávať pozor? Aké sú požiadavky na evidenciu a podávanie ohlásení v roku 2023? Na tieto, ako aj iné otázky dostanete odpovede priamo z aplikačnej praxe.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je poskytnúť obciam a jej predstaviteľom praktické informácie o aktuálnom stave právnej úpravy v oblasti odpadového hospodárstva v roku 2023. Dozviete sa požiadavky kladené jednotlivými predpismi na obce a ukážeme si, ako sa s nimi vysporiadať, aby sa predišlo možným sankciám zo strany kontrolných orgánov a štátnej správy za ich neplnenie.

Seminár zahŕňa aktuálne potreby z praxe. Dozviete sa o povinnostiach, ktoré sa týkajú obcí pri tvorbe odpadu a pri nakladaní s ním. Ide o povinnosti, ktoré zahŕňajú vedenie evidencie, podávanie ohlásení, plnenie technických podmienok pri nakladaní s odpadmi a vyhradenými a osobitnými prúdmi odpadov, vybavenie rôznych súhlasov a pod.

V rámci seminára budú podané aj informácie o novelách zákona o odpadoch a novele vyhlášok platných od roku 2022 a následne. 

Počas diskusie budete mať možnosť konzultácie konkrétnych problémov z Vašej praxe. 

Kliknite sem na detailný program seminára.

 

Komu je seminár určený:

Seminár „Odpadové hospodárstvo miest a obcí od 1.1.2023“ je určený primárne predstaviteľom obcí, miest, krajov a ich zástupcom, ako aj širokej odbornej verejnosti. Zameraný je na referentov a odborných pracovníkov obecných a mestských úradov, rozpočtových organizácií a iných organizácií verejnej správy, ktoré prichádzajú do styku s produkciou, spracovaním alebo zberom odpadov. 

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály a nahrávka z konania. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Program celodenného seminára (9:00 – 15:00 hod.):

  1. Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.
  2. Povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadov: upravená povinnosť výkupní a zberní, posilnenie zodpovednosti fyzických osôb za nakladanie so stavebným odpadom z jednoduchých stavieb, doplnený § 16a – školský zber.
  3. Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v zmluvách so zberovými spoločnosťami.
  4. Komunálny odpad – zmena definícií a zodpovednosti za nakladanie, triedený zber kuchynského odpadu od občana - úprava.
  5. Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti - úprava.
  6. Aktuálny stav a požiadavky ISOH (Informačný systém odpadového hospodárstva).
  7. Novely iných zákonov – zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku,
  8. Účinnosť ustanovení novely zákona o odpadoch.
  9. Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely jednotlivých vyhlášok.
  10. Diskusia - konzultácie o konkrétnych problémoch podľa potreby účastníkov

Ing. Peter Gallovič

Peter Gallovič je odborníkom v oblasti odpadového hospodárstva. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Pracoval ako banský geológ a od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva. Najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice - okolie, neskôr v súkromnej sfére.

V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracuje v poradensko-konzultačnej firme, pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácii z oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve. Je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout