Seminár: Cestovné náhrady so zameraním na vysielanie zamestnancov

Seminár: Cestovné náhrady so zameraním na vysielanie zamestnancov

Aktuálne problémy, ktoré vyžadujú špecifické riešenia.

Termín: 21. 6. 2016
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Problematika cestovných náhrad je stále aktuálnou témou, keďže správne spracovanie cestovných náhrad má vplyv na náklady zamestnávateľa. Práve preto je nevyhnutné získať prehľad v legislatívnych pravidlách pre túto oblasť - aj s ohľadom na vysielania na pracovné cesty u zamestnancov pridelených k užívateľským zamestnávateľom.
 

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s aktuálnym stavom legislatívy súvisiacej s poskytovaním cestovných náhrad, daňovým a odvodovým zaťažením zamestnanca aj zamestnávateľa v roku 2016. Spomenieme pravidlá pri poskytovaní cestovných náhrad pri dočasnom pridelení a vysielaní zamestnanca.

V priebehu seminára budú rozobraté problémové oblasti poskytovania cestovných náhrad, odpovieme Vám na najčastejšie otázky a rozuzlíme sporné prípady. Venovať sa budeme aj cestovným náhradám „štatutárov“ a paušálnym výdavkom na cestovné z pohľadu daní a odvodov.

Na seminári nezabudneme ani na súvislosti cestovných náhrad so stravnými lístkami a zaoberať sa budeme aj použitím súkromného vozidla pri pracovnej ceste v nadväznosti na cestnú daň. V rámci seminára lektorka odpovie aj na vaše konkrétne otázky z praxe.

 

Kliknite sem pre detailný Program seminára.

Komu je seminár určený:

Seminár „Cestovné náhrady so zameraním na vysielanie zamestnancov“ je určený nielen pracovníkom, ktorí sa zaoberajú spracovaním cestovných príkazov (ich kontrolou, účtovaním a pod.) a mzdovým účtovníkom, ale je vhodný aj pre vedúcich pracovníkov, ktorí rozhodujú o vysielaní podriadených na pracovné cesty, alebo sa sami nachádzajú v pozícii vyslaného zamestnanca a potrebujú poznať aktuálne možnosti cestovných náhrad.

Ďalšie informácie:

Ako účastník webinára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť
vo Vašom CV v časti o doplnkovom vzdelávaní. V cene webinára je nahrávka webinára dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane.

S obchodnými podmiernkami sa oboznámite tu.

Program celodenného seminára (9,00 – 15,30 hod.):

 

1.         Nárokové porovnanie tuzemskej a zahraničnej pracovnej cesty

2.         Cestovné náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste

3.         Cestovné náhrady pri  zahraničnej pracovnej ceste

4.         Paušálne výdavky na cestovné

5.         Cestovné náhrady štatutárov

6.         Cestovné náhrady verzus stravné lístky

7.         Použitie súkromného vozidla pri pracovnej ceste verzus cestná daň

8.         Daňová uznateľnosť výdavkov spojených s pracovnou cestou

9.         Cestovné náhrad pri dočasnom pridelení a vysielaní

10.       Administrácia pracovných ciest

11.       Praktické rady a odporúčania.

Júlia Pšenková

Júlia Pšenková je odborník na sociálne poistenie, zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti.

Bratislava, Apollo Hotel ****

Bratislava, Apollo Hotel ****

Dulovo námestie 1, Bratislava 82108

Apollo Hotel **** Bratislava

je známy tradične kvalitnými službami na vysokej úrovni, priateľským personálom a príjemnou atmosférou. Nachádza sa v blízkosti novej business zóny. Je dobre dostupný zo všetkých hlavných a diaľničných príjazdových smerov, priamo k hotelu Vás privedie najnovší most cez rieku Dunaj - Apollo.

Apollo Hotel má vychýrenú a mnohokrát oceňovanú Reštauráciu sv. Huberta.

  

Adresa:

Dulovo nám. 1

821 08 Bratislava

tel.: +421 2 55 968 922

www.apollohotel.sk 

 

MHD:

50, 68 – zastávka Dulovo námestie

 

Parkovanie:

Parkovanie je možné pred hotelom na hotelovom parkovisku za poplatok alebo zdarma v priľahlých uliciach.