Špecifiká zamestnávania štátnych zamestnancov od výberového konania až po výpoveď

Špecifiká zamestnávania štátnych zamestnancov od výberového konania až po výpoveď

Zmeny legislatívy v nadväznosti na požiadavky aplikačnej praxe – nové postupy, odmeňovanie a podmienky výkonu štátnej služby

Termín: 29. 10. 2019
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Viete ako prijať nového človeka do štátnej organizácie či štátneho podniku? Potrebujete urobiť výberové konanie v súlade s platnou legislatívou? Konkrétne otázky štátnozamestnaneckých pomerov, práva, povinnosti, obmedzenia, odmeňovanie či disciplinárne priestupky a skončenie pracovného pomeru Vám na našom seminári predstaví odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami praxe z osobného úradu.

 

Search templates (CTRL+Space)
Search templates (CTRL+Space)
Search templates (CTRL+Space)
Search templates (CTRL+Space)

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je predstaviť a vysvetliť účastníkom seminára ako správne postupovať pri uplatňovaní zákona o štátnej službe na konkrétnych príkladoch z aplikačnej praxe s poukázaním na najčastejšie sa vyskytujúce problémy, praktické rady a návody riešení.

 

Účastníci seminára sa dozvedia, aké dôvody viedli k zmenám štátnozamestnaneckých vzťahov v právnej úprave, aké sú podmienky prijatia a skončenia pracovného pomeru vo vzťahu štát – zamestnanec. Odnesú si aj mnohé tipy, aké odmeny môže zamestnanec dostať pri výkone svojej práce. Ukážeme Vám, ako prebieha výberové konanie, a povieme si aké podmienky musia byť splnené pri výkone štátnej služby.

 

Venovať sa budeme témam ako je eliminácia hlavných nedostatkov v uplatňovaní štátnozamestnaneckých vzťahov, ďalšou témou bude aj prevzatie zodpovednosti zamestnanca v procese disciplinárneho konania a taktiež sa dozviete ako sa dá štátny zamestnanec adekvátne ohodnotiť. Na všetky Vaše otázky Vám ochotne odpovie lektorka, ktorá je odborníčkou na oblasť pracovných vzťahov v štátnej správe.

 

Kliknite sem na detailný Program seminára.

 

Komu je seminár určený:

Seminár „Špecifiká zamestnávania štátnych zamestnancov“ je určený pre organizácie štátnej správy, ústredné orgány štátnej správy a štátne rozpočtové organizácie.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály a občerstvenie v priebehu kurzu. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM CELODENNÉHO SEMINÁRA (9.00 15.30 hod.):

1. Predmet a dôvody prijatia úpravy

  • Ktoré zmeny so sebou doniesla nová právna úprava v porovnaní s predchádzajúcou?

2. Podmienky prijatia do štátnej služby a skončenie štátnozamestnaneckého pomeru

  • Ako vzniká štátnozamestnanecký pomer?
  • Kedy môžu nastať zmeny v štátnozamestnaneckom pomere?
  • Vymenovanie do funkcie vedúceho zamestnanca, poverenia a odvolávanie
  • Čo všetko patrí k procesu skončenia štátnozamestnaneckého pomeru a na čo v tomto procese si môže nárokovať zamestnanec?

3.  Obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest a výberové konania

4. Podmienky vykonávania štátnej služby

5. Práva a povinnosti a obmedzenia štátneho zamestnanca

6. Vzdelávanie štátneho zamestnanca

7. Disciplinárna zodpovednosť štátneho zamestnanca 

8. Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca

9. Odmeňovanie

  • Všetko o plate štátneho zamestnanca - tarifný plat, funkčný plat, osobný plat, dlžobná prax
  • Tipy, kedy má zamestnanec nárok na príplatky

10. Priestor pre diskusiu a riešenie konkrétnych otázok z praxe

Mgr. Jaroslava Antalová

Jaroslava Antalová je absolventkou Univerzity Komenského, filozofickej fakulty, odboru výchovy a vzdelávania dospelých.

Bratislava, Apollo Hotel ****

Bratislava, Apollo Hotel ****

Dulovo námestie 1, Bratislava 82108

Apollo Hotel **** Bratislava

je známy tradične kvalitnými službami na vysokej úrovni, priateľským personálom a príjemnou atmosférou. Nachádza sa v blízkosti novej business zóny. Je dobre dostupný zo všetkých hlavných a diaľničných príjazdových smerov, priamo k hotelu Vás privedie najnovší most cez rieku Dunaj - Apollo.

Apollo Hotel má vychýrenú a mnohokrát oceňovanú Reštauráciu sv. Huberta.

  

Adresa:

Dulovo nám. 1

821 08 Bratislava

tel.: +421 2 55 968 922

www.apollohotel.sk 

 

MHD:

50, 68 – zastávka Dulovo námestie

 

Parkovanie:

Parkovanie je možné pred hotelom na hotelovom parkovisku za poplatok alebo zdarma v priľahlých uliciach.