Vzdelávací kurz: Expresný kurz mzdového účtovníctva pre začiatočníkov

Vzdelávací kurz: Expresný kurz mzdového účtovníctva pre začiatočníkov

Staňte sa špecialistom na mzdy už za 3 dni

Termín: 13. 8. 2019 – 16. 8. 2019
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Máte vo svojej firme či organizácii na starosti mzdovú agendu, no zatiaľ v nej nie ste celkom doma? Alebo si len chcete rozšíriť obzory či zvýšiť svoju „cenu“ na trhu práce? Práve pre Vás pripravili unikátny kurz, na ktorom už za 3 dni získate kvalitné základy na výkon mzdovej a personálnej agendy. Dozviete sa všetko o zrážkach zo mzdy, výpočtoch dovolenky či poistného, náhrade príjmu počas PN, materskej a rodičovskej dovolenke, ročnom zúčtovaní dane, ale aj o novinkách v roku 2019.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ kurzu:

Cieľ kurzu je naučiť účastníkov ovládať základy mzdového účtovníctva. Účastníci sa oboznámia so základnými mzdovými pojmami, naučia sa viesť evidenciu zamestnanca, samostatne spracovávať mzdy, vypočítať odvody, vyplňovať súvisiace tlačivá a výkazy.

Dozvedia sa tiež, ako správne archivovať mzdovú agendu a v neposlednom rade získajú základnú orientáciu v súvisiacich zákonoch (Zákonník práce, Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej PN, Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o sociálnom poistení, Zákon o dani z príjmov, Zákon o sociálnom fonde).

Vzdelávací kurz Vám poskytne komplexné informácie o Zákonníku práce (odstupné, odchodné, dovolenky a prekážky v práci, zrážky zo mzdy atď.), o výpočte a použití sociálneho fondu či o daniach z príjmu (ročné zúčtovanie, výpočet dane, nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus a pod.).

Kurz je ukončený záverečným online testom. Na získanie osvedčenia o absolvovaní kurzu je potrebné v teste dosiahnuť minimálne 70 % správnych odpovedí.

 

Podrobný obsah a program vzdelávacieho kurzu nájdete pod týmto odkazom. 

Komu je kurz určený:

Expresný kurz mzdového účtovníctva pre začiatočníkov je určený všetkým tým, ktorí začínajú kariéru v oblasti mzdového účtovníctva, ale aj tým, ktorí si chcú svoje vedomosti prehĺbiť, prípadne rozšíriť či sa v nich utvrdiť.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu dostanete CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o odbornom vzdelávaní. V cene kurzu sú výučbové materiály k jednotlivým modulom, občerstvenie a teplý obed, ako aj realizácia a vyhodnotenie záverečného testu. Na získanie osvedčenia je potrebné zodpovedať správne 70 % otázok záverečného testu. Obchodné podmienky sú vám dispozícii tu.

Obsahová štruktúra kurzu:

 

Modul č. 1: celodenný seminár (utorok 13. 8. 2019, 9:00 – 15:30 hod.)

Zákonník práce

 • základné mzdové pojmy (definícia mzdy, minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov)
 • mzdové zvýhodnenia
 • a 14. platy
 • rekreačné poukazy
 • priemerný zárobok na pracovnoprávne účely
 • prekážky v práci a ich preplácanie
 • výpočet dovolenky
 • odstupné, odchodné
 • zrážky zo mzdy (všeobecne) a tiež základný postup výpočtu exekučných zrážok zo mzdy
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

 • kto má/nemá nárok na náhradu príjmu pri dočasnej PN zamestnanca
 • uplatnenie nároku
 • výpočet náhrady príjmu pri dočasnej PN zamestnanca

 

Modul č. 2: celodenný seminár (štvrtok 15. 8. 2019, 9:00 – 15:30 hod.)

Zákon o zdravotnom poistení

 • definícia zárobkovej činnosti
 • povinnosti zamestnávateľa/zamestnanca
 • registračné povinnosti
 • vymeriavací základ pre výpočet zdravotného poistenia
 • odvodová úľava dlhodobo nezamestnaných
 • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
 • sadzby poistného
 • výpočet poistného
 • tlačivá a vykazovanie poistného

 Zákon o sociálnom poistení

 • definícia zárobkovej činnosti
 • definícia jednotlivých fondov sociálneho poistenia
 • povinnosti zamestnávateľa/zamestnanca
 • registračné povinnosti
 • vymeriavací základ pre výpočet sociálneho poistenia
 • odvodová úľava dlhodobo nezamestnaných
 • sadzby poistného
 • výpočet poistného
 • výnimky z platenia poistného
 • materská a rodičovská dovolenka
 • tlačivá a vykazovanie poistného

 

Modul č. 3: celodenný seminár (piatok 16. 8. 2019, 9:00 – 15:30 hod.)

Zákon o dani z príjmov

 • predmet dane z príjmov zo závislej činnosti
 • príjmy od dane oslobodené
 • výpočet dane (preddavku na daň zo závislej činnosti)
 • nezdaniteľné časti základu dane
 • sadzby dane
 • daňový bonus na dieťa, úroky
 • ročné zúčtovanie dane
 • tlačivá a vykazovanie

Zákon o sociálnom fonde

 • povinný prídel do sociálneho fondu
 • výpočet sociálneho fondu
 • použitie sociálneho fondu v praxi

Dokumentácia a archivácia mzdovej agendy

 • personálna a mzdová dokumentácia z pohľadu zákona o archivácií a GDPR
 • osobný spis zamestnanca

 

Modul č. 4: skriptá k preberaným témam

 

Záverečný online test s výberom odpovedí (do 26. 8. 2019)

 

Ing. Martina Švaňová

Od začiatku svojej kariéry sa venuje oblasti ľudských zdrojov. Ukončila štúdium na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v odbore ľudské zdroje a personálny manažment.

Počas praxe v rôznych spoločnostiach nadobudla bohaté skúseností s vedením mzdového účtovníctva a súvisiacej pracovnoprávnej agendy. Vedie odborné kurzy zamerané predovšetkým na oblasť mzdového účtovníctva a personalistiky, ako aj legislatívne školenia z oblasti sociálneho a zdravotného poistenia, dane z príjmov zo závislej činnosti a pracovnoprávnej oblasti. Pravidelne prispieva do odborných časopisov a portálov zameraných na oblasť HR, pracovného práva a mzdového účtovníctva.

Bratislava, Premium business hotel

Bratislava, Premium business hotel

Priekopy 20/A, Bratislava 82108

Premium**** business hotel Bratislava

Moderný mestský typ hotela s výbornou polohou v Bratislave v mestskej časti Ružinov pri Bajkalskej ulici v blízkosti centra mesta.

Výborná dopravná dostupnosť, klimatizované priestory, rodinná atmosféra.

  

Adresa:

Priekopy 20/A 821 08 Bratislava

tel.: +421 4949-1055

www.hotel-premium.sk

 

MHD:

8,9,14,50,66 – zastávka SLOVANET – cca 150 m

č.74 zastávka Drieňová – cca 90 m

alebo zastávka Bajkalská – 250 m

 

Parkovisko:

Bezplatné parkovanie pre hotelových hostí pred

hotelom a na uzavretom hotelovom dvore.