Ako správne vypočítať mzdu pre začínajúcich mzdárov

Ako správne vypočítať mzdu pre začínajúcich mzdárov

Termín: 24. 8. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Máte vo svojej firme či organizácii na starosti mzdovú agendu, no zatiaľ v nej nie ste celkom doma? Alebo si len chcete rozšíriť obzory či zvýšiť svoju „cenu“ na trhu práce? Práve pre Vás pripravili unikátny seminár v online forme, na ktorom získate kvalitné základy na výkon mzdovej a personálnej agendy. Dozviete sa všetko o zrážkach zo mzdy, výpočtoch dovolenky či poistného, náhrade príjmu počas PN, materskej a rodičovskej dovolenke, ročnom zúčtovaní dane, ale aj o novinkách v roku 2021.

Vyhrajte tablet a ďalšie skvelé ceny!
Objednaním tohto školenia sa automaticky zaraďujete do letnej súťaže.

189 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

Cieľom online seminára je naučiť účastníkov ovládať základy mzdového účtovníctva. Účastníci sa oboznámia so základnými mzdovými pojmami, naučia sa viesť evidenciu zamestnanca, samostatne spracovávať mzdy, vypočítať odvody, vyplňovať súvisiace tlačivá a výkazy.

Dozvedia sa tiež, ako správne viesť mzdovú agendu a v neposlednom rade získajú základnú orientáciu v súvisiacich zákonoch (Zákonník práce, Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej PN, Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o sociálnom poistení, Zákon o dani z príjmov, Zákon o sociálnom fonde).

Online seminár Vám poskytne komplexné informácie o Zákonníku práce (odstupné, odchodné, dovolenky a prekážky v práci, zrážky zo mzdy atď.), o a použití sociálneho fondu či o daniach z príjmu.

 

Kliknite sem na detailný program online seminára.

 

Komu je online seminár určený:

Mzdy pre začínajúcich mzdárov je určený všetkým tým, ktorí začínajú kariéru v oblasti mzdového účtovníctva, ale aj tým, ktorí si chcú svoje vedomosti prehĺbiť, prípadne rozšíriť či sa v nich utvrdiť.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.  V cene online seminára sú zahrnuté aj podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Cieľ online seminára:

 1. Pracovný čas
 • Rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času.
 • Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času.
 • Práca nadčas.
 1. Mzda, mzdové zvýhodnenia, sviatok, náhradné voľno.
 • Základná mzda, minimálna mzda, minimálne mzdové nároky.
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas
 • Sviatok
 • Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, v nedeľu a nočnú prácu.
 • Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce.
 1. Pracovná pohotovosť.
 2. Dovolenka.
 • Výmera dovolenky, krátenie.
 • Čerpanie dovolenky.
 • Preplatenie nevyčerpanej dovolenky.
 • Dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, pružný pracovný čas.
 • Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely.
 1. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 • Všeobecné pravidlá.
 • Druhy dohôd, charakteristika.
 • Odmena dohodára, príplatky.
 1. Daň z príjmu zo závislej činnosti
 • Zdaniteľný príjem, nezdaniteľná časť základu dane, preddavky na daň
 • Daňový bonus na dieťa
 • Vyhlásenie k dani
 • Prehľad o zrazených preddavkoch
 1. Sociálne a zdravotné poistenie - pracovný pomer a dohody
 • Zamestnanec v sociálnom poistení, výnimky
 • Zamestnanec v zdravotnom poistení.
 • Posudzovanie dôchodcov pri platení poistného
 • Dohody v SP a ZP – pravidený, nepravidelný príjem, uplatnenie výnimky pri DoBPŠ a dohodách dôchodcov
 • Prihlasovanie a odhlasovanie pracovných pomerov do SP a ZP
 • Prihlasovanie a odhlasovanie dohôd v SP a ZP
 • Zmeny osobných údajov
 • Oznamovanie do SP počas trvania zamestnania..
 • Oznamovanie do ZP počas trvania zamestnania.
 • Vymeriavací základ, poistné.
 • Zdravotné poistenie – vykazovanie.
 • Sociálna poisťovňa – Mesačný výkaz.
 • Sociálna poisťovňa – Výkaz poistného a príspevkov.

RNDr. Jana Motyčková

Odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

189 EUR
bez DPH