Najväčšie záľudnosti pri odmeňovaní zamestnancov školy

Najväčšie záľudnosti pri odmeňovaní zamestnancov školy

Povinnosti školy pri rozvrhovaní pracovného času, evidencii a odmeňovaní

Termín: 1. 10. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Oboznámte sa s aktuálnou legislatívou v oblasti pracovnoprávnych vzťahov v oblasti školstva. Ako je to so zákonom o odmeňovaní, zákonom o pedagogických asistentoch a zákonom o odborných zamestnancoch? Poznáte pravidlá vyhlášky kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov? Kde sa robia v praxi najväčšie chyby a čo sa bude meniť v najbližšom období? Toto všetko sa dozviete od skúsenej odborníčky!

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ online seminára:

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnými zásadami evidencie dochádzky a možnosťami rozvrhnutia pracovného času pedagogického a nepedagogického zamestnanca.

Dozviete sa, kedy je možné zamestnancovi nariadiť prácu nadčas a kedy je možné s ním dohodnúť prácu nadčas. Vysvetlíme si pravidlá nariaďovania pracovnej pohotovosti. Zároveň sa dozviete, kde robia školy najväčšie chyby a prešľapy a poradíme vám ako ich môžete vyriešiť na praktických príkladoch.

Nebude chýbať ani komplexný prehľad noviniek, ktoré vás čakajú v školskom roku 2021/2022. To všetko od skutočnej odborníčky na školskú personalistiku. 

 

Kliknite sem na detailný Program online seminára.

 

Komu je online seminár určený:

Online seminár Najväčšie záľudnosti pri odmeňovaní zamestnancov školy je určený najmä riaditeľom, zástupcom a personalistom a mzdárom všetkých druhov škôl. 

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.  V cene online seminára sú zahrnuté aj podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM CELODENNÉHO ONLINE SEMINÁRA (8.30 14.00 hod.):

 • Uplatňovanie zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v praxi so zameraním na zamestnancov škôl a ŠZ

  Pôsobnosť zákona
  Posudzovanie kvalifikačných predpokladov
  Plat a jeho jednotlivé zložky
  Platové triedy a pracovné triedy
  Započítaná prax
  Platové stupne a zaraďovanie zamestnancov do platových tried
  Zvýšenie platovej tarify pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ)
  Započítaná prax
  Zaraďovanie do platových tried s osobitným zreteľom na zaraďovanie PZ a OZ
  Plat a jeho jednotlivé zložky (tarifný plat, funkčný plat, osobný príplatok, kreditový príplatok, a jeho transformácia na príplatok za profesijný rozvoj príplatok za činnosť triedneho učiteľa, za činnosť uvádzajúceho PZ a OZ, príplatok začínajúceho PZ a OZ, príplatok za profesijný rozvoj, plat za prácu nadčas)

 • Zákon č. 138//2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho aplikácia na odmeňovanie
  Predpoklady výkonu pracovnej činnosti PZ a OZ
  Pracovná činnosť pedagogického zamestnanca
  Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti jednotlivých kategórií a podkategórií PZ a kategórií OZ, ich získavanie (požadované stupne vzdelania, získavanie vyžadovaného vzdelania, kvalifikačné vzdelávanie) a ich vplyv na zaradenie do platovej triedy
  Kariérové stupne a zaraďovanie PZ a OZ do kariérových stupňov
  Atestácie (platnosť a uznávanie, aplikácia na zaradenie do platovej triedy)
  Základný úväzok a vplyv jeho plnenia na zaradenie PZ a OZ do platovej triedy (nar. vlády SR č. 201/2019 Z. z. o rozsahu priamej výchovno-vzdelávacej činnosti)
  Dopĺňanie úväzku a zaradenie PZ do platovej triedy

 • Nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme, o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov a jeho aplikácia v praxi
  Kvalifikačné predpoklady pre výkon jednotlivých pracovných činností
  Osobitný kvalifikačný predpokladu a jeho požiadavka na výkon pracovnej činnosti

 • Kolektívne vyjednávanie na rok 2021 v školstve

  Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021, jej platnosť
  Zmeny v roku 2021

Ing. Jarmila Belešová

Absolventka VŠE , fakulty riadenia a postgraduálneho štúdia pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Celý život pracuje v oblasti pracovného práva a odmeňovania. 17 rokov pôsobila na Univerzite Komenského, prírodovedeckej fakulte ako personalista a vedúca personálneho útvaru. 20 rokov pôsobila na MŠVVaŠ SR na personálnom odbore z toho cca 15 rokov ako jeho riaditeľka. Podieľala sa na príprave právnych predpisov najmä z oblasti odmeňovania zamestnancov rezortu a súvisiacich predpisov. Je autorkou viacerých odborných článkov v uvedenej oblasti a odpovedí na otázky v právnych poradniach niekoľkých vydavateľstiev. Je dlhoročnou lektorkou v oblasti pracovného práva a odmeňovania zamestnancov regionálneho školstva. V súčasnosti pracuje ako riaditeľka osobného úradu Štátnej školskej inšpekcie.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout